14 Μαρ 2011

Και στον ιδιωτικό τομέα η εξαγορά πλασματικών χρόνων ασφάλισης από γονείς!

Μετά το Δημόσιο επεκτείνεται και στα άλλα ασφαλιστικά ταµεία  (ΙΚΑ, ∆ΕΚΟ, τράπεζες, ΜΜΕ κ.ά.) η αναγνώριση µε εξαγορά έως πέντε πλασµατικών ετών για γονείς, ανεξάρτητα από τη χρονολογία γέννησης των παιδιών τους.  Η ρύθµιση που εφαρµόζεται στο ∆ηµόσιο, αφορά άνδρες και γυναίκες, ευνοεί όσους και όσες δεν είχαν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιόδοτησης έως τις...
31/12/2010. Ο χρόνος αυτός είναι σε όλα τα Ταµεία ένα έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για κάθε επόµενο και µέχρι το τρίτο. Λαµβάνεται υπόψη τόσο για τη θεµελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, µε την προϋπόθεση ο ασφαλισµένος ή η ασφαλισµένη να έχει συµπληρώσει 15ετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία και τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα υπόλοιπα Ταµεία αρµοδιότητας του υπουργείου Eργασίας. Σύµφωνα µε τα ισχύοντα η εξαγορά του πλασµατικού χρόνου για τη γέννηση παιδιών στον ιδιωτικό τοµέα κοστίζει 165 ευρώ για κάθε µήνα αναγνώρισης. Για την αναγνώριση ενός έτους (ένα παιδί) θα καταβάλλονται 1.980 ευρώ (165x12 µήνες) και µε έκπτωση 1.683 ευρώ, για το δεύτερο παιδί 5.940 ευρώ (165x36 µήνες) και µε την έκπτωση 5.049 ευρώ και 9.900 ευρώ χωρίς έκπτωση και στα 8.415 ευρώ µε την έκπτωση για τα τρία παιδιά (165x60 µήνες). Πρόσθετο κόστος προκύπτει και από την υποχρέωση εξαγοράς του ίδιου χρόνου στα επικουρικά ταµεία, όπου η εξαγορά γίνεται µε εισφορά 6% περίπου.
Newsroom ΔΟΛ
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη