20 Ιουν 2011

Jeffrey και... Gayle Παπανδρέου

Για τους άπιστους... Δείτε ότι αυτά ήταν τα ΕΠΙΣΗΜΑ ονόματά τους....
Δείτε...Απόσπασμα απ' το αρχείο γεννήσεων της Minnesota!!
Από το http://dexiextrem.blogspot.com/
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη