Φιλμάκι: "3 λεπτά στην ανεργία"

1 Απρ 2012

δείτε την ταινία μικρού μήκους, ελληνικής παραγωγής, με γυρίσματα στη Λάρισα, μοντάζ στον Πύργο, ιστοσελίδα στη Μυτιλήνη και φινίρισμα στη Θεσσαλονίκη:
3 Λεπτά στην Ανεργία Ελλάδα-3 Minutes to Unemployment Greece
Διαδικτυακός τόπος- Web site:http://www.antwnopoulos.info/anergia.swf
Youtube: http://youtu.be/PpDRxVAjhOA

Τα γυρίσματα έγιναν τέλη του 2010 στη Λάρισα.
Τελικά το μοντάζ ολοκληρώθηκε αισίως Μάρτιο του 2012 στην πόλη του Πύργου.
Η εικόνα που υπάρχει στην ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στη Μυτιλήνη και
τέλος το πάντρεμα όλων έγινε στη Θεσσαλονίκη.
Σε μια ομαδική μη κερδοσκοπική δημιουργική δουλειά, αυτό που παίζει
μεγάλο ρόλο είναι το όραμα, η συνεργατικότητα και η αλληλεγγύη.
Η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας είναι μόνο η εργασία.

Συμμετέχοντες
Ηθοποιός: Αθανασιος Σαλιαμπούχος
Μοντάζ: Ειρήνη Ιωαννίδου
Μουσική: Rob Dougan clubbed to death 2(remix)
Εικόνα: Παύλος Σταμ
Σκηvoθεσία/Σενάριο/Κάμερα/Ιστοσελίδα: Αντωνόπουλος Νίκος

The shooting took place late 2010 in Larissa Greece.
Final editing in March 2012 in the town of Pyrgos.
The image is created for the website at Mytilene and finally all the
marriage took place in Thessaloniki.
In a creative, non-profit group that work plays a big role is the
vision, and collaborative solidarity.
The solution to the problem of unemployment is only to have a job.

Participants
Actor: Athanasios Saliampouchos
Editing: Irene Ioannidou
Music: Rob Dougan clubbed to death 2 (remix)
Picture: Paul Stam
Director/ Writer / Camera / Website: Nick Antonopoulos
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη