«Ρεσάλτο»… αλά τούρκα σε ελληνικά νοσοκομεία

14 Δεκ 2019

Βουλγαρική εταιρία, τουρκικών όμως συμφερόντων, επιχειρεί να διεισδύσει στα
νοσοκομεία της χώρας με την προμήθεια ραδιοφαρμάκων, μέσω ελληνικής εταιρίας εισαγωγής και εμπορίας φαρμάκων.
Το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης πρόσφατα απέρριψε προσφυγή της για να προμηθεύσει κεντρικό νοσοκομείο της πόλης. Ταυτόχρονα όμως, άλλο νοσοκομείο, πάλι της Θεσσαλονίκης, ενέκρινε την προμήθεια ραδιοφαρμάκων από τη συγκεκριμένη εταιρία και η υπόθεση πάλι οδηγείται στα δικαστήρια ύστερα από προσφυγή άλλης εταιρίας.

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΝΤΟΥΡΗ
Η βουλγαρική εταιρία ανήκει σε τουρκικό όμιλο, όπως φαίνεται και από την ιστοσελίδα της. Η απόπειρα εισόδου της στον τομέα της πώλησης ραδιοφαρμάκων σε νοσοκομεία, έγινε προ μηνών με τη συμμετοχή σε διαγωνισμό νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης. Τελικά η προμήθεια ραδιοφαρμάκων και ραδιοϊσότοπων κατακυρώθηκε σε ελληνική εταιρία, όμως η υπόθεση οδηγήθηκε στην Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και τελικά στο Διοικητικό Εφετείο. Ελληνική εταιρία που έχει αναλάβει την εισαγωγή των φαρμάκων που παράγει η βουλγαρική, ζήτησε να ακυρωθεί ο διαγωνισμός με το επιχείρημα πως ήταν «φωτογραφικός» και ότι στην προκήρυξη αναφέρθηκαν οι προδιαγραφές του φαρμάκου, δηλαδή φιαλίδιο 20 ml. Σε όλα τα στάδια η προσφυγή απορρίφτηκε και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε και με τη «βούλα» του Εφετείου.
Ωστόσο η ίδια εταιρία αναδείχτηκε προμηθεύτρια των ίδιων φαρμάκων σε άλλο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσμα προκάλεσε την αντίδραση ελληνικής εταιρίας που προσέφυγε αρχικά της απόφασης στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου και πλέον στην αρχή προδικαστικών προσφυγών. Κύριος ισχυρισμός της εταιρίας που ζητεί να ανατραπεί ο διαγωνισμός, είναι πως η εταιρία που τον κέρδισε «δεν διαθέτει η ίδια κατάλληλη και επαρκή υποδομή για την εκτέλεση της σύμβασης, αλλά στηρίζεται για την πλήρωση των κριτηρίων αυτών σε άλλη εταιρία, τη βουλγαρική που είναι και ο παραγωγός του ραδιοφαρμάκου», όπως τονίζεται στην προσφυγή ενώπιον της επιτροπής προμηθειών του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως η ελληνική εταιρία εισαγωγής και εμπορίας φαρμάκων που συμμετείχε στον διαγωνισμό και τον κέρδισε, δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, ούτε ειδικό προσωπικό για τον έλεγχο της ποιότητας των ραδιοφαρμάκων, όμως στηρίζεται στο προσωπικό της παραγωγού εταιρίας που δεν εμπλέκεται άμεσα στον διαγωνισμό. Δηλαδή της βουλγαρικής.
Κόντρες σε επιτροπές
Η πρώτη «αντιπαράθεση» μεταξύ της εταιρίας που προμηθεύεται τα φάρμακα από τη βουλγαρική εταιρία τουρκικών συμφερόντων και αυτής που τελικά τον κέρδισε, ξεκίνησε στον πρώτο διαγωνισμό νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Εκεί χάνοντας τον διαγωνισμό, ανέπτυξε επιχειρηματολογία περί φωτογραφικών διατάξεων για τις τεχνικές προδιαγραφές των φαρμάκων. Ειδικότερα, ανέφερε ότι το φιαλίδιο των 20 ml δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση, καθώς τέτοιο διαθέτει μόνον η εταιρία που κέρδισε τον διαγωνισμό. Ωστόσο στην προσφυγή της, που έφτασε μέχρι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, δείχνει να συμφωνεί με την ανάγκη των προδιαγραφών.
Στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείο όπου προσέφυγε η εταιρία σε βάρος της αρχής προδικαστικών προσφυγών, τονίζεται πως «η ίδια η αιτούσα συνομολογεί στην προδικαστική της προσφυγή την ανάγκη θέσπισης της προσβαλλόμενης προδιαγραφής, αποδεχόμενη ότι η επιλογή μικρού φιαλιδίου έχει πρακτικές αδυναμίες και δυσχεραίνει το έργο του ιατρικού προσωπικού, προς άρση των οποίων η ίδια θα προσέφερε ραδιοφάρμακο σε δύο φιαλίδια πολλαπλών δόσεων. Συνομολογεί επίσης η αιτούσα, κατά την παρεμβαίνουσα, ότι η πιθανότητα σφάλματος είναι μικρότερη στην περίπτωση του φιαλιδίου 20 ml, ότι δεν μπορεί να γίνει ορθή αραίωση στο φιαλίδιο των 13,5 ml και ότι η πιθανότητα σφάλματος ως προς την ακριβή ποσότητα που λαμβάνεται προς χορήγηση στον ασθενή είναι μεγαλύτερη στο φιαλίδιο αυτό, με τεράστιους κινδύνους για τον ασθενή (ανεπιτυχής και εσφαλμένη διαγνωστική απεικόνιση σε περίπτωση λήψης μικρότερης δόσης, άσκοπη επιβάρυνση του ασθενή με ραδιενέργεια σε περίπτωση λήψης μεγαλύτερης δόσης, διπλάσια επιβάρυνση αυτού με ραδιενέργεια σε περίπτωση επανάληψης της διαγνωστικής απεικόνισης)», σημειώνεται στην απόφαση του δικαστηρίου.
Ο δεύτερος γύρος της «αντιπαράθεσης» δίδεται για την κατακύρωση διαγωνισμού υπέρ της εταιρίας που προμηθεύεται φάρμακα από τη βουλγαρική. Ήδη η υπόθεση έχει εξεταστεί από την επιτροπή προμηθειών του νοσοκομείου, που εμμένει στην απόφασή της και πλέον η προσφυγή έχει φτάσει στην αρχή προδικαστικών προσφυγών. Κύκλοι της ελληνικής εταιρίας που εμφανίζεται θιγόμενη από τον διαγωνισμό έκαναν λόγο για προσπάθεια εισβολής και στον χώρο του φαρμάκου εταιριών τουρκικών συμφερόντων. Τόνιζαν μάλιστα πως τέτοια ζητήματα πρέπει να εξετάζονται γενικότερα, καθώς ανάγονται στις υποθέσεις εθνικής ασφάλειας.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
https://www.karfitsa.gr/
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη