3 Απρ 2012

Επιτρέπεται και πάλι η κατάτμηση κληροτεμαχίων

του δικηγόρου Δημήτρη Χρ. Καραγιάννη
Με άρθρο 31 του νόμου 4061/2012 επιτρέπεται και πάλι η κατάτμηση των κληροτεμαχίων, δηλαδή των αγροτικών εκτάσεων που έχει παραχωρήσει το Ελληνικό Κράτος προς ιδιώτες.

Μέχρι πρότινος ένα κληροτεμάχιο δε μπορούσε να χωριστεί σε επιμέρους τμήματα μεταξύ των κληρονόμων του αρχικού ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί το φαινόμενο ένα κληροτεμάχιο να ανήκει πλέον σε πάρα πολλούς εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες και έτσι να είναι δύσκολη η αξιοποίησή του.
Το Κράτος για να αποτρέψει τον κατακερματισμό της αγροτικής γης και θέλοντας να ενισχύσει τις ενιαίες καλλιεργήσιμες εκτάσεις απαγόρευε το μοίρασμα/κατάτμηση των κληροτεμαχίων στους κληρονόμους του αρχικού δικαιούχου.
Συνεπεία τούτων, παρατηρείται σήμερα το φαινόμενο ένα κληροτεμάχιο -για παράδειγμα- 100 στρεμμάτων να ανήκει σε 10 εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να το διαμοιράσουν μεταξύ τους νόμιμα και κατ’ επέκταση να αξιοποιήσει ο καθένας τα 10 στρέμματα που του αναλογούν.   
Τώρα, με τη ψήφιση του ως άνω νόμου, οι εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να διασπάσουν και να μοιράσουν μεταξύ τους το ενιαίο κληροτεμάχιο. Στο ως άνω παράδειγμα καθένας εκ των συνιδιοκτητών θα αποκτήσει πλέον πλήρη κυριότητα σε έκταση 10 στρεμμάτων που του αναλογεί, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να μεταβιβάσει, να πωλήσει ή και να κτίσει κατοικία επί της αυτόνομης πλέον ιδιοκτησίας του.
Η σχετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ονομάζεται «Επικύρωση Ανωμαλων Δικαιοπραξιών» και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.     Κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο.
2.     Εκδίκαση της ΑΙΤΗΣΗΣ στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου.
3.     Έκδοση της σχετικής Δικαστικής Απόφασης από το Ειρηνοδικείο.
4.     Καταβολή των αντίστοιχων τελών προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5.     Μεταγραφή της Δικαστικής Απόφασης στο κατά τόπον Υποθηκοφυλακέιο ή και Κτηματολογικό Γραφείο (όπου λειτουργεί).

Δημήτρης Χρ. Καραγιάννης, δικηγόρος.


 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη