14 Νοε 2013

"Ο Δήμος Θεσσαλονίκςη προβλέπει 1.000.000€ στον προϋπολογισμό για υπηρεσία που καταργήθηκε!"


Σκληρή κόντρα Μπουτάρη - Μάτη με φόντο τον προϋπολογισμό.


Με καυγά ανάμεσα στον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και τον Δημοτικό Σύμβουλο Χρήστο Μάτη ξεκίνησε σήμερα το δημοτικό συμβούλιο με καυτή πατάτα τον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2014. 

Σχετικά με τον προϋπολογισμό ο Δήμος ανακοίνωσε τα εξής:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το σχέδιο του νέου προϋπολογισμού – ο οποίος συντάχθηκε για πρώτη φορά παράλληλα το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.)  με τη μηνιαία στοχοθεσία- επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: 

  • Εξόφληση των χρεών από παρελθόντα έτη
  • Περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών τελών 
  • Διεύρυνση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Θεσσαλονίκης εκμεταλλεύεται τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, αναφέροντας ως παραδείγματα σχετικές ρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί: 

  • με το ΥΠ.ΕΣ για τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη Δ’ Δ.Ο.Υ. ύψους 7.300.000 ευρώ 
  • τον συμψηφισμό των οφειλών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τα έσοδα από τους παρακρατηθέντες πόρους του ΥΠ.ΕΣ. 
  • τις ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μείωση του επιτοκίου των δανείων που σύναψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τις τράπεζες, την επιμήκυνση αυτού και την περίοδο χάριτος των τριών ετών κατά την οποία θα πληρώνονται μόνον τόκοι
  • την υπογραφή του μνημονίου με το ΥΠ.ΕΣ. για την επιχορήγηση των 39.500.000 ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Όπως είπε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών «Αυτά σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό και την πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων του
τμήματος των προσόδων για αποφυγή διαφυγόντων εσόδων, θα είναι η αρχή για την έξοδο από την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος μας».

Εξόφληση των χρεών από παρελθόντα έτη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατέβαλλε προσπάθειες το 2013 για την εξόφληση των δικαιούχων ανέφερε ο Γιώργος Αρβανίτης σημειώνοντας ότι στο σχέδιο του Προϋπολογισμού  υπάρχει πρόβλεψη για την εξόφληση των υποχρεώσεων των παρελθόντων οικονομικών ετών, οι οποίες προήλθαν από τα χρέη των δύο πρώην Δήμων που συνενώθηκαν  καθώς και νέες υποχρεώσεις που δεν εξοφλήθηκαν. 
«Βρισκόμαστε σε αναμονή της έκτακτης χρηματοδότησης από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση αυτών των οφειλών για να μπορεί ο Δήμος να ανασάνει οικονομικά» ανέφερε και τόνισε ότι συνέπεια  της αποτελεσματικής ταμειακής διαχείρισης και της πιστής τήρησης του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 τα χρέη του οικονομικού έτους 2014 μειώθηκαν κατά ποσοστό 57,78% σε σχέση με αυτά του 2013 (από 20.134.096,56 ευρώ σε 8.500.000 ευρώ). 

Συγκεκριμένα τα χρέη του Δήμου Θεσσαλονίκης στις 31-12-2010 ανέρχονταν στο ποσό των 42.839.252,66 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στις 31-12-2011 στο ποσό των 29.265.584,48. ευρώ, στις 31-12-2012 στο ποσό των 24.206.206,01 ευρώ και στις 30-9-2013 στο ποσό των 20.134.096,56 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό και καθώς αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο, τα χρέη για το 2014 εκτιμούνται στο ποσό των  8.500.000 ευρώ. Επιπλέον σημείωσε ότι περιορίζονται σημαντικά και οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς στις 31-12-2014 θα ανέρχονται στο ποσό των  4.406.000 ευρώ, μειωμένες κατά  2.707.200 ευρώ σε σχέση με τις περσινές.

Μείωση των ανταποδοτικών τελών
Στον νέο προϋπολογισμό προβλέπεται περαιτέρω μείωση των ανταποδοτικών και λοιπών τελών και φόρων που εισπράττονται για λογαριασμό του Δήμου, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λόγω της πραγματικής αδυναμίας των δημοτών και των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημείωσε και πρόσθεσε: «Το 2012 και το 2013, μειώσαμε τα ανταποδοτικά τέλη σε ποσοστό περίπου 7,5 % αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά και για τα δύο έτη μείωση 15%. Για το έτος 2014 ακολουθεί νέα μείωση των τελών σε ποσοστό 5%. Οι εισπράξεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 51.960.000 ευρώ». 
Αναλυτικά: 
Τέλος ακίνητης περιουσίας, έσοδα Τ.Α.Π. Προϋπολογίστηκε στο ποσό των 5.100.000 ευρώ.
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προϋπολογίστηκε στο ποσό των  5.800.000 ευρώ. 
Τα έσοδα των νεκροταφείων προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3.385.000 ευρώ. Θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων της τάξης  του 8,16% σε σχέση με το 2013.
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών (τροφεία παιδικών σταθμών, γυμναστήρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραχώρηση πάρκινγκ, κ.λ.π.) προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 1.131.361,78 ευρώ.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα τέλη τα έσοδα του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν προϋπολογιστεί στα παρακάτω ποσά:
Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων στο ποσό των 155.000 ευρώ. 
Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στο ποσό των 615.000 ευρώ. 
Το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων στο ποσό των  2.110.000 ευρώ. 
Τα τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους στο ποσό των 368.000 ευρώ. 
Διεύρυνση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δίνει μεγάλη βαρύτητα στην υπηρεσία της Κοινωνικής Πολιτικής και με την δράση του, στηρίζει τον ευαίσθητο αυτό τομέα (μισθοδοσίες, διαγωνισμοί για τα τροφεία, πληρωμή μεταφερόμενων υποχρεώσεων τους κτλ) σημείωσε ο Γιώργος Αρβανίτης και πρόσθεσε: 
«Στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαμφισβήτητα δύσκολη, η βούληση του Δήμου, η οποία εκφράζεται μέσα από τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισμού έτους 2014, είναι να σταθεί ο Δήμος αρωγός στους δοκιμαζόμενους πολίτες με την παροχή ενός κοινωνικού διχτύου ασφαλείας με δράσεις και έργα που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά και επωφελή για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας».
Οι δαπάνες που διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για την  Κοινωνική Πολιτική  αυξήθηκαν το 2014 κατά 1.322.584,25  ευρώ, δηλαδή ποσοστό αύξησης 43,26 %. Στην υπηρεσία αυτή ανήκει το προσωπικό από τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τις μεταφερόμενες υπηρεσίες της Πρόνοιας της πρώην Ν.Α.Θ. Επιπλέον ο Δήμος Θεσσαλονίκης κάθε χρόνο διαθέτει σημαντικά κονδύλια για τη λειτουργία των παρακάτω νομικών προσώπων και ιδρυμάτων τους:
Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου, με ποσό 885.000 ευρώ για το 2012 και ισόποσο για το 2013 και για το 2014.
Επιχορήγηση Δημοτικού  Βρεφοκομείου  Άγιος Στυλιανός, με ποσό 1.250.000 ευρώ για το 2012, 1.450.000 ευρώ για το 2013 και 1.300.000 ευρώ για το 2014.  
Δαπάνες λειτουργίας ΚΑΠΗ με ποσό 1.300.000 ευρώ για το 2012, 1.300.000 ευρώ για  το 2013 και 1.000.000 ευρώ για το 2014.
Για τη Δ.Ε.Π.Θ.Ε.  για το οικονομικό έτος 2014 θα διατεθεί ποσό 3.000.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμος καταβάλλει τις κάτωθι προαιρετικές πληρωμές:
Επιχορήγηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «κέντρα πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών», με ποσό 58.700,00 ευρώ ετησίως.
Ετήσια εισφορά ποσού 50.000 ευρώ στην Αστική Εταιρεία του Οργανισμού Προώθησης Τουρισμού.
Ετήσια εισφορά στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘’Αγιορείτικη Εστία’’ ποσού 80.000 ευρώ.
Επιχορήγηση στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό, ποσού 25.000 ευρώ
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η καταβολή προνοιακών επιδομάτων, για την οποία ο Δήμος, αφού εισπράξει τα ποσά από το κράτος, τα αποδίδει στους δικαιούχους. Εκτελεί μία λειτουργία μεσολάβησης και εξυπηρέτησης μέσω των δικών του υπηρεσιών. Τα ποσά που ενεγράφησαν  είναι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. μειωμένα κατά 21,97 % σε σχέση με τα εισπραχθέντα του 2012 και ανέρχονται στο ποσό των 71.507.243,96€.
Τέλος οι προαιρετικές δαπάνες υπολογίζονται περίπου στο 1.660.000 ευρώ συνολικά και αφορούν επιχορηγήσεις σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που εδρεύουν αποκλειστικά στην περιφέρεια του Δήμου και θα κινούνται μέσα στα προβλεπόμενα όρια του νόμου (ποσοστό 1,5% των τακτικών εσόδων).
Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Για το οικονομικό έτος 2014, το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβάνει  κατά σειρά προτεραιότητας όλα τα συνεχιζόμενα έργα του Δήμου προγενέστερων οικονομικών ετών, καθώς και όλα τα προτεινόμενα νέα έργα. Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανέρχεται σε 23.332.176,53 ευρώ , εκ των οποίων 6.001.277,89 ευρώ είναι έργα χρηματοδοτούμενα από τη ΣΑΤΑ (τόσο του 2014 όσο και αδιάθετων ποσών ΠΟΕ),  978.619,17 ευρώ είναι έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ σχολείων, 12.155.508,02 ευρώ είναι έργα χρηματοδοτούμενα από λοιπούς φορείς , 4.099.431,45 ευρώ είναι έργα από έσοδα ανταποδοτικών υπηρεσιών και 97.340,00 ευρώ είναι έργα που θα πληρωθούν από ιδίους πόρους του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών διευκρίνισε ότι στην ουσία, ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται σε καθαρά ταμειακή βάση λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των Προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα –ως προς τα έσοδα- τα ποσά που  εισπράχθηκαν κατά το έτος 2012 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο του 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού 2014 από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος Δήμαρχος Χρήστος Μάτης από την άλλη στην ομιλία του αποδόμησε τα όσα ισχυρίστικε ο αντιδήμαρχος αποκαλύπτοντας τα τραγελαφικά του προϋπολογισμού αφού αντιπαρήλθε τους χαρακτηρισμούς του Δημάρχου λέγοντας "Δεν υπάρχει λόγος να ασχολείται κανείς με όσα λέει κάποιος, ο οποίος έχει συνηθίσει αφού τα λέει, να ζητάει συγγνώμη για όσα είπε":

Είπε λοιπόν στην ομιλία του:

Κατανοώ όλα όσα είπε ο αντιδήμαρχος στην εισήγησή του. Ήταν η πρώτη φορά που εισηγείται προϋπολογισμό και είμαι βέβαιος ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί.

Έχει όμως δυο προβλήματα, τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Το πρώτο είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι δικός του, αλλά του παρατηρητηρίου, το οποίο τον ενέκρινε πριν κατατεθεί.

Το δεύτερο είναι ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός δεν είναι ο πρώτος της διοίκησης την οποία υπηρετεί.

«Έχουμε ένα σφιχτό συντηρητικό προϋπολογισμό ενώ το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί επίτευγμα. Κάναμε καλύτερη διαχείριση πόρων, καλύτερη διαχείριση ικανοτήτων του δήμου, αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα, παίρνουμε χρήματα από τα υπουργεία», είχε πει πέρυσι ο δήμαρχος.

Τόσο σφιχτός, που ο κ.Αρβανίτης πριν από λίγο είπε ότι “με τον προϋπολογισμό του 2014 αρχίζει μια προσπάθεια για συστηματικότερη αξιολόγηση των δαπανών του προϋπολογισμού και σύνδεσή τους με την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων που διατίθενται σε κάθε υπηρεσία και την αξιοποίησή τους σε παραγωγικότερες δραστηριότητες.”

Ο προϋπολογισμός του 2013 ήταν τόσο σφιχτός που εφέτος μειώθηκε κατά 20,5%.

Το τεχνικό πρόγραμμα αποτελούσε τόσο επίτευγμα, που η απορροφητικότητα του ήταν στο 30% και εφέτος του έκοψαν 40 εκ. ευρώ, διότι δεν μπόρεσε να τα διαθέσει.

Η διαχείριση πόρων ήταν τόσο καλύτερη, που οι σύμβουλοι του δημάρχου μας κοστίζουν πάνω από 500.000 ευρώ σε όλη τη θητεία, δηλαδή το 1.5% ενός ετήσιου προϋπολογισμού.

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δεν έχει απολογισμό εκταμίευσης.

Τα χρήματα από τα υπουργεία δεν υπάρχουν, διότι δεν έχουν χρήματα τα υπουργεία.

Το ότι η διοίκηση απέτυχε δε χρειάζεται να το πω εγώ. Το έχει πει ο ίδιος ο κ.Μπουτάρης, μιλώντας στην παράταξη του πριν από λίγο καιρό, όταν είπε ότι το μόνο στο οποίο πέτυχε ήταν ο νέος εσωτερικός κανονισμός.

Πρόκειται για τον ίδιο κανονισμό, η επιτυχημένη εφαρμογή του οποίου φάνηκε όταν ο γενικός διευθυντής, ο κ.Καμπαλαμπίδης, είπε στην Οικονομική Επιτροπή ότι καθυστέρησε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την ασφάλιση των οχημάτων, επειδή οι υπηρεσίες δεν ήξεραν ποιος πρέπει να τον προκηρύξει.

Κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το ζήτημα σε κάθε οικονομία, δεν είναι τα έσοδα. Το ζήτημα είναι τα έξοδα. Κι όταν τα έξοδα δεν μειώνονται, υπάρχει πρόβλημα.

Ο εφετινός προϋπολογισμός, περικόπηκε κατά περίπου 80 εκ. ευρώ. Από αυτά τα 40 κόπηκαν από το τεχνικό πρόγραμμα, καθώς ο κ.Κουράκης απέτυχε παντελώς στη διαχείρισή τους. Προσπάθησε ανεπιτυχώς όμως να μην το καταλάβουμε ότι δεν τον εμπιστεύονται. Και μετρά την απορροφητικότητα όχι στα 63 εκ. που υπερήφανα είχε ανακοινώσει πέρυσι, αλλά στα 41 εκ. που τον άφησαν να διαχειριστεί.

Άλλα δεκαεπτά κόπηκαν από τη μισθοδοσία, εξαιτίας κεντρικών πολιτικών αποφάσεων.

Άλλα έξι εκατομμύρια είναι τα προνοιακά επιδόματα τα οποία μειώνονται.

Άλλα τέσσερα περίπου εκ. ευρώ είναι η μείωση από τα δημοτικά τέλη, στα οποία ακόμη δεν έχουν επιστραφεί τα επιπλέον χρήματα που εισπράχθηκαν κατά λάθος πέρυσι.

Πού μείωσε ο δήμος τα έξοδα του λοιπόν; Πουθενά! Κι όχι μόνο δεν τα μείωσε, αλλά στο σημερινό προϋπολογισμό εμφανίζεται να προβλέπει ένα εκατομμύριο ευρώ για τη δημοτική αστυνομία, που έχει καταργηθεί.

Και αυτό είναι το πρόβλημα.

Σε μία κοινωνία που πιέζεται από παντού ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Και γι' αυτό δεν έχουν μειωθεί τα λειτουργικά κόστη. Γι' αυτό ο δήμαρχος εξακολουθεί να έχει οκτώ συμβούλους. Γι' αυτό πληρώνουμε εξωτερικούς δικηγόρους, ενώ έχουμε δέκα νομικούς συμβούλους. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να έχει ο δήμαρχος συμβούλους, όταν υπάρχουν οι υπηρεσίες του δήμου.

Κανένας δεν μπορεί να λέει σε μία κοινωνία τι να κάνει, αν δεν το κάνει πρώτα ο ίδιος.

Έχει, λοιπόν, ο δήμος να εισπράξει περίπου 69 εκ. ευρώ από βεβαιωμένες οφειλές παλαιοτέρων ετών, κυρίως πρόστιμα δηλαδή. Και προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν περίπου 2,5 εκ. ευρώ.

Και πολλά είναι! Και είναι πολλά, γιατί οι υπηρεσίες βάζουν πρόστιμα- και καλά κάνουν- για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, την ίδια ώρα που έχει διαφημιστικές πινακίδες στο ίδιο το προαύλιο του δημαρχείου.

Γιατί οι υπηρεσίες βάζουν πρόστιμα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα, τη στιγμή που αναψυκτήριο του δήμου  λειτουργεί χωρίς άδεια τραπεζοκαθισμάτων. Κι έχει και περίπου διπλάσια από αυτά, για τα οποία οι υπηρεσίες του αναγνώρισαν ότι θα μπορούσε να ζητήσει άδεια.

Γιατί να πληρώσουν οι υπόλοιποι αγαπητοί συνάδελφοι;

Εδώ δεν είναι ζήτημα οικονομικής κρίσης! Είναι η κρίση της αξιοπιστίας μιας πολιτικής, η οποία οδήγησε την χώρα στα σημερινά αδιέξοδα.

Κύριε πρόεδρε,

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Το μείζον ζήτημα στο οποίο όσοι ασκούν πολιτική εξουσία πρέπει να απαντήσουν είναι πώς θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες με λιγότερες δαπάνες.

Πρέπει να ξοδεύουμε λιγότερα και να ζούμε καλύτερα. Σε αυτό η διοίκηση του δήμου έχει αποτύχει παταγωδώς. 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη