ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

30 Μαρ 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Σ.
Το θέμα είναι παλιό και μέχρι τώρα έχει λειτουργήσει εις βάρος των προσφύγων και των νεοπροσφύγων. Για να καταλάβει και ο μη ασχολούμενος με τα Ποντιακά-προσφυγικά, όσο απλά και εκλαϊκευμένα μπορεί να ειπωθεί για τις ανάγκες της ενημέρωσης τονίζουμε τα εξής:

Η ανταλλαγή πληθυσμών που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ελληνικού και Τουρκικού κράτους μετά τη Γενοκτονία των Ποντίων αλλά και τη Μικρασιατική Καταστροφή και τις πράξεις Γενοκτονιών του καθ΄ όλου Ελληνισμού της Ανατολίας, προέβλεπε ότι οι περιουσίες που εγκατέλειπαν οι εντός της Ελλάδος Μουσουλμάνοι8, θα απεδίδοντο στους πρόσφυγες οι οποίοι αντίστοιχα εγκατέλειπαν σε τούρκικα χέρια τις δικές τους περιουσίες από τα βορειότερα τμήματα του Πόντου μέχρι τα νοτιότερα της Μικράς Ασίας.

Σήμερα χιλιάδες στρέμματα γης και ακινήτων τμήμα της ανταλλάξιμης περιουσίας η οποία ποτέ δεν αποδόθηκε στους δικαιούχους, αλλού τε χρησιμοποιήθηκε αξιοποιουμένη προς όφελος των νεοπροσφύγων Ποντίων από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης, υπάρχει και λιμνάζει ανεκμετάλλευτη και εν πολλοίς καταπατημένη ανήκουσα κατά κυριότητα στο ελληνικό κράτος.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ των Οικονομικών και των συναρμοδίων Υπουργείων που θα ασχοληθείτε με τη λεγόμενη αποκρατικοποίηση-αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας-γης ή οτιδήποτε άλλο, θα εκποιήσετε και την ανταλλάξιμη περιουσία με αυτόν τον τρόπο καταπατώντας και διεθνείς συνθήκες;

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων καλεί τα Ποντιακά Σωματεία και Ομοσπονδίες, τα Μικρασιατικά και τα Θρακικά Σωματεία και Ομοσπονδίες σε παμπροσφυγική συνάντηση και δημόσια διαβούλευση, για την τύχη των ανταλλαξίμων περιουσιών.

Περισσότερα για κάθε ενδιαφερόμενο σας παραπέμπουμε στην ιστορικά τεκμηριωμένη αναφορά-δημόσια κείμενα του Καθηγητή Βλάση Αγτσίδη, ο οποίος είχε και την ευγενή καλοσύνη να θέση υπόψιν μου τη μελέτη του.

Η αξιοποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας υπό τις παρούσες συνθήκες και όχι το ξεπούλημά της, πρέπει να γίνει επωφελεία των δικαιούχων.

Όχι και κυρίως σε επίπεδο ατομικό και προσωπικό (δεν ζητάμε οι Πόντιοι να μας δώσετε γη, οικόπεδα και χωράφια) αλλά συλλογικό, ώστε απ΄ αυτή να προκύψουν οφέλη που αφορούν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, σκοπούς και στόχους.

Η αξιοποίηση αυτή και τα έσοδα που θα προέλθουν μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική τόνωση και ανάπτυξη ευαίσθητων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων (π.χ. νεοπροσφύγων από χώρες τις πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης), δημιουργία φορέων διανομής υποτροφιών, φορέων και ιδρυμάτων για την χρηματοδότηση του διεξαγομένου αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας από τους Τούρκους, χρηματοδοτήσεως πολιτιστικών δραστηριοτήτων κ.λ.π.

Όχι στην εκποίηση της ανταλλάξιμης περιουσίας.

Όχι στην αξιοποίησή της χωρίς την ενεργή συμμετοχή των προσφυγικών ενώσεων και σωματείων.

Όχι στην ολοκλήρωση μιας κοινωνικής και πολιτικής αδικίας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων καλεί σε άμεση επικοινωνία ώστε να πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Θεσσαλονίκη όλων των φορέων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Π.Σ.

Ο Πρόεδρος
Χαράλαμπος Αποστολίδης
Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη