Ποιος ευθύνεται αν προκληθεί ζημία στο Ι.Χ. μας μέσα σε parking;

27 Φεβ 2013

Νομικές συμβουλές από τη δικηγόρο Αλεξάνδρα Γωγούση σχετικά με τα parking. Ποιος ευθύνεται αν προκληθεί ζημία στο Ι.Χ. μας μέσα στο parking; Ποιος θα μας αποζημιώσει..
εάν μας κλέψουν πράγματα μέσα από αυτό; Ποιος θα μας αποζημιώσει, εάν από το κέντρο διασκεδάσεως που παραδώσαμε το ΙΧ μας, κλαπεί ολόκληρο το αυτοκίνητο; Είναι νόμιμο οι Τράπεζες, τα ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις να δεσμεύουν χώρους στην πόλη για το parking των υπαλλήλων τους; Χρήσιμες απαντήσεις σε επίκαιρες ερωτήσεις...
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη