Τι διάολο είναι αυτό το άρθρο 37 που δεν θέλουν να ψηφίσουν; Τι σημαίνει για μένα;

20 Οκτ 2011

Το περιβόητο άρθρο 37 του "πολυνομοσχεδίου", οδηγεί πολλούς βουλευτές στην κόντρα με την κυβέρνηση. Για να είστε καλά ενημερωμένοι, δείτε τι ακριβώς σημαίνει το άρθρο 37, αρχικά με απλά λόγια, όπως κάνουμε πάντα  στο taxalia και μετά πιό ...δικηγορίστικα.

Με πολύ απλά λόγια:

Καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τα σωματεία, συνδικάτα, ΓΣΕΕ και λοιπά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δίνεται το δικαίωμα στον εργοδότη, να συμφωνήσει σε νέα "επιχειρησιακή σύμβαση", με μια ομάδα εργαζομένων, που λέγεται "ένωση προσώπων" (νέος ορισμός, όχι τα σωματεία που υπάρχουν ήδη), εφόσον σε αυτή την ένωση συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των εργαζομένων. Η σύμβαση αυτή υπερισχύει όλων των άλλων (κλαδικών κλπ).

Σημείωση: προς το παρόν υπάρχει η "προστασία" του κατώτερου μισθού, που θεσπίζεται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Προφανώς, το επόμενο μέτρο θα είναι η κατάργηση και της ΕΓΣΕΕ...

Για παράδειγμα:

Το Σούπερ μάρκετ "ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟΣ" απασχολεί 100 άτομα. Οι υπάλληλοί του προστατεύονται από την γενική συλλογική σύμβαση εμπορίου ή κάποια ειδικότερη κλαδική. Οι συμβάσεις αυτές ορίζουν ότι ο μισθός της "ταμία" άγαμης, χωρίς προϋπηρεσία, είναι 752 ευρώ μικτά.
Αν συμφωνήσουν τα 3/5 των εργαζομένων, δηλαδή το 60% τότε μπορεί να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση (μόνο για το συγκεκριμένο σουπερμαρκετ), που θα προβλέπει ο ανωτέρω μισθός, αντί για 752 ευρώ, να είναι 352 (π.χ.) ! Ή οποιοδήποτε νούμερο.

Αρχικά, θα σκεφτείτε "μα γιατί να δεχθούν οι εργαζόμενοι; Αφού θέλει τα 3/5!".
Η απάντηση είναι απλή:
Ο εργοδότης τους φωνάζει και τους λέει απλά: "μάγκες, ή δέχεστε μειώσεις 40% ή το κλείνω το μαγαζί".  Τι λέτε να κάνουν με τέτοια ανεργία;

Μετά θα σκεφτείτε, ότι "εντάξει, ας το κάνει ο ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟΣ. Εμείς που δουλεύουμε στο ΜΑΣΟΥΤΗ ή στον ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ κλπ. γιατί να το κάνουμε; Το δικό μας μαγαζί πάει καλά και δεν δεχόμαστε πιέσεις !!!"
Εδώ η απάντηση είναι λίγο πιό περίπλοκη:
Θα γίνει το εξής: Κάποιοι επιχειρηματίες θα εξασφαλίσουν χαμηλότερο εργατικό κόστος, άρα θα είναι ανταγωνιστικότεροι. Τι θα κάνει τότε ο "απέναντι"; Θα αναγκαστεί να ακολουθήσει.

Θα έχουμε δηλαδή ντόμινο μειώσεων μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Πού αποβλέπει αυτή η ιστορία;
Ακούστε τι θα γίνει:
Θα συσταθεί μια ιδιωτική εταιρεία με σκοπό την αποκομιδή των απορριμάτων. Ας την πούμε "ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ".
Η εταιρεία θα προσλάβει αρχικά 5 φίλους. Οι 3 από αυτούς θα κάνουν "ένωση προσώπων" και θα δεχθούν να εργάζονται 8 ώρες ημερησίως, 40 ώρες εβδομαδιαία, για 300 ευρώ το μήνα. Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση της ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗΣ λοιπόν θα λέει ότι οι εργάτες της θα παίρνουν 300 ευρώ το μήνα.
Μετά, θα δοθούν τα σκουπίδια σε ιδιώτες.
Η ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΙΚΗ θα βάλει αγγελία και αφού πάρει το έργο (θα το ξέρει από πριν φυσικά!), θα βάλει αγγελία, όπως όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα λέει:
"Ζητούνται για την Θεσσαλονίκη/Αθήνα/Πάτρα κλπ, 2.000 εργάτες καθαριότητες. Προσφέρεται άριστο περιβάλλον εργασίας και αποδοχές 300 ευρώ το μήνα. Κι άμα θέλετε !"

Κατανοητό;

Ας τα δούμε τώρα πιό επιστημονικά:Τι λένε οι διατάξεις του ν. 1876/90 που καταργούνται:

1)
Άρθρο 5. Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας.

παρ. 5α. Οποιαδήποτε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων κατά παράβαση των συμφωνημένων στο πλαίσιο της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, συνιστά μη εμπρόθεσμη καταβολή νομίμων αποδοχών, για την οποία εφαρμόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995."

***Η παρ.5Α προστέθηκε με το άρθρο 13 Ν.3899/2010,(ΦΕΚ Α 212/17.12.2010).

2)
Άρθρο 6: Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας

παρ. 1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν:
α. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους.
Ειδικότερα για την παρ. 3 του άρθρου 3 του νόμου αυτού, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για τις υπόλοιπες συλλογικές συμβάσεις εργασίας του άρθρου 3 αυτού του νόμου, από την πλευρά των εργαζομένων, ικανότητα για σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας έχει η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
β. Κάθε εργοδότης που απασχολεί πενήντα (50) τουλάχιστον εργαζόμενους.
"γ. Για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία η σχετική συλλογική σύμβαση θα υπογράφεται ή η διαιτητική διαδικασία θα διεξάγεται μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ., στο οποίο υπάγονται οι εργοδότες".
*** Η παράγραφος γʼ προστέθηκε με το άρθρο 12 του Ν.2336/1995 (Α 189/12.9.1995)

παρ. 3. Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους.

3)
Άρθρο 10: Συρροή

παρ. 2. Κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση εργασίας.

4)
Άρθρο 11: Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής

παρ. 2. Με απόφασή του, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργασίας μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.

Ειδικότερα η επέκταση ομοιοεπαγγελματικής συλλογικής σύμβασης εργασίας δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους του επαγγέλματος, ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 10.

παρ. 3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού και, στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από την ημερομηνία της υποβολής της.

5)
Άρθρο 11: Προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής

3. Την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της, που υποβάλλει στον Υπουργό Εργασίας. Η επέκταση ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης του Υπουργού και, στην περίπτωση που υπάρχει αίτηση, από την ημερομηνία της υποβολής της.

SG/taxalia.blogspot.com/20-10-2011
Share

18 σχόλια:

 1. Καλή και υπεύθυνη ανάρτηση παιδιά.
  Μπράβο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ακόμη μια φορά είναι καταπληκτικό το άρθρο σας. Να προσθέσω ότι το έργο το΄είδαμε στα συνεργεία καθαρισμού που άλεσαν τις γυναικούλες στην μηχανή του κιμά. Κι εδώ και χρόνια τα λέγαμε στους μάγκες του Εργατικού Κέντρου που τα κάνανε γαργάρα. Μέχρι που φτάσαμε στην υπόθεση Κούνεβα. Κι ευτυχώς που τα δημοσιεύετε γιατί υπάρχουν και μερικά βλήματα που πιστεύουν ότι θα απουθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα λύσουν τα προβλήματά τους. (δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος ούτε κανένας της στενής μου οικογένειας)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Κατανοητό και απο έναν άσχετο. Μπράβο για τη δουλειά σας.
  Ειρήνη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια για την ανάρτηση. Με τον ίδιο τρόπο να μας διαφωτίζετε για ότι επόμενο έρχεται.Με παραδείγματα και με απλά ελληνικά. Μπράβο σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ξεχάσατε να σημειώσετε πως μετά από κανέναν χρόνο θα έρθει η γερμανική εταιρεία SKOUPIDOMASOCHTEN η οποία θα αναλάβει το ίδιο έργο με μικρότερο κόστος, προσφέροντας 301 ευρώ στους εργαζόμενους. Τότε, η οποιαδήποτε λαοπρόβλητη κυβέρνησή μας θα αναφωνήσει: "Δόξα τω Θεώ! Ήλθαν οι επενδύσεις στην Ελλάδα." Και εμείς θα χειροκροτήσουμε γιατί, επί τέλους, το βιοτικό μας επίπεδο θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα πάμε ευγνωμονούντες να ψηφίσουμε την φιλεύσπλαχνη κυβέρνηση που έφερε τις επενδύσεις στην Ελλάδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ερώτηση!
  Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν θα ισχύει? Αν ισχύει, όπως "κατηγορηματικά" δηλώνει η κυβέρνηση, οι επιχειρισιακές συμβάσεις δεν θα μπορούν να επιβάλλουν μισθούς κατώτερους του. Τι θα ισχύσει τελικά?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπράβο παιδιά!! Πολύ καλή η επεξήγηση!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ήρθε λοιπόν το πλήρωμα του χρόνου να καταλάβουμε γιατί μας κουβάλησαν τους λαθρό. ΑΦΘΟΝΑ ΦΘΗΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ για συμπίεση εργατικών μέχρι εκεί που δεν παίρνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ***** Πέντε ἀστέρια γιὰ τὸ ἄρθρο καὶ ἄλλα τόσα γιὰ τὴν προσθήκη περὶ SKOUPIDOMASOCHTEN τοῦ Θύμιου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Τι σχέση έχει η εσωτερική υποτίμηση (μειώσεις μισθών) με το δημόσιο χρέος;
  Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια ότι γίνονται επειδή έχουμε το ευρώ;
  Αν είχαμε την δραχμή θ' αρκούσε να κάνουμε υποτίμηση κι όχι να κινεζοποιήσουμε τους μισθούς και να διαλύσουμε το ΙΚΑ κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πολύ καλή ανάλυση και για τον άσχετο και για τον σχετικό...

  Τουλάχιστον προβλέπεται κάτι για την τήρηση της, έστω χαμηλότερης, σύμβασης; Γιατί σήμερα έρχεται ο Κλεφτόπουλος και σου λέει «θα παίρνεις 352! Επειδή όμως η κλαδική με υποχρεώνει να σου δίνω 752, τόσα θα δηλώνεις ότι θα παίρνεις!» και έχεις εισφορές και φορολογία για 752, ενώ παίρνεις 352...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλό και κατανοητό, αλλά δεν χρειάζετε να έρθει το μέλλον για να συμβούν, σήμερα στην Ελλάδα ο μεγαλύτερος εργοδότης είναι οι Γερμανικές πολυεθνικές και το ζήτημα ξεκίνησε την επομένη της επίσκεψης του γερμανοβιετγκογκ αντικαγγελάριου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Άριστα! Τώρα κάντε και μία ψηφοφορία, να δούμε πόσοι από τους αναγνώστες σας έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ώστε να κάνουμε αναγωγή και να αντιληφθούμε πόση αφασία κυκλοφορεί γύρω μας. Για τους βουλευτές γνωρίζω. Αγνοούν τί ψήφισαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Επιτέλους οι αγώνες των none kai cummuluq δικαιώθηκαν.Τώρα που αρχίζουν οι απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων θα ανασάνει ο ιδιωτικός τομέας.
  Σκουπίδια του ΠΑΣΟΚ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Το άρθρο αυτό ταιριάζει περισσότερο στο νομοσχέδιο περί νομιμοποίησης και ελληνοποίησης λαθρομεταναστών.
  Ο τομεάς της συγκομιδής των σκουπιδιών αποτελεί το αντίστοιχο pilot project.
  Καταλαβαίνεται τώρα, γιατί το πρώτο πράγμα το οποίο έκαμε ο μπουχέσας που μας κυβερνάει, ήτανε το λαθρονομοσχέδιο;
  Η τρόικα οφείλει να ενημερωθεί, ότι οποιαδήποτε ρύθμιση εις βάρος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, αλλά στην ανταγωνιστικότητα της λαθρομετανάστευσης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων που επιβάλλεται σε όλη την Ευρώπη. Στην Ιταλία ήδη έχει επιβληθεί και χωνευτεί. Βέβαια η Ιταλία δεν είναι το κατάλληλο πρότυπο τα τελευταία χρόνια. Αλλάζουν οι καιροί και ίσως δεν είμαστε προετοιμασμένοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αυτό το Άγιο Ξύλο πότε θα πέσει ήθελα να ξερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη