Πόσους σταυρούς βάζουμε σε κάθε περιφέρεια;

23 Σεπ 2009


ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ:
Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους (300). Από αυτούς, οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) εκλέγονται στις εκλογικές περιφέρειες στις οποίες οι αντίστοιχες βουλευτικές έδρες κατανέμονται σύμφωνα με τπν παρακάτω πίνακα. Οι υπόλοιποι δώδεκα (12) εκλέγονται ενιαία σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας ορίζεται κάθε φορά με βάση το νόμιμο πληθυσμό της, όπως αυτός προκύπτει από τα... αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής, της οποίας τα επίσημα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Α/Α
Εκλογικές Περιφέρειες
Σύνολο εδρών
Σταυροί προτίμησης

1.
Νομός Έβρου
4
2

2.
Νομός Ροδόπης
3
1

3.
Νομός Ξάνθης
3
1

4.
Νομός Δράμας
3
1

5.
Νομός Καβάλας
4
2

6.
Α΄ Θεσσαλονίκης (πρώην Δήμος Θεσσαλονίκης)
16
4

7.
Β΄ Θεσσαλονίκης (Υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης)
7
2

8.
Νομός Σερρών
7
2

9.
Νομός Χαλκιδικής
3
1

10.
Νομός Κιλκίς
3
1

11.
Νομός Πέλλης
4
2

12.
Νομός Ημαθίας
4
2

13.
Νομός Πιερίας
4
2

14.
Νομός Φλωρίνης
2
1

15.
Νομός Κοζάνης
5
2

16.
Νομός Καστοριάς
2
1

17.
Νομός Γρεβενών
1
1

18.
Νομός Ιωαννίνων
5
2

19.
Νομός Άρτης
3
1

20.
Νομός Θεσπρωτίας
1
1

21.
Νομός Πρεβέζης
2
1

22.
Νομός Λαρίσης
8
3

23.
Νομός Μαγνησίας
5
2

24.
Νομός Τρικάλων
5
2

25.
Νομός Καρδίτσης
5
2

26.
Νομός Κέρκυρας
3
1

27.
Νομός Λευκάδας
1
1

28.
Νομός Κεφαλληνίας
1
1

29.
Νομός Ζακύνθου
1
1

30.
Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας
8
3

31.
Νομός Αχαΐας
9
3

32.
Νομός Ηλείας
6
2

33.
Νομός Φθιώτιδας
5
2

34.
Νομός Ευρυτανίας
1
1

35.
Νομός Φωκίδος
1
1

36.
Νομός Βοιωτίας
4
2

37.
Νομός Ευβοίας
6
2

38.
Α’ Αθηνών (Δήμος Αθηναίων)
17
4

39.
Β΄ Αθηνών (Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων)
42
4

40.
Α΄ Πειραιώς (Δήμος Πειραιώς, μετά των Αιγίνης, Κυθήρων, Μεθάνων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζήνος, Ύδρας και των Κοινοτήτων Αγκιστρίου και Αντικυθήρων)
6
2

41.
Β΄ Πειραιώς (Υπόλοιπο πρώην Δήμου Πειραιώς μετά της νήσου Σαλαμίνας)
8
3

42.
Νομός Αττικής (Υπόλοιπο)
12
3

43.
Νομός Κορινθίας
4
2

44.
Νομός Αργολίδος
3
1

45.
Νομός Αρκαδίας
3
1

46.
Νομός Μεσσηνίας
5
2

47.
Νομός Λακωνίας
3
1

48.
Νομός Λέσβου
3
1

49.
Νομός Χίου
2
1

50.
Νομός Σάμου
1
1

51.
Νομός Κυκλάδων
3
1

52.
Νομός Δωδεκανήσου
5
2

53.
Νομός Χανίων
4
2

54.
Νομός Ρεθύμνης
2
1

55.
Νομός Ηρακλείου
8
3

56.
Νομός Λασιθίου
2
12. Σταυροί Προτίμησης ανά εκλογική Περιφέρεια

Οι πολίτες - ψηφοφόροι μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ υποψηφίων βουλευτών, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματός τους, ως ακολούθως:

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας ως και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.

β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις ως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.

γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ ως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς, και

δ) στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Όσοι έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί σε κυβέρνηση που έτυχε ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής και έχουν εκλεγεί βουλευτές καθώς και ο αρχηγός ή ο πρόεδρος αυτοτελούς κόμματος ή, αν πρόκειται για συνασπισμό κομμάτων, ο αρχηγός του συνασπισμού, θεωρούνται ότι λαμβάνουν σταυρούς προτίμησης το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνονται.

3. Πρόταση υποψηφίων - Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με το Άρθρο 32 του π.δ. 96/2007:

1. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχτεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή πληρεξούσιός του. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή με τον παραπάνω πληρεξούσιό τους (συνηθέστερος τρόπος).

2. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλει ή ν’ αποδεχτεί υποψηφιότητα που προτείνεται από εκλογείς σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες. Κατ’ εξαίρεση έχει δικαίωμα να υποβάλει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.

3. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση του προτεινόμενου. Στην πρόταση ή τη δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση εκείνου που προτείνει τον εαυτό του ή εκείνου που αποδέχεται την πρόταση εκλογέων ή του πληρεξουσίου του με την οποία να δηλώνεται:

α) Σε ποίου δήμου ή κοινότητας του Κράτους το μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος,

β) το έτος γέννησης καθώς και η ημερομηνία (για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 29, π.δ. 96/2007) και

γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε αποδέχτηκε πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτός που ψευδώς δηλώνει υπόκειται στις ποινές του νόμου.

Η πληρεξουσιότητα για υποβολή πρότασης ή για αποδοχή προτάσεων εκλογέων πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας που γίνεται από πληρεξούσιο καθώς και στη δήλωση αποδοχής πρότασης εκλογέων που γίνεται επίσης από πληρεξούσιο, επισυνάπτεται πάντοτε αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα.

Στην πρόταση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν σαράντα έξι € και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74). Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού.

Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας αυτής είναι αργία ή εξαιρέσιμη, μετράει και αυτή και λήγει πάντοτε τα μεσάνυκτα αυτής, ανεξάρτητα αν είναι εξαιρέσιμη ή αργία.

Ανακήρυξη Υποψηφίων - Συνδυασμών
Σύμφωνα με το Άρθρο 33 του π.δ. 96/2007, το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τους υποψηφίους δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

Στο Άρθρο 34 του π.δ. 96/2007 και στα άρθρα 2 και 11 του ν. 3231/2004 εμπεριέχονται οι διατάξεις για τους συνδυασμούς και τον αριθμό των υποψηφίων βουλετών:

1. Οι υποψήφιοι που ανακηρύσσονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο παίρνουν μέρος στις εκλογές, είτε σε συνδυασμό, είτε ως μεμονωμένοι.

2. Οι συνδυασμοί μπορεί να είναι είτε συνδυασμοί ενός μόνο κόμματος, είτε συνδυασμοί συνασπισμού περισσοτέρων συνεργαζομένων κομμάτων, είτε συνδυασμοί ανεξαρτήτων.

3. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσοτέρους από ένα συνδυασμούς. Κατ’ εξαίρεση ο αρχηγός κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων μπορεί να μετέχει στους συνδυασμούς του κόμματος ή του συνασπισμού του οποίου ηγείται σε δύο εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος.

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με δήλωση που γίνεται, αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, από το αρμόδιο κατά το καταστατικό όργανο του κόμματος και, αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο ή δεν ορίζεται, από τον αρχηγό του κόμματος ή από εκείνον που διορίστηκε αντιπρόσωπος του κόμματος. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, από το αρμόδιο κοινό όργανο του συνασπισμού ή από τα αρμόδια, κατά το καταστατικό όργανα των κομμάτων, αν δεν υπάρχουν αυτά ή δεν ορίζονται, από τους αρχηγούς των κομμάτων ή από εκείνον που διορίσθηκε αντιπρόσωπος του συνασπισμού και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, από τους υποψηφίους που αποτελούν το συνδυασμό. Η δήλωση αν πρόκειται για συνδυασμό ενός μόνο κόμματος, πρέπει να περιέχει το όνομα του κόμματος και τα ονόματα των υποψηφίων που αποτελούν το συνδυασμό. Αν πρόκειται για συνδυασμό συνασπισμού κομμάτων, πρέπει να περιέχει την προσωνυμία του συνασπισμού, τα ονόματα των κομμάτων που αποτελούν το συνασπισμό και τα ονόματα των υποψηφίων και, αν πρόκειται για συνδυασμό ανεξαρτήτων, την προσωνυμία του συνδυασμού και τα ονόματα των συνεργαζομένων ανεξαρτήτων υποψηφίων. Στη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά επωνύμου, με εξαίρεση το όνομα του αρχηγού ή προέδρου του κόμματος ή του συνασπισμού κομμάτων, το οποίο προτάσσεται.

5. Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δεκατρείς (13) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.

6. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψήφιων βουλευτών ως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας προσαυξημένο:

α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από ένας έως και επτά βουλευτές,

β) κατά τρεις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, και

γ) κατά τέσσερις στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές.

7. Ο διορισμός αντιπροσώπου κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 4, γίνεται με έγγραφη δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος την κοινοποιεί στον Πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των συνδυασμών δικαστηρίου.

Η ανακήρυξη των Συνδυασμών γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 35 του π.δ. 96/2007 ως εξής:

1. Τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.

2. Στην απόφαση ανακήρυξης των συνδυασμών και μετά τους συνδυασμούς αναφέρονται οι μεμονωμένοι υποψήφιοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτοί έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

3. Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

4. Αντιπρόσωποι υποψηφίων
Σύμφωνα με το Άρθρο 40 του π.δ. 96/2007, εκτός από τους αντιπροσώπους, κάθε υποψήφιος μπορεί να διορίσει με συμβολαιογραφική πράξη ένα πληρεξούσιο, που θα ενεργεί αντί γι’ αυτόν τα σχετικά με την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Και τα πολιτικά κόμματα έχουν το δικαίωμα να διορίζουν από ένα πληρεξούσιο σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του π.δ. 96/2007, αντιπρόσωποι συνδυασμών και υποψηφίων ή πληρεξούσιοι κομμάτων ή υποψηφίων και αναπληρωτές αντιπροσώπων δεν μπορούν να διοριστούν οι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις υπάλληλοι, οι αξιωματικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι μοναχοί και οι ανήλικοι.

5. Απαγορεύσεις για υποψηφίους Βουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο
Σύμφωνα με το Άρθρο 47 του π.δ. 96/2007:

1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους βουλευτές:

α. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανώ, πανώ, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανώ και πανώ, την αποκόλληση των γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών κ.λπ., την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαιρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ουσίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υποχρέωσης, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση από την Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 21 του ν. 3023/2002, επισύρει την κύρωση της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του νόμου αυτού.

β. Η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου.

γ. Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Απαγορεύεται επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από υποψήφιους βουλευτές.

δ. Η διακίνηση προεκλογικού υλικού από υποψήφιους βουλευτές μέσω του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ.

ε. ί. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψήφιους ή από τρίτους χάριν υποψήφιων.

ίί. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα πολιτικά γραφεία των υποψήφιων βουλευτών, εφόσον δεν είναι εγκατεστημένα σε ισόγειους χώρους. Εξαιρούνται της απαγόρευσης εγκατάστασης, σε ισόγειους χώρους, πολιτικά γραφεία βουλευτών, τα οποία λειτουργούν, συνεχώς από την 31η Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.

ίίί. Για τους υποψηφίους βουλευτές, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο επιτρεπόμενος αριθμός χρήσης πολιτικών γραφείων, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3).

ίν. Για τα πολιτικά γραφεία ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και απαγόρευση χρήσης μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, με εξαίρεση την ύπαρξη πινακίδας με τα αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του υποψηφίου βουλευτή.

ν. Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων και εντευκτηρίων, κάθε μορφής, σε σχέση με την προβολή υποψηφιότητας βουλευτή, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των ακινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση, τουλάχιστον ενός έτους.

2. Οι εμφανίσεις υποψήφιων βουλευτών σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται, ως εξής:

α. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μόνο μία φορά.

β. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση του υποψήφιου βουλευτή κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου μέχρι δύο φορές.

γ. Ως εμφανίσεις κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του υποψηφίου βουλευτή, της προεκλογικής του δραστηριότητας.

3. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι Πρόεδροι ή Αρχηγοί κομμάτων και οι υποψήφιοι βουλευτές επικρατείας.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τις εμφανίσεις στα κρατικά και ιδιωτικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα των υποψήφιων βουλευτών και των οριζόμενων εκπροσώπων των κομμάτων ή των συνασπισμών και τίθενται περιορισμοί για την αποτροπή της έμμεσης προβολής των υποψήφιων βουλευτών. Για τους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων επιβάλλονται οι αντίστοιχες κυρώσεις όπως αυτές ειδικότερα καθορίζονται στο άρθρο 25 του ν. 3023/2002.

6. Δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 49 του π.δ. 96/2007:

1. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών και έως την 19.00’ ώρα της ημέρας ψηφοφορίας, απαγορεύεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων στις βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, η δημοσίευση και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, από την ημερομηνία προκηρύξεως των εκλογών και μέχρι και την περάτωση της ψηφοφορίας, απαγορεύεται στους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και στους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών η διενέργεια και μετάδοση ή αναμετάδοση οποιασδήποτε έρευνας γνώμης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν διενεργείται, σχετικά με τις πολιτικές τάσεις, απόψεις και προτιμήσεις της κοινής γνώμης, για πολιτικά κόμματα, πολιτικές θέσεις και πρόσωπα ή άλλα οικονομικά ή κοινωνικά ζητήματα.

2. Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων ( Exit Polls ) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν την 19.00’ ώρα της ημέρας αυτής.

3. Επιτρέπεται κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τις εκλογές η διενέργεια δημοσκοπήσεων κατ’ εντολή των κομμάτων για δική τους αποκλειστικά εσωτερική χρήση.

4. Οι παραβάτες των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η οποία δεν είναι δεκτική μετατροπής ή αναστολής και χρηματική ποινή από είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα επτά (29.347) ευρώ έως διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (293.470,29).

7. Έξοδα – δαπάνες Υποψ. Βουλευτών
1. Το ανώτατο επιτρεπτό όριο των εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή στις εκλογές, στις οποίες συνυπολογίζεται και η αξία των αποτιμώμενων παροχών και διευκολύνσεων, καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας στην οποία θέτει υποψηφιότητα. Για τον καθορισμό του, πολλαπλασιάζεται το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ επί συντελεστή για κάθε εκλογική περιφέρεια ως εξής:

α) Για την πρώτη έδρα κάθε περιφέρειας ο συντελεστής ορίζεται σε μία (1) μονάδα.

β) Για τη δεύτερη και μέχρι και την έβδομη έδρα κάθε περιφέρειας ο ανωτέρω συντελεστής αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5) ανά έδρα.

γ) Για την όγδοη έδρα κάθε εκλογικής περιφέρειας και εφεξής ο συντελεστής αυξάνεται κατά ένα δέκατο (0,1) ανά έδρα.

Για τις εκλογικές περιφέρειες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου ο κατά τα ανωτέρω οριζόμενος συντελεστής αυξάνεται κατά πέντε δέκατα (0,5).

1. Το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών, που προκύπτει με βάση τους υπολογισμούς της παρ. 1, προσδιορίζεται για κάθε εκλογική περιφέρεια με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την προκήρυξη των εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι συντελεστές της παρ. 1, μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών, για κάθε υποψήφιο βουλευτή επικρατείας ή ευρωβουλευτή, στις βουλευτικές εκλογές ή στις εκλογές για την ανάδειξη Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζεται στο ύψος που ισχύει κάθε φορά για τους υποψηφίους βουλευτές της Α’ Εκλογικής Περιφέρειας Αθηνών.

4. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων στον Τύπο για κάθε υποψήφιο βουλευτή καθορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους εκλογικών δαπανών, όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Προσδιορίζουμε γα κάθε εκλογική περιφέρεια το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή όπως παρακάτω:

Α/Α Εκλογική Περιφέρεια Ανώτατο Όριο

1. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 75.000

2. Β΄ ΑΘΗΝΩΝ 112.500

3. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 52.500

4. Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 61.500

5. Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73.500

6. Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60.000

7. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.500

8. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 61.500

9. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 30.000

10. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30.000

11. ΑΡΤΗΣ 30.000

12. ΑΧΑΪΑΣ 63.000

13. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 37.500

14. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 15.000

15. ΔΡΑΜΑΣ 30.000

16. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 52.500

17. ΕΒΡΟΥ 37.500

18. ΕΥΒΟΙΑΣ 52.500

19. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 15.000

20. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.000

21. ΗΛΕΙΑΣ 52.500

22. ΗΜΑΘΙΑΣ 37.500

23. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 61.500

24. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 15.000

25. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 45.000

26. ΚΑΒΑΛΑΣ 37.500

27. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 45.000

28. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 22.500

29. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 30.000

30. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 15.000

31. ΚΙΛΚΙΣ 30.000

32. ΚΟΖΑΝΗΣ 45.000

33. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 37.500

34. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 37.500

35. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 30.000

36. ΛΑΡΙΣΗΣ 61.500

37. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 22.500

38. ΛΕΣΒΟΥ 30.000

39. ΛΕΥΚΑΔΟΣ 15.000

40. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 45.000

41. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 45.000

42. ΞΑΝΘΗΣ 30.000

43. ΠΕΛΛΗΣ 37.500

44. ΠΙΕΡΙΑΣ 37.500

45. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 22.500

46. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 22.500

47. ΡΟΔΟΠΗΣ 30.000

48. ΣΑΜΟΥ 15.000

49. ΣΕΡΡΩΝ 60.000

50. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 45.000

51. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 45.000

52. ΦΛΩΡΙΝΗΣ 22.500

53. ΦΩΚΙΔΟΣ 15.000

54. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 30.000

55. ΧΑΝΙΩΝ 37.500

56. ΧΙΟΥ 22.500
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη