8 Φεβ 2012

'ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ Ο ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΠΙΛΩΝΕΙ ΥΠΟΛΗΨΕΙΣ'

Σε απάντηση του δημοσιεύματος της 6/2/2012 στην ιστοσελίδα σας με τίτλο: Νέα καταδίκη Ψωμιάδη στο Πρωτοδικείο, έπειτα από μήνυση υπαλλήλου και ειδικότερα στα αναφερόμενα με υπότιτλο «Να επέμβει ο Εισαγγελέας» και επειδή για μια ακόμα φορά ο κ. Μ. Τρεμόπουλος αναφέρεται συκοφαντικά στο όνομά μου, σε σχέση με το έργο του Ωραιοκάστρου, σας πληροφορώ, προς αποκατάσταση της αλήθειας τα παρακάτω:

Ο κ. Μ. Τρεμόπουλος, εκτός των κατά καιρούς, παλαιότερα, απαντήσεων – διαψεύσεων, που έχει λάβει από μένα προσωπικά, σε αναληθή δημοσιεύματα και για άλλα έργα, από πρόσφατο σχετικά έγγραφο, από 24/10/2011, της αρμόδιας Υπηρεσίας, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, έχει πληροφόρηση, ο ίδιος, για το ποσό των 58.000 €, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε «αντιρρήσεις» του κ. Ι. Σιάνη, άγνωστες κατά τα άλλα, στην αρμόδια Υπηρεσία.
Αναλυτικότερα, είναι σε γνώση του Κ. Μ. Τρεμόπουλου, ότι, με βάση έκθεση ελέγχου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής – όχι τελεσίδικης απόφασης-, υπογεγραμμένης από την τότε Γ. Γ. Π. Κ. Μ. κ. Λιονή, ζητήθηκε περικοπή 56. 774,97 €, για εργασίες που εκτελέσθηκαν μεν, από την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση, αλλά θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν. Την άποψη αυτή ενστερνίσθηκε και η Επιτροπή παραλαβής του έργου στο σχετικό πρωτόκολλό της και συντάχθηκε και ο 3ος, τακτοποιητικός, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου. Πλην όμως η Ανάδοχος Ε. Ε., όπως είχε δικαίωμα, υπέβαλε ένσταση και αίτηση θεραπείας στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κατά του πρωτοκόλλου παραλαβής και του 3ου Α. Π. Ε. Η Υπηρεσία, τότε Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Θ. / Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων και Συντήρησης, υπέβαλε τις απόψεις της στο Υπουργείο και η, πρόσφατα, τον Δεκέμβριο 2011, εκδοθείσα, απόφαση του Υπουργού, επί της αίτησης θεραπείας, ενστερνίζεται απόλυτα τις απόψεις της Υπηρεσίας, έτσι ώστε η περικοπή να περιορισθεί στις 13.000 € περίπου. Ήδη από την ανάδοχο έχει κατατεθεί μειωτικός λογαριασμός. Σημειωτέον ότι, για κατοχύρωσή της, η Υπηρεσία, είχε ήδη παρακρατήσει Εγγυητική Επιστολή ύψους 60.000 €.
Για όλα τα παραπάνω, ο κ. Μ. Τρεμόπουλος, έχει επανειλημμένως προσκληθεί στην Υπηρεσία για να έχει άμεση και επίσημη πληροφόρηση από τον φάκελο του έργου. Προτιμά όμως, ως φαίνεται, την, κατά τα πολιτικά του συμφέροντα, αναληθή αρθρογράφηση.
Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό μου, ως «προϊστάμενο του συστήματος Ψωμιάδη», εκτός του ότι τον θεωρώ μειωτικό, συκοφαντικό και ψευδή, η απάντηση είναι τα έργα που έγιναν από το Τμήμα μου, τα 3,5 χρόνια που ήμουν προϊστάμενος, που άλλαξαν την όψη του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού -186 μικρά και μεγάλα έργα, προϋπολογισμού περίπου 43.500.000 € και η ανταμοιβή μου από το «σύστημα Ψωμιάδη» ήρθε με την απομάκρυνσή μου από την θέση μου και το γνωστικό μου αντικείμενο, από 1/1/2011, στα πλαίσια της άσκησης της αρμοδιότητας από τον Περιφερειάρχη, επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, κατ’ εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».
Απ’ ότι φαίνεται για κάποιους, η άσκηση των καθηκόντων μου, για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και των πολιτών του Νομού, χωρίς ωράρια, ανάλογες αμοιβές και σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής μου ζωής, θεωρείται ενέργεια που απαιτεί την επέμβαση Εισαγγελέα ή πληρώνεται με αλλαγή θέσης.
Για την επικείμενη καθαρογραφή και έκδοση της απόφασης του Σ. τ. Ε., αλήθεια, που ξέρει ο κ. Μ. Τρεμόπουλος το περιεχόμενό της;, αν είναι έτσι, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, τι ουσιαστικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει, για ένα έργο που ήδη κατασκευάσθηκε, περαιωμένο από τον Σεπτέμβριο του 2008, με προϋπολογισμό μελέτης 6.700.000 €, δαπάνης σύμβασης 4.630.000 € και τελικής δαπάνης κατασκευή 2. 650.000 €, συγχρηματοδοτούμενο από το Γ΄ ΚΠΣ. Και που είναι οι αρνητικές επιπτώσεις για τα συμφέροντα του Δημοσίου και από που υπάρχουν πληροφορίες για ατυχήματα και μάλιστα θανατηφόρα, εξ αιτίας της κατασκευής της οδού;
Το πολιτικό συμφέρον του Κ. Μ. Τρεμόπουλου, για μια ακόμα φορά, αρνείται την αλήθεια, διαστρεβλώνει γεγονότα και σπιλώνει υπολείψεις. Και δυστυχώς, είμαι «πολύ μικρός» για να τα βάλω, καταφεύγοντας στην Δικαιοσύνη, με την δύναμη ενός Ευρωβουλευτή και Περιφερειακού Συμβούλου.
Φυσικά περιμένω την δημοσίευση του κειμένου μου.

6/2/2012
Νικόλαος Ψαλτόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός
Πρώην Προϊστάμενος ΤΣΕΣΥ/ΔΤΥΝΑΘ
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη