Πόσο είναι το χρέος όλων των χωρών του πλανήτη;

16 Ιουν 2011


H Ελλάδα χρωστάει το 3,5% του συνολικού χρέους της Ευρωζώνης, δηλαδή 532 εκ.δολάρια σε σύνολο 14 τρισεκατομμύριων της Ευρωζώνης.
Οι ΗΠΑ χρωστάνε 14,3 τρις δηλαδή 28 φορές περισσότερα από την Ελλάδα. Η Ολλανδία με πληθυσμό όσο η Ελλάδα, χρωστάει 5 φορές περισσότερα.
Δείτε αναλυτικά:

από τη Βικιπαίδεια

This is a list of countries by external debt, the total public and private debt owed to nonresidents
repayable in foreign currency, goods, or services,[1] where the public debt is the money or credit owed by any level of government, from central to local, and the private debt the money or credit owed by private households or private corporations based in the country under consideration.
For informational purposes several non-sovereign entities are also included in this list. Note that this list is gross debt, not net debt.
Rank↓ Country↓ External debt[2]
US dollars↓
Date↓ Per capita[3][4]
US dollars↓
% of GDP[5][6]↓
 World (Added) 59,090,000,000,000 31 December 2010 est. 8,731 95%
1  United States 14,392,451,000,000 30 September 2010[7] 46,577 97%
 Euro symbol.svg Eurozone 14,166,135,000,000 3rd quarter of 2010[8] 43,110 120%
 Flag of Europe.svg European Union 13,720,000,000,000 30 June 2010[9] 27,382 83%
2  United Kingdom 8,981,000,000,000 30 June 2010 144,757 398%
3  Germany 4,713,000,000,000 30 June 2010 57,646 143%
4  France 4,698,000,000,000 30 June 2010 74,410 188%
5  Netherlands 2,344,296,360,000 3rd quarter of 2010[10] 226,503 344%
6  Japan 2,246,000,000,000 30 June 2010 17,546 51%
7  Norway 2,232,000,000,000 30 June 2010[11] 113,174 861%
8  Italy 2,223,000,000,000 30 June 2010 est. 39,234 124%
9  Spain 2,166,000,000,000 30 June 2010 52,588 157%
10  Ireland 2,131,000,000,000 30 June 2010 [12] 515,671 1224%
11  Luxembourg 1,892,000,000,000 30 June 2010 [13] 4,028,283 4636%
12  Belgium 1,275,601,020,000 3rd quarter of 2010[14] 126,188 322%
13  Switzerland 1,190,000,000,000 30 June 2010 182,899 364%
14  Australia 1,169,000,000,000 31 December 2010 est. 42,057 131%
15  Canada 1,009,000,000,000 30 June 2010 24,749 75%
16  Sweden 853,300,000,000 30 June 2010 72,594 241%
17  Austria 755,000,000,000 30 June 2010 97,411 226%
 Hong Kong 754,631,000,000 3rd quarter of 2010[15] 92,725 233%
18  Denmark 559,500,000,000 30 June 2010 110,216 274%
19  Greece 532,900,000,000 30 June 2010 49,525 165%
20  Portugal 497,800,000,000 30 June 2010 47,632 201%
21  Russia 480,200,000,000 30 November 2010 est. 2,611 21%
22  People's Republic of China 406,600,000,000 31 December 2010 est. 7,000 7%
23  Finland 370,800,000,000 30 June 2010 68,180 200%
24  Korea, South 370,100,000,000 31 December 2010 est. 29,842 25%
25  Brazil 310,800,000,000 31 December 2010 est. 1,129 14%
26  Turkey 270,700,000,000 31 December 2010 est. 3,884 45%
27  Poland 252,900,000,000 31 December 2010 est. 5,279 47%
28  India 237,100,000,000 31 December 2010 est. 187 18%
29  Mexico 212,500,000,000 31 December 2010 est. 1,646 20%
30  Indonesia 155,900,000,000 31 December 2010 est. 651 28%
31  Hungary 134,600,000,000 31 December 2010 11,667 70%
32  Argentina 128,600,000,000 31 December 2010 est. 2,706 35%
33  United Arab Emirates 122,700,000,000 31 December 2010 est. 26,202 56%
34  Iceland 124,090,000,000 3rd quarter of 2010[16] 10,670 35%
35  Romania 108,900,000,000 31 December 2010 est. 4,459 59%
36  Ukraine 97,500,000,000 31 December 2010 est. 2,275 90%
37  Kazakhstan 94,440,000,000 31 December 2010 est. 5,987 85%
38  Republic of China (Taiwan) 91,410,000,000 31 December 2010 est. 3,452 21%
39  Israel 89,680,000,000 31 December 2010 est. 11,649 43%
40  Czech Republic 86,790,000,000 31 December 2010 est. 7,318 39%
42  Chile 84,510,000,000 31 December 2010 est. 3,586 38%
43  Saudi Arabia 82,920,000,000 31 December 2010 est. 2,839 20%
44  Thailand 82,500,000,000 31 December 2010 est. 990 25%
45  South Africa 80,520,000,000 30 June 2010 1,497 26%
46  Qatar 71,380,000,000 31 December 2010 est. 51,856 75%
47  New Zealand 191,008,000,000 December 2010 [17] 33,418 127%
48  Malaysia 62,820,000,000 31 December 2010 est. 1,738 25%
49  Philippines 61,850,000,000 31 December 2010 est. 576 33%
49  Colombia 61,777,400,000 3rd quarter of 2010[18] 1,052 21%
50  Croatia 59,700,000,000 31 December 2010 est. 13,390 94%
51  Slovakia 59,330,000,000 30 June 2010 9,706 55%
52  Pakistan 57,210,000,000 31 December 2010 est. 318 31%
53  Kuwait 56,810,000,000 31 December 2010 est. 9,191 29%
54  Venezuela 55,610,000,000 31 December 2010 est. 1,517 13%
55  Iraq 52,580,000,000 31 December 2010 est. 1,610 76%
56  Slovenia 51,570,000,000 30 June 2010 27,282 112%
57  Malta 41,020,000,000 30 June 2010 9,080 45%
58  Sudan 37,980,000,000 31 December 2010 est. 927 66%
59  Latvia 37,280,000,000 31 December 2010 est. 16,811 145%
60  Bulgaria 36,150,000,000 31 December 2010 est. 6,511 105%
61  Lebanon 34,450,000,000 31 December 2010 est. 5,473 63%
62  Vietnam 33,450,000,000 31 December 2010 est. 355 34%
63  Peru 33,290,000,000 31 December 2010 est. 1,032 24%
64  Cyprus 32,860,000,000 31 December 2008 est. 41,648 129%
65  Serbia 32,310,000,000 31 December 2010 est. 4,297 74%
66  Egypt 30,610,000,000 31 December 2010 est. 371 15%
67  Lithuania 27,600,000,000 31 December 2010 est. 10,924 98%
68  Belarus 24,800,000,000 31 December 2010 est. 3,007 57%
69  Bangladesh 24,460,000,000 31 December 2010 est. 141 25%
70  Morocco 22,690,000,000 31 December 2010 est. 633 22%
71  Estonia 22,125,000,000 31 December 2010 est. 16,510 114%
72  Singapore 21,660,000,000 31 December 2010 est. 4,042 11%
73  Cuba 19,750,000,000 31 December 2010 est. 1,698 34%
74  Tunisia 18,760,000,000 31 December 2010 est. 1,500 39%
75  Monaco 18,000,000,000 2000 est. 565,043
76  Angola 17,980,000,000 31 December 2010 est. 741 19%
77  Sri Lanka 17,970,000,000 31 December 2010 est. 961 47%
78  Guatemala 17,470,000,000 31 December 2010 est. 534 20%
79  Ecuador 14,710,000,000 31 December 2010 est. 941 23%
80  Bahrain 14,680,000,000 31 December 2010 est. 10,462 54%
81  Panama 13,850,000,000 31 December 2010 est. 3,475 49%
82  Uruguay 13,390,000,000 31 December 2010 est. 3,770 40%
83  Dominican Republic 13,090,000,000 31 December 2010 est. 1,312 25%
84  Iran 12,840,000,000 31 December 2010 est. 166 3.7%
85  Jamaica 12,660,000,000 31 December 2010 est. 4,260 97%
86  Korea, North 12,500,000,000 2001 est. 582
87  Cote d'Ivoire 11,600,000,000 31 December 2010 est. 565 54%
88  El Salvador 11,450,000,000 31 December 2010 est. 1,976 55%
89  Nigeria 11,020,000,000 31 December 2010 est. 64 6%
90  Costa Rica 9,126,000,000 31 December 2010 est. 1,744 27%
91  Oman 8,829,000,000 31 December 2010 est. 2,522 14%
92  Bosnia and Herzegovina 7,996,000,000 31 December 2010 est. 2,102 49%
93  Kenya 7,935,000,000 31 December 2010 est. 215 24%
94  Syria 7,682,000,000 31 December 2010 est. 374 15%
95  Tanzania 7,576,000,000 31 December 2010 est. 174 32%
96  Yemen 7,147,000,000 31 December 2010 est. 264 25%
97  Burma 7,145,000,000 31 December 2010 est. 123 27%
98  Ghana 6,483,000,000 31 December 2010 est. 253 38%
99  Libya 6,378,000,000 31 December 2010 est. 1,025 11%
100  Bolivia 6,130,000,000 31 December 2010 est. 523 30%
101  Zimbabwe 5,772,000,000 31 December 2010 est. 496 132%
102  Jordan 5,522,000,000 31 December 2010 est. 1,121 29%
103  Macedonia 5,520,000,000 31 December 2010 est. 2,648 59%
104  Armenia 5,227,000,000 30 June 2010 1,368 51%
105  Mauritius 5,043,000,000 31 December 2010 est. 3,565 52%
106  Congo, Republic of the 5,000,000,000 2000 est. 1,722 155%
107  Turkmenistan 5,000,000,000 2009 est. 934 31%
108  Mozambique 4,990,000,000 31 December 2010 est. 197 42%
109  Nepal 4,500,000,000 2009 161 36%
110  Paraguay 4,346,000,000 31 December 2010 est. 513 22%
111  Cambodia 4,338,000,000 31 December 2010 est. 298 38%
112  Trinidad and Tobago 4,303,000,000 31 December 2010 est. 1,589 10%
113  Congo, Democratic Republic of the 4,300,000,000 2009 est. 164 100%
114  Ethiopia 4,289,000,000 31 December 2010 est. 51 13%
115  Uzbekistan 4,236,000,000 31 December 2010 est. 130 11%
116  Moldova 4,146,000,000 31 December 2010 est. 1,113 73%
117  Algeria 4,138,000,000 31 December 2010 est. 97 2%
118  Nicaragua 4,030,000,000 31 December 2010 est. 743 76%
119  Senegal 3,885,000,000 31 December 2010 est. 216 22%
120  Kyrgyzstan 3,738,000,000 30 June 2010 653 68%
121  Honduras 3,540,000,000 31 December 2010 est. 423 23%
122  Zambia 3,495,000,000 31 December 2010 est. 277 25%
123  Georgia 3,381,000,000 31 December 2009 771 31%
124  Cameroon 3,344,000,000 31 December 2010 est. 147 13%
125  Azerbaijan 3,221,000,000 31 December 2010 est. 269 6%
126  Liberia 3,200,000,000 2005 est. 930 606%
127  Laos 3,085,000,000 2009 est. 484 55%
128  Guinea 3,072,000,000 31 December 2009 est. 290 70%
129  Somalia 3,000,000,000 2001 est. 393
130  Madagascar 2,973,000,000 31 December 2010 est. 99 24%
131  Benin 2,894,000,000 31 December 2009 est. 135 22%
134  Uganda 2,888,000,000 31 December 2010 est. 62 13%
135  Mali 2,800,000,000 2002 240 84%
136  Afghanistan 2,700,000,000 2008 96 23%
137  Gabon 2,374,000,000 31 December 2010 est. 2,078 28%
138  Namibia 2,373,000,000 31 December 2010 est. 569 13%
139  Botswana 2,222,000,000 31 December 2010 est. 910 14%
140  Niger 2,100,000,000 2003 est. 178 79%
141  Burkina Faso 2,002,000,000 31 December 2010 est. 128 23%
142  Tajikistan 1,997,000,000 31 December 2010 est. 260 34%
143  Mongolia 1,860,000,000 2009 690 44%
144  Chad 1,749,000,000 31 December 2008 est. 177 27%
145  Sierra Leone 1,610,000,000 2003 est. 311 163%
146  Albania 1,550,000,000 2004 497 21%
147  Papua New Guinea 1,548,000,000 31 December 2010 est. 366 29%
148  Seychelles 1,374,000,000 31 December 2010 est. 14,706 163%
149  Malawi 1,213,000,000 31 December 2010 est. 78 24%
150  Burundi 1,200,000,000 2003 167 202%
151  Central African Republic 1,153,000,000 2007 est. 270 68%
 West Bank 1,300,000,000 2007 est. 552
152  Belize 1,010,000,000 2009 est. 2,982 70%
153  Guinea-Bissau 941,500,000 2000 est. 722 203%
154  Bhutan 836,000,000 2009 1,239 66%
155  Equatorial Guinea 832,000,000 31 December 2010 est. 136 1%
156  Guyana 804,300,000 30 September 2008 1,049 42%
157  Barbados 668,000,000 2003 2,456 25%
158  Montenegro 650,000,000 2006 939 24%
159  Lesotho 647,000,000 31 December 2010 est. 233 36%
160  Maldives 589,000,000 2009 est. 1,707 43%
161  Gambia, The 530,000,000 31 December 2010 est. 438 170%
162  Suriname 504,300,000 2005 est. 1,011 28%
163  Swaziland 497,000,000 31 December 2010 est. 520 18%
164  Haiti 494,000,000 31 December 2010 est. 48 7%
165  Saint Vincent and the Grenadines 479,000,000 2010 2,084 54%
 Aruba 478,600,000 2005 est. 4,935 21%
166  Djibouti 428,000,000 2006 573 56%
167  Antigua and Barbuda 359,800,000 June 2006 4,388 36%
168  Grenada 347,000,000 2004 3,402 74%
169  Bahamas, The 342,600,000 2004 est. 1,067 6%
170  Cape Verde 325,000,000 2002 722 53%
171  Sao Tome and Principe 318,000,000 2002 2,193 349%
172  Saint Kitts and Nevis 314,000,000 2004 6,408 79%
173  Eritrea 311,000,000 2000 est. 87 44%
174  Saint Lucia 257,000,000 2004 1,586 32%
176  Comoros 232,000,000 2000 est. 420 115%
177  Dominica 213,000,000 2004 3,000 75%
178  Samoa 177,000,000 2004 994 47%
179  Solomon Islands 166,000,000 2004 355 44%
 Bermuda 160,000,000 FY99/00 2,560
 Cook Islands 141,000,000 1996 est. 7,756
180  Fiji 127,000,000 2004 est. 150 5%
181  Marshall Islands 87,000,000 2008 est. 1,377 54%
182  Vanuatu 81,200,000 2004 383 22%
183  Tonga 80,700,000 2004 791 33%
 New Caledonia 79,000,000 1998 est. 404
 Cayman Islands 70,000,000 1996 2,078
 Faroe Islands 68,100,000 2006 1,409
184  Micronesia, Federated States of 60,800,000 FY05 est. 563
 Greenland 58,000,000 2009 1,007
 British Virgin Islands 36,100,000 1997 1,897
185  Nauru 33,300,000 2004 est. 2,599
186  Kiribati 10,000,000 1999 est. 120 14%
 Montserrat 8,900,000 1997 14,958
 Anguilla 8,800,000 1998 818
 Wallis and Futuna 3,670,000 2004 244
 Niue 418,000 2002 est. 196
187  Brunei 0 2005 0 0%
188  Liechtenstein 0 2001 0
 Macau 0 2009 0 0%
189  Palau 0 FY99/00 0
Share

10 σχόλια:

 1. ε και?
  Οι αλλες χωρες μπορουν να ξεχρεώσουν γιατι τοσα χρονια επένδυαν σε κατι που θα τους οφελήσει οικονομικά στο μελλον σε αντιθεση με εμας που τα πιναμε ουζακι στη καλαμαριά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η διαφορα ομως με ολες αυτες τις χωρες ειναι οτι μονο ο ΔΙΚΟΣ μας πρωθυπουργος χαρακτηρισε τους πολιτες "διεφθαρμενους" και"ανικανους" και ο ΔΙΚΟΣ μας αντιπροεδρος τους αγροτες "ακαματηδες" και τους δημοσιους υπαλληλους "κοπριτες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα στοιχεία εμπεριέχουν απίστευτη δόση μακακίας!
  Σιγά να μη χρωστάει το Λουξεμβούργο το 4.636% του ΑΕΠ της. Ή το Ηνωμένο Βασίλειο 400%.
  Κάποιος μπέρδεψε τα μπούτια του με τους αριθμούς.
  Τα σωστά στοιχεία είναι εδώ:
  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html?countryName=Greece&countryCode=gr&regionCode=eu&rank=5#gr

  1 Japan
  225.80

  2010 est.
  2 Saint Kitts and Nevis
  185.00

  2009 est.
  3 Lebanon
  150.70

  2010 est.
  4 Zimbabwe
  149.00

  2010 est.
  5 Greece
  144.00

  2010 est.
  6 Iceland
  123.80

  2010 est.
  7 Jamaica
  123.20

  2010 est.
  8 Italy
  118.10

  2010 est.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δηλαδή μόνο η Ιαπωνία, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών, έχει χειρότερο πρόβλημα από την πατρίδα μας. Οι αναγραφόμενοι αριθμοί είναι ποσοστό επί τοις εκατό επί του ΑΕΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σε ποιοόν - ποιούς τα χρωστάν όλα αυτά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Οι αριθμοι ειναι πριν ενα χρονο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ξεκολήστε ,μιλάει για το σύνολο του χρέους δημόσιο και ιδιωτικό.
  Είναι γνωστό οτι ενώ στο δημόσιο χρέος είμαστε στο χειρότερο σημείο, το αντίθετο συμβαίνει με το ιδιωτικό.
  Ετσι καταρίπτεται η φράση ενός μεγάλου (σε πάχος και ανηθικότητα) πολιτικού , του "μαζί τα φάγαμε".
  Εμείς δεν τα φάγαμε αλλά ζούμε μετρημένα ,το κωλοκράτος που δημιουργήσατε τα έφαγε.
  Γιυτό και παρά την φοροκλοπή ο Έλληνας μπορεί ακόμη και επιβιώνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ο / η φιλη ειπε: σε ποιον? ποιους? πολυ σωστα! δεν πτωχευει ολος ο πλανητης μαζι να ησυχασουμε ολοι? και η λιθινη εποχη καλη ηταν!!!!!!!!!!!!!!........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. .. Και συνεχίζει

  στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα για την χώρα μας κυριαρχούν το Δ.Ν.Τ., η Γερμανία και όσες άλλες χώρες συμπλέουν ή δεν συμπλέουν με αυτήν. Με αυτούς τους «ακρογωνιαίους λίθους» βρίσκεται η χώρα μας να χρεωστάει κοντα τα 400 δις ευρώ. Το σκηνικό αυτό διανθίζετι με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία και μετά το Βέλγιο, Ιταλία κ.λ.π.

  Το πώς και γιατί αυτό, το γωρίζουμε όλοι οι συμμετέχοντες. Συμβαίνει όμως και κάτι ακόμα. Την χώρα μας, που έχει υποδουλώσει ο Πρωθυπουργός μας στους παγκόσ-μιους τοκογλύφους δανειοδοτούν κάθε τρείς και πέντε με κάποια νέα δις αυξάνον-τας το χρέος μας και υποδουλώνοντάς μας για γενεές επι γενεών. Φοβούνται, λένε μην και χρεοκοπήσουμε εμείς, ο τελευταίος οικονομικός τροχός της Ε,Ε.. και μετά πάει το παιγνίδι ντόμινο και μάλιστα τόσο . ντόμινο, που την μεγαλύτερη ζημιά θα υποστούν οι ΗΠΑ !

  Λογικό λοιπόν είναι να ρωτήσει κάποιος και όχι μόνο Ελληνας. Πόσο μεγάλο πρέπει να είναι αυτό το ντόμινο για να το τρέμουν όλοι και να το φοβούνται; Το διπλάσιο, το τριπλάσιο το δεκαπλάσιο του ελληνικού χρέους; Κανείς δεν έχει απαντήσει σ'αυτό το ερώτημα μέχρι σήμερα, αφού και κανένας δεν το έθεσε.

  Περίεργο λοιπόν αν δεν φροντίζει κανείς και δεν σπεύδει να σβύσει το ελληνικό χρέος με 400 δις αντί να περιμένει να του έλθουν κατακέφαλα τα 4.000 δις. Περίεργο να θέλει κανείς σε χρόνο μηδέν και χωρίς ούτε μία πρώτη ανάγνωση και ενημέρωση από τους Έλληνες Βουλευτές να πάρει το ο.k. της Βουλής και να δεσμεύσει την χώρα μας με ένα ή περισσότερα μνημόνια χωρίς να μην αποβλέπει στην εκ των μνημονίων είσπραξη πολλαπλασίων ευρώ από το πιο πάνω ντόμινο.
  Αμφιβάλλει κανείς, αν δεν ήταν οι αλλεπάλληλες υπερατλαντικές επικοινωνίες του Πρωθυπουργού μας, όπως μας πληροφόρησαν σήμερα μερικά παπαγαλάκια,, ότι κάποιος άλλος Έλληνας, και όχι ξένος Πρωθυπουργός, θα μπορούσε να προχωρή-σει στην πιο πάνω πρόταση για να ηρεμήσουν οι πάντες, δεδομένου ότι, δεν υπ-άρχει ούτε μία χώρα στον Πλανήτη χωρίς χρέη. Όπως Και σπάνια υπάρχει μία χώρα που να χρωστάει σε κάποιαν άλλη.

  Φυσικά και υπάρχουν οι λεπτομέρειες σε ένα τέτοιο παγκόσμιο βήμα. Ενδιαφέρουν όμως εν προκειμένω όχι τόσο οι λεπτομέρειες, όσο ποιοι είναι οι δανειστές. Είναι γνωστοί αφού είναι γνωστό ότι, από τους 52 χρηματοπιστωτικούς οίκους στον κόσμο οι 49 είναι εβραίϊκοι και οι άλλοι 3 είναι θυγατρικές εταιρείες και άμεσα εξαρτώμενες από τις πρώτες.

  Αν κρίνει δε κανείς από την συμπεριφορά του οίκου Morgan Stanley, που νόθευσε οικονομικά στατιστικά της χώρας μας για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή στην τότε ΕΟΚ, τότε δεν αμφιβάλλει κανείς για την «εγκυρότητα» του οίκου αυτού και όλων των άλλων, που σήμερα συγκεντρώνουν τα χρήματα των οφειλετών τους όπως και αυτά που στην συνέχεια τους αρπάζουν κάτω απο το τραπέζι. Μετρείστε μόνο πόσες υποβαθμίσεις υφίσταται το τραπεζικό μας σύστημα κάθε τρείς και πέντε, που μας προειδοποιούν ότι, ότι έχουμε θα το πουλήσουμε για ένα κομματι ψωμί.

  Στο σκεπτικό αυτό θα προσθέσω την διαπίστωση ότι, στο θέμα του χρέους μας σε αντίθεση με πάρα πολλές άλλες χώρες που χρεωστούν πολλαπλάσια, υπεισέρχεται η πίεση του χρόνου αφ'ενός και ο ορατός κερδοσκοπισμός αφ'ετέρου σε τέτοια ένταση, που δεν σε απαλλάσσει από την υποψία ότι, πρόκειται να συμβεί κάτι σημαντικό και έτσι πριν να συμβεί αυτό, το χρηματοπιστωτικό σύστημα να έχει τακτοποιηθεί με την Ελλάδα, δηλαδή να έχει αρπάξει όσα περισσότερα μπορεί.

  Δεν αποκλείεται να βρίσκεται προ των θυρών η αμερικανική πτώχευση. Αν οι 52 χρματοπιστωτικοί οίκοι βρίσκονται με δολάρια στα συρτάρια σίγουρα θα θέλουν να τα αντικαταστήσουν με ευρώ. 'Αν πάλι αποφασισθεί ο μηδενισμός των χρεών τότε η αναμενόμενη υποβάθμιση των τοκογλύφων μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο οικονομικά προβλήματα αλλά και θρησκευτικά με απρόβλεπτες συνέχειες. Για να μην μιλήσουμε και για τον Γ' Π.Π.

  Σαν ΠΕΛΙΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com