4 Ιουν 2010

Οι επιχορηγήσεις σε ομάδες θεάτρου και χορού για την περίοδο 2009-2010 (πίνακες)

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ανακοινώνει τις επιχορηγήσεις προς τις ομάδες θεάτρου και χορού για την περίοδο 2009-2010. Οι επιχορηγήσεις βασίστηκαν στη...

γνωμοδότηση των αντίστοιχων επιτροπών θεάτρου και χορού του ΕΚΕΘΕΧ, το οποίο ήταν και ο αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση και την αξιολόγησή τους καθ' όλη την περίοδο 2009-2010.
http://salonica-press.blogspot.com/2010/06/2009-2010.html
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη