Oι Σέρβοι θέλουν να ελέγχει η Βουλή την Τράπεζα της Σερβίας. Έρχονται πάλι βόμβες;

21 Αυγ 2012

Μετά την ..."ειρηνευτική" επέμβαση των Αμερικανών στη Σερβία, μια από τις πρώτες δουλειές των βαρβάρων ήταν -τι άλλο;- να παραδώσουν την κεντρική τράπεζα της χώρας στη διεθνή συμμορία των τραπεζιτών. Αυτή είναι η μοναδική αιτία πλέον, για να επέμβει η "πολιτισμένη" δύση, σε μια ξένη χώρα. Έτσι....


Λίγα λόγια για την κυβέρνηση της Σερβίας

H Σερβία έχει νέα κυβέρνηση από τις 27 Ιουλίου του 2012. Όπως και την Ελλάδα, κανένα κόμμα δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία κι έτσι σχηματίστηκε κυβέρνηση συνασπισμού, με Πρωθυπουργό τον Ivica Dacic (φωτο), αρχηγό του πατριωτικού "Σερβικού Σοσιαλιστικού Κόμματος" (Социјалистичка партија Србије / Socijalistička partija Srbije), SPS). Tου κόμματος δηλαδή που ίδρυσε ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ο άνθρωπος που τόσο πολύ κουράστηκαν οι Αμερικανοί να εξοντώσουν.
Πρωθυπουργός λοιπόν είναι ο πρώην βοηθός του μισητού στη Δύση Μιλόσεβιτς.

Οπότε, λογική ήταν η αντίδραση της Αμερικανόδουλης "δύσης" και οι τίτλοι αναμενόμενοι "ανήσυχη η Δύση", " "νευρική η Δύση" κι άλλα παρόμοια.


Κάτι ήξερε όμως η Δύση που ανησυχούσε με τον Dacic !

Γιατί, η πρώτη κίνηση του πατριώτη πολιτικού, ήταν να αλλάξει εκ βάθρων δύο θεσμούς, που ενδιαφέρουν πολύ τους Αμερικανούς: τον διαμεσολαβητή και την κεντρική τράπεζα της χώρας.

Η Τράπεζα της Σερβίας

Η κεντρική τράπεζα της Σερβίας, αυτή δηλαδή που έχει την εποπτεία των άλλων τραπεζών (δίνει π.χ. άδεια για μια νέα τράπεζα), η αντίστοιχη της δικής μας "Τράπεζας της Ελλάδος", λέγεται στη Σερβία "Εθνική Τράπεζα της Σερβίας" (NBS). Η "Εθνική Τράπεζα της Σερβίας" λοιπόν είναι η κεντρική τράπεζα, που καθορίζει τη νομισματική πολιτική της χώρας, που έχει νόμισμα το δινάριο.
Αφού έγινε Πρωθυπουργός ο Ντάσιτς, όλα τα στελέχη της NBS παραιτήθηκαν και ανέλαβαν νέοι, άνθρωποι του Ντάσιτς.
Iδού οι ανακοινώσεις των παραιτήσεων:

Το πρώτο νομοσχέδιο

Η νέα κυβέρνηση, αμέσως μετά την εκλογή της, έφερε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Με αυτό, αλλάζει τον κανονισμό λειτουργίας της Τράπεζας, η οποία βρίσκεται τώρα υπό τον πλήρη έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας -όπως η δική μας ΤτΕ- δηλαδή υπό τον έλεγχο των Rothschild, για να μη φλυαρούμε και να πάμε κατευθείαν στο "ψητό"  -θα το δείτε και παρακάτω-. 
Με το νομοσχέδιο, ο έλεγχος περνάει τα χέρια του Κοινοβουλίου και παύει η "ανεξαρτησία" της Τράπεζας, ο έλεγχός της δηλαδή από ιδιώτες, που παίρνουν εντολές από τη διεθνή τραπεζική συμμορία.
21.8.2012 / taxalia.blogspot.com
Και άρχισαν τα όργανα...Απειλές στη Σερβία


Την επόμενη κιόλας ημέρα, το ΔΝΤ (το ΔΝΤ, όχι η ΕΚΤ!), αποστέλλει επιστολή στην κυβέρνηση της Σερβίας (τη δημοκρατικά εκλεγμένη), την οποία σας παραθέτουμε σε πρόχειρη μετάφραση google και από κάτω το αυθεντικό κείμενο:

Επιστολή του ΔΝΤ ό, τι αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας

Όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Reza Moghadam απέστειλε σήμερα επιστολή στον Διοικητή Ντέγιαν Σόσκιτς η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 1 Αυγ 2012 σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. Ενώ εμείς θα προβεί σε πλήρη ανάλυση των προτεινόμενων τροποποιήσεων εντός των προσεχών ημερών, θα θέλαμε να προσφέρουμε τις προκαταρκτικές απόψεις μας σχετικά με ορισμένα θέματα που προκαλούν σοβαρή ανησυχία.

Οι τροποποιήσεις που (i) καλούν για την απόλυση του σημερινού Διοικητή, Αντιπρόεδρος διοικητές, και τα μέλη του Συμβουλίου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη για τις διαδικασίες και τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία NBS, (ii) να αλλάξουν τις διαδικασίες διορισμού και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, και (iii) την εξάλειψη το δικαίωμα του δικαστικού ελέγχου από υπαλλήλους απέρριψε NBS, αποτελούν μια σημαντική αποδυνάμωση της κεντρικής τράπεζας της αυτονομίας.

Η τροποποίηση που επιτρέπει NBS αγορές στη δευτερογενή αγορά τίτλων που εκδίδονται από την κυβέρνηση ή άλλοι δημόσιοι φορείς επιτρέπει, εκ των πραγμάτων, έμμεσης νομισματικής χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα, η οποία θα δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τα συναλλαγματικά αποθέματα της ΕΤΣ και την ανταλλαγή ρυθμού.

Έχουμε επίσης επιφυλάξεις σχετικά με το πέρασμα του έσπευσαν οι τροποποιήσεις που αφορούν το πλαίσιο για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία, χωρίς προσεκτική εξέταση από τους βασικούς ενδιαφερόμενους.

Έγκριση των τροποποιήσεων αυτών θα μπορούσε να δημιουργήσει αβεβαιότητα, υπονομεύει την αξιοπιστία της πολιτικής, καθώς και την άμεση ερωτήσεις σχετικά με την ορθή διεξαγωγή των μακροοικονομικών πολιτικών. Επιπλέον, όπως γνωρίζετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποδίδει μεγάλη σημασία στα θέματα της κεντρικής τράπεζας αυτονομία και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής. Πράγματι, τα θέματα αυτά έχουν εξέχουσα θέση στην πολιτική μας συμβουλές στα μέλη τόσο στο πλαίσιο εποπτείας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του Ταμείου που υποστηρίζονται από τα προγράμματα. Έτσι, οι εν λόγω τροποποιήσεις του νόμου NBS απαιτούν προσεκτική και λεπτομερή εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικά σημαντικές επιπτώσεις για τη συνολική μακροοικονομική σταθερότητα στη Σερβία, καθώς και για το πρόγραμμα του Ταμείου.

Γραφείο Διοικητή

Letter of the IMF Regarding the Proposed Amendments to the Law on the National Bank of Serbia

Regarding the proposed amendments to the Law on the National Bank of Serbia, Director of the IMF European Department Reza Moghadam sent today a letter to Governor Dejan Šoškić which states as follows:

Thank you for your letter to the Managing Director dated August 1, 2012 regarding the proposed amendments to the Law of the National Bank of Serbia. While we will conduct a full analysis of the proposed amendments in the coming days, we would like to offer our preliminary views on some issues of serious concern.

The amendments that (i) call for dismissal of the incumbent Governor, Vice-Governors, and Council members without regard for procedures and grounds prescribed by the current NBS law, (ii) change the appointment procedures and responsibilities of the Council and Executive Board, and (iii) eliminate the right of judicial review by dismissed NBS officials, constitute a major weakening of central bank autonomy.

The amendment that permits NBS purchases on the secondary market of securities issued by the government or other public entities allows, de-facto, indirect monetary financing of the public sector, which would pose serious risks for the foreign exchange reserves of the NBS and the exchange rate.

We also have reservations regarding the rushed passage of the amendments affecting the framework for financial supervision, without careful consideration by key stakeholders.

Approval of these amendments would create uncertainty, undermine policy credibility, and prompt questions about the proper conduct of macroeconomic policies. Moreover, as you know, the IMF attaches great importance to issues of central bank autonomy and the conduct of monetary policy. Indeed, such issues have featured prominently in our policy advice to members both in a surveillance context and especially under Fund-supported programs. Thus, these amendments to the NBS law require careful and detailed consideration, given the potentially considerable implications for overall macroeconomic stability in Serbia, and for the Fund program.

Governor's Office

Την μεθεπόμενη η κυβέρνηση της Σερβίας λαμβάνει επιστολή και από την ....Παγκόσμια Τράπεζα (τι δουλειά έχει η World Bank να επεμβαίνει; Δεν μας λένε -και στην Ελλάδα- ότι η ΤτΕ είναι υπό την εποπτεία της ΕΚΤ; Τι δουλειά έχουν λοιπόν τα Αμερικανικά "ευαγή ιδρύματα" να χώνουν τη μούρη τους παντού;)

Σε πρόχειρη μετάφραση ξανά:

Η Παγκόσμια Τράπεζα εκφράζει την ανησυχία του για τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας

Όσον αφορά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του νόμου για την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας, διευθυντής για τη χώρα και τον Συντονιστή της Περιφέρειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία Περιφέρεια κα Jane Armitage έστειλε επιστολή στον Διοικητή Ντέγιαν Σόσκιτς η οποία αναφέρει τα εξής: "Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας της 1 Αυγ ζητώντας την άποψή της Παγκόσμιας Τράπεζας για την εκκρεμούσα νομοθεσία NBS. Είμαστε ικανοποιημένοι που είχαν την ευκαιρία να συνεργαστεί με την Εθνική Τράπεζα της Σερβίας τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από τεχνικά ζητήματα και προσβλέπω στη συνέχιση του γόνιμου διαλόγου να πάμε μπροστά.

Όσον αφορά τα ζητήματα που τέθηκαν στο σχέδιο τροποποιήσεων NBS, ενώ δεν έχουμε χρόνο για μια διεξοδική επανεξέταση, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία στις τροπολογίες που δημιουργούν ανησυχίες για την κρίσιμη αρχή της δυνατότητας της κεντρικής τράπεζας να διεξάγει πολιτικών που συμβάλλουν στην εκπλήρωση της εντολής της σε ένα αρκετά ανεξάρτητο τρόπο. Συγκεκριμένα, έχουμε μια σειρά από σοβαρές διοίκησης και της εντολής που σχετίζονται με τις ανησυχίες σχετικά με το σχέδιο τροποποιήσεων του νόμου NBS που δικαιολογούν ιδιαίτερη προσοχή στην απουσία ενός σαφούς και ισχυρή λογική. Τα βασικά προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω:

Ι. άρθρα 3 + 10 ορίζουν τα άρθρα του ισχύοντος νόμου NBS να τροποποιηθεί ώστε να δημιουργήσει την "Διοίκηση για την Εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων", το οποίο θα διευθύνεται από εκτός Υποδιοικητής, που ορίζεται από την Εθνική Συνέλευση Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών. Η θητεία της νέας Διοίκησης είναι η προβλεπόμενη πρέπει να ορίζεται από μια Ιδρυτική Πράξη, η οποία δεν έχει ακόμη οριστεί.

Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό το σώμα είναι πλακόστρωτο να είναι σχετικά ισχυρή, αν και η εντολή του δεν είναι σαφής. Αν τεθεί σε ισχύ, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την αποτελεσματική η νέα "διοίκηση" να έχουν αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Εξάλλου, δεν είναι προφανές γιατί ο διευθυντής της Διοίκησης προτείνεται να διορίζονται με εξαετή, ανανεώσιμη θητεία.

II. Άρθρο 9. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 21 του ισχύοντος δικαίου ΕΤΣ, οι Διοικητές Αντιπρόεδρος θα επιλέγονται από την Εθνοσυνέλευση και όχι από την NBS Συμβούλιο. Αν περάσει, αυτές οι τροποποιήσεις
θα απαιτούσε τον κυβερνήτη, Αντιπρόεδρος Διοικητών, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου, σε όλους διορίζονται από το Κοινοβούλιο.
Φυσικά, αυτό θα παράσχει στο Κοινοβούλιο με τον πλήρη έλεγχο της σύνθεσης των διευθυντικών NBS. Στο πρόσφατο παρελθόν, οι υπάρχουσες Διοικητών Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου επελέγησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του πολλές κυβερνήσεις, παρέχοντας πολύ πιο ισορροπημένη σύνθεση.

III. Άρθρο 18 κλήσεις για την τροποποίηση του άρθρου 62 του ισχύοντος νόμου, το δεύτερο εδάφιο της οποίας αναφέρεται ότι "Η Εθνική Τράπεζα της Σερβίας δεν μπορεί να αγοράσει απευθείας τίτλους που εκδίδονται από οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου." (Δηλαδή, από την κυβέρνηση και διάφορες σχετικών φορέων της). Ωστόσο, η προτεινόμενη τροπολογία προσθέτει μια νέα παράγραφο, η οποία αναφέρει ότι ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει αν οι κινητές αξίες έχουν αγοραστεί στη δευτερογενή αγορά.

Καθώς δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά λειτουργεί για το δημόσιο χρέος στη Σερβία, εάν θεσπιστεί, η τροπολογία αυτή θα επιτρέψει η NBS για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος, οι επιπτώσεις των οποίων είναι πολλές.

IV. Άρθρο 26. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις επιτρέπουν την αντικατάσταση του συνόλου της ανώτατης διοίκησης της NBS: "Ο Διοικητής, οι διοικητές Αντιπρόεδρος, Διευθυντής της Διοίκησης Εποπτείας, και τα μέλη του Συμβουλίου θα εκλέγονται μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία ψήφισης του παρόντος νόμου."

Κατά τη στιγμή της πολύ σοβαρή και αυξανόμενη οικονομική πίεση, η απότομη αντικατάσταση του ΕΤΣ διαχείρισης θα έστελνε πολύ σαφής και αρνητικά σήματα στις αγορές.

Εν ολίγοις, πιστεύουμε ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υπολείπονται κατά πολύ των διεθνών βέλτιστων πρακτικών και, εάν θεσπιστεί, όπως είναι διατυπωμένη, μπορεί να υπονομεύσει σημαντικά την αξιοπιστία της ΕΤΣ ως ανεξάρτητο όργανο. Αυτό, βέβαια, θα έστελνε ένα ατυχές μήνυμα στις αγορές και τους διεθνείς εταίρους της Σερβίας.

Σε περίπτωση που οι τροποποιήσεις αυτές δεν προχωρήσει αμέσως, εμείς θα χαιρετίσει την ευκαιρία να προβεί σε μια πιο λεπτομερή εξέταση και να αντλήσει από χρόνια μας παραγωγικής συνεργασίας για να δούμε πώς μπορεί να συμβάλει σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι προς το συμφέρον του της Σερβίας καιρό μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σταθερότητα. "

Γραφείο Διοικητή

Το πρωτότυπο για την ιστορία
21.8.2012 / taxalia.blogspot.com
The World Bank Expresses Concern over the Proposed Amendments to the Law on the National Bank of Serbia

Regarding the proposed amendments to the Law on the National Bank of Serbia, Country Director and Regional Coordinator for Southeast Europe, Europe and Central Asia Region Ms Jane Armitage sent a letter to Governor Dejan Šoškić which states as follows:

"Thank you for your letter of August 1 requesting the World Bank's views on the pending NBS legislation. We are gratified to have had the opportunity to engage with the National Bank of Serbia in recent years on a range of technical questions and look forward to continued productive dialogue going forward.

With respect to the issues raised in the draft NBS amendments, while we do not have time for a thorough review, there are clearly elements in the amendments which give rise to concerns about the crucial principle of the central bank's ability to conduct policies conducive to the fulfillment of its mandate in a reasonably independent manner. Specifically, we have a number of serious governance and mandate-related concerns about the draft NBS law amendments which warrant careful consideration in the absence of a clear and robust rationale. Key concerns are laid out below:

I. Articles 3 + 10 stipulate Articles of the existing NBS Law be amended to create the "Administration for the Supervision of Financial Institutions", to be headed by other than a Vice-Governor, nominated by the National Assembly Finance Committee Chairman. The mandate of the newly envisaged Administration is to be stipulated by a Founding Act, which has yet to be defined.

However, it seems this body is slated to be relatively powerful, though its mandate is not clear. If enacted, this could effectively allow the new "Administration" to have authority for controlling and supervising financial institutions. Nor is it obvious why the Director of the Administration is proposed to be appointed with a six-year, renewable tenure.

II. Article 9. Under the proposed amendments to Article 21 of the existing NBS law, the Vice Governors would be selected by the National Assembly rather than by the NBS Council. If passed, these amendments
would require the Governor, Vice Governors, as well as Council members, to all be appointed by Parliament.
Of course, this will provide Parliament with complete control over the composition of the top NBS management. In the recent past, existing Vice Governors and Council members were selected during the tenure of several Governments, providing much more balanced composition.

III. Article 18 calls for amendment of Article 62 of existing Law, the second paragraph of which states that "The National Bank of Serbia may not directly purchase securities issued by entities referred to in paragraph 1 of this Article." (i.e., from Government and its various related entities). However, the proposed amendment adds a new paragraph, which says that this restriction does not apply if securities are purchased in the secondary market.

As there is no functioning secondary market for government debt in Serbia, if enacted, this amendment would permit the NBS to finance the government deficit, the implications of which are many.

IV. Article 26. The proposed amendments permit the replacement of the entire top management of NBS: "The Governor, Vice Governors, Director of the Supervision Administration, and Council members shall be elected within 90 days from the date of enactment of this Act."

At the time of very serious and rising economic pressure, the abrupt replacement of the NBS management would send very clear and negative signals to markets.

In sum, we believe the proposed amendments fall well short of international best practice and, if enacted as drafted, may undermine considerably the credibility of the NBS as an independent Institution. This of course would send an unfortunate signal to markets and Serbia's international partners.

In the event these amendments do not go forward immediately, we would welcome the opportunity to undertake a more thorough review and to draw on our years of productive cooperation to see how we may contribute to an outcome that will be in the best interest of Serbia's long-term growth and stability.”

Governor's Office

Και η συνέχεια, με τους ντόπιους "πρόθυμους"
21.8.2012 / taxalia.blogspot.com
τη συνέχεια του "έργου" τη φαντάζεστε: την έχουμε ζήσει πολλές στην Ελλάδα. Τύπος και κόμματα, άρχισαν να "ανησυχούν", μήπως το νομοσχέδιο, θα δημιουργήσει μπελάδες στη Σερβία, μήπως θα ανακόψει την πορεία της προς την ένταξη στην Ε.Ε. κι άλλα τέτοια.
μερικές από τις αντιδράσεις κομμάτων και βουλευτών, μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Η κορύφωση της πίεσης, να μην περάσει η κεντρική τράπεζα στον έλεγχο του κράτους


Παρά τις πιέσεις, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να περάσει το νομοσχέδιο. 
Όμως, η αντίδραση, η "συμμαχία των πρόθυμων", έβγαλε τον άσσο από το μανίκι.
Αφού δεν έκαμψαν τη βούληση του Σερβικού λαού, να ελέγχει αυτός την τράπεζα που εκδίδει το νόμισμά του και που δίνει άδειες λειτουργίες σε άλλες ιδιωτικές τράπεζες και που εποπτεύει τις ιδιωτικές τράπεζες, έβγαλαν τον άσσο: Το Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του Βόισλαβ Σέσελι, ζήτησε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, να κρίνει αντισυνταγματικό το νόμο, επειδή καταργεί την ανεξαρτησία της τράπεζας και τη μεταβιβάζει στο κοινοβούλιο.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σερβίας αναμένεται να τοποθετηθεί τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε ελπίζουμε να μην έχουμε βόμβες στη γειτονιά μας, από τους ειρηνιστές συμμάχους μας....

21.8.2012 / taxalia.blogspot.com
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη