"Συμπαραστάτης του δημότη": Ευρύτερες συναινέσεις ή μονοκομματικές επιλογές;

19 Απρ 2011

Του Κωνσταντίνου Πλαγάκου
(Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκηδόνας)

Μία από τις αλλαγές που εισάγει στα δρώμενα της τοπικής αυτοδιοίκησης ο «Καλλικράτης» είναι η θέσπιση του, περίφημου πλέον, «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης». Συγκεκριμένα, ο νομοθέτης λαμβάνοντας υπόψη του παραμέτρους, όπως τα...
πολυσυζητημένα προβλήματα κακοδιοίκησης στους Δήμους, την ελλιπή ενημέρωση των δημοτών για θέματα που άπτονται των συμφερόντων τους, την μεροληπτική συμπεριφορά που πολλές φορές επιφυλάσσουν προς τους δημότες τους οι διοικούντες τους Δήμους, την υπερφόρτωση του Δημάρχου από αιτήματα και παράπονα είτε μεμονωμένων πολιτών είτε συλλογικών φορέων αλλά και τις χρόνιες δικαστικές αντιπαραθέσεις στις οποίες εμπλέκονται πολλές φορές οι Δήμοι με πρόσωπα και εταιρίες που συναλλάσσονται με αυτούς ή απλώς εμπλέκονται στις δραστηριότητές τους, εισάγει έναν καινοτόμο θεσμό για την τοπική αυτοδιοίκηση, τον οποίο και ονομάζει «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης».

Αποστολή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» είναι η διαμεσολάβησή του μεταξύ θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων από τη μία πλευρά και του Δήμου από την άλλη πλευρά με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που καταγγέλλονται εξαιτίας κακοδιοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του.

Το πρόσωπο που θα κληθεί να υπηρετήσει το αξίωμα αυτό, ως γνωστό, προέρχεται από τους εκτός Δημοτικού Συμβουλίου πολίτες και σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν. 3852/2010 πρέπει να είναι «εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας». Προϋπόθεση δε εκλογής του είναι να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 των δημοτικών συμβούλων, κάτι που σημαίνει ότι η παράταξη που βρίσκεται στη διοίκηση του Δήμου δεν μπορεί να επιλέξει και να εκλέξει το πρόσωπο αυτό αν δεν υπάρχει και η θετική ψήφος αν όχι σύσσωμης, τουλάχιστον μερίδας της αντιπολίτευσης.

Από τη στιγμή, λοιπόν, κατά την οποία ένα πρόσωπο εκλέγεται «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό αφενός τυγχάνει ευρείας αποδοχής, δεδομένου ότι συγκέντρωσε τις ψήφους δημοτικών συμβούλων περισσότερων παρατάξεων, και αφετέρου ότι το πρόσωπο αυτό θα λογοδοτεί όχι μόνο στην πλειοψηφούσα παράταξη αλλά και στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, διότι κατέλαβε το αξίωμα αυτό χάρις στη συναίνεση συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Εφόσον, λοιπόν, συντρέχουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις αυξάνουν οι ελπίδες και οι πιθανότητες το πρόσωπο αυτό να ανταποκριθεί στην αποστολή του και να λειτουργήσει ως πραγματικός Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.

Έχοντας κατά νου όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η έντονη φημολογία που έχει αναπτυχθεί εδώ και καιρό ότι λόγω της αδυναμίας της πλειοψηφίας των Δήμων της χώρας μας να εκλέξουν «Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης» θα υπάρξει τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε και από μόνη της η παράταξη που βρίσκεται στη διοίκηση του Δήμου να μπορεί να επιλέξει και να εκλέξει αυτό το πρόσωπο μάλλον δεν βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η εκλογή του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός αλλά το μέσον για μία αποτελεσματικότερη, δικαιότερη και περισσότερο σύγχρονη, δηλαδή λιγότερο γραφειοκρατική διοίκηση, η οποία με τη σειρά της ορθότερο είναι να θεμελιωθεί σε ευρύτερες συναινέσεις και όχι σε μονοκομματικές επιλογές.
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη