8 Νοε 2011

Πολύ σημαντική δικαστική εξέλιξη για τον συμψηφισμό χρεών

Δικηγορικό γραφείο της Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε μια υπόθεση, που θα καθορίσει το μέλλον χιλιάδων οφειλετών.

Όπως έγινε γνωστό μετά από ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας σε δίκη-πιλότο στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η οποία ουσιαστικά θα καθορίσει την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων ανάλογων περιπτώσεων, θα κριθεί τελικά...
 αν είναι συνταγματική η διάταξη που επιτρέπει τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου με χρέος ιδιωτών προς το κράτος, ερήμην μάλιστα του πολίτη η γνώμη του οποίου δεν ερωτάται.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις (Ν. 3842/2010 και 83 του ΚΕΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3943/2011) έχουν δεχτεί πολλές βολές από νομικούς αλλά και ιδιώτες φορολογούμενους καθώς επιτρέπουν αυτόν τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των οφειλών του Δημοσίου με χρέη φορολογουμένων ακόμη και όταν αυτά είναι σε δικαστική αναστολή ή έχει ρυθμιστεί η αποπληρωμή τους σε δόσεις μέσω περαίωσης, ανεξαρτήτως μάλιστα της προέλευσης της απαίτησης του ιδιώτη.
Η πρότυπη δίκη αποφασίστηκε μετά από αίτημα εταιρίας σεκιούριτι στη Θεσσαλονίκη, η προσφυγή της οποίας εκκρεμεί στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, και την οποία από έρευνα που διεξάγαμε πληροφορηθήκαμε ότι την έχει καταθέσει δικηγορικό γραφείο από τη Θεσσαλονίκη, το γραφείο «Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης & Συνεργάτες», του καθηγητή Νομικής ΑΠΘ, Φορολογικού Δικαίου.

Οι αιτούντες υποστηρίζουν πώς ο συμψηφισμός αυτός είναι σε βάρος των φορολογουμένων κυρίως γιατί είναι μονομερής απόφαση, αλλά και γιατί ουσιαστικά δεν επιτρέπει στον ιδιώτη αν εισπράξει τα οφειλόμενα από το κράτος, ενώ αντίθετα εκείνος είναι συνεπής στις υποχρεώσεις τους αφού έχει ρυθμίσει τις οφειλές του ή έχει επιτύχει δικαστική αναστολή των χρεών του.

Η εταιρεία ζήτησε από την Δ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εκδοθεί στο όνομά της για αμοιβές από το Δημόσιο που προέρχονταν από υπηρεσίες φύλαξης της οποίας παρείχε. 

Όμως, η εφορία αρνήθηκε να εξοφλήσει τα χρηματικά εντάλματα, καθώς είχε αποφασιστεί ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός των ποσών που αναγράφονται στα εντάλματα με τα χρέη της εταιρείας: 1) που τελούν σε δικαστική αναστολή ύψους 38.538 ευρώ και
2) που βεβαιώθηκαν μετά από περαίωση και έχει ρυθμιστεί η πληρωμή τους σε 24 μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες (το χρέος αυτό ανέρχεται στα 1.396.441 ευρώ).

Στην αίτηση αναφέρεται ότι είναι αντισυνταγματικός και παράνομος ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός χρεών που τελούν σε δικαστική αναστολή καθώς και ότι τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας και ειδικότερα αντίθεσης στην αρχή της αναλογικότητας της διάταξης που επιτρέπει τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρεών χωρίς ανώτατη οροφή συμψηφισμού, ανεξαρτήτως μάλιστα της προέλευσης της απαίτησης του διοικουμένου, και χωρίς να έχουν εκδοθεί οι κατ΄ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις καθορισμού σχετικών εξαιρέσεων τις οποίες προβλέπει ο νόμος.

Σ.Γ. taxalia.blogspot.com/8.11.2011
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη