7 Δεκ 2013

Αλέξη βουλιάζει η χώρα: νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις!

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. ΓιάννηΒρούτση θα πληρωθούν νωρίτερα από τις προβλεπόμενες ημε ρομηνίες όλες οι συντάξεις του Ιανουαρίου 2014, που καταβάλλουν τα εποπτευόμενα από το
υπουργείο Εργασίας ασφαλιστικά ταμεία.
Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε οι συντάξεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε) να καταβληθούν στις 20 Δε κεμβρίου και όλων των υπόλοιπων φορέων κοινωνικής ασφάλισηςστις 23 Δεκεμβρίου.
Η απόφαση έχει σαν στόχο την καλύτερη διευκόλυνση των συνταξιούχων στις συναλλαγές τους, καθώς τις ημέρες αυτές η κίνηση στα τραπεζικά ιδ ρύματα είναι πολύ μεγάλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φόρα μετά από 15 και πλέον χρόνια, οι συντάξεις του πρώτου μήνα του επόμενου έτους καταβάλλονται από τις πιστώσεις τουπροηγούμενου έτους (2013) χωρίς να χρειαστεί να χρησιμο ποιηθούν πιστώσεις με τη διαδικασία των προκαταβολών από τον προϋπο λογισμό του οικονομικού έτους 2014.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη