12 Ιαν 2012

1.545 καταγγελίες για μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, 306 αυτόφωρα

Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δημοσιοποιεί τα στοιχεία που απεστάλησαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τα Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων όλης της επικράτειας αναφορικά με την μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2011 στους..
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν συνολικά 1.545 καταγγελίες στα Τμήματα Εργασιακών Σχέσεων όλης της χώρας αλλά και στην Τηλεφωνική Γραμμή Καταγγελιών του Σ.ΕΠ.Ε 15512, για μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, συνολικού ποσού οφειλής €2.361.944. Οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν 763 επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, που απασχολούν συνολικά 10.750 εργαζομένους.


Από τις ανωτέρω καταγγελίες, σε 306 περιπτώσεις το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας άσκησε κατά των παραβατών εργοδοτών την διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ σε 680 περιπτώσεις, προέβη στην διενέργεια εργατικής διαφοράς μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Από τις μέχρι σήμερα επιλυθείσες εργατικές διαφορές έχει καταβληθεί στους εργαζόμενους συνολικά το ποσό των €560.889. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρξε τηλεφωνική συμφιλιωτική παρέμβαση των Επιθεωρητών Εργασίας προκειμένου να καταβληθεί το Δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους.

«Βασικός μας στόχος ήταν να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση στους εργαζόμενους το Δώρο Χριστουγέννων. Και για αυτό το λόγο δώσαμε βαρύτητα στον συμφιλιωτικό ρόλο και την συμφιλιωτική παρέμβαση των Επιθεωρητών προκειμένου το Δώρο να δοθεί όσο πιο άμεσα γινόταν», αναφέρει ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μιχάλης Χάλαρης.

«Στις περιπτώσεις που η συμφιλιωτική παρέμβαση δεν απέδωσε, οι Επιθεωρητές άσκησαν κατά των εργοδοτών την διαδικασία του αυτοφώρου» 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μετά και από σχετική εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. , θα πραγματοποιήσει το Α΄ τετράμηνο του 2012 στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται έντονα φαινόμενα παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

Πιο συγκεκριμένα οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας θα εντείνουν τους ελέγχους σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, όπως:
              
·         Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς)
·         Καντίνες και τροφοδοσία με τρόφιμα (catering)
·         Διαφήμιση (δημιουργία, υλοποίηση και διανομή εντύπων)
·         Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων
·         Γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
·         Βιοτεχνίες ιματισμού – φασόν
·         Εκτυπώσεις
·         Κατασκευή μονάδων ήπιων μορφών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες)
·         Ανακύκλωση -  Εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων
·         Δραστηριότητες σχετικές με την φυσική ευεξία (γυμναστήρια, κέντρα αδυνατίσματος κλπ)
·         Συνεργεία – βενζινάδικα – πλυντήρια αυτοκινήτων και πάρκινγκ
·         Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστήρια ξένων γλωσσών

Την ίδια περίοδο οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, θα πραγματοποιήσουν ελέγχους, αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, σε:

  • Υπεργολάβους της ΔΕΗ
  • Υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
  • Εργασίες συντήρησης σε σταθμούς βάσης τηλεπικοινωνιών
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη