Ποιός είναι πραγματικά πλούσιος;

21 Αυγ 2011

Το οριοθέτησε πολύ σωστά ο Άγγλος ιστορικός και βουλευτής Edward Gibbon, (1737-1794), ο οποίος είπε:

 "I am indeed rich, since my income is superior to my expenses, and my expense is equal to my wishes".

Είμαι πραγματικά πλούσιος, διότι το εισόδημά μου είναι μεγαλύτερο από τα έξοδά μου και τα έξοδά μου είναι ίσα με τις επιθυμίες μου.

taxalia.blogspot.com
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη