Στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν πήραν είδηση ότι η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε!

9 Ιαν 2014

διαβάστε το προσεκτικά το έγγραφο που ακολουθεί:

είναι από το blog των (πρώην) Δημοτικών Αστυνομικών:
ο Δήμος Θεσσαλονίκης απαντά στις 25 Οκτωβρίου ότι θα διαβιβάσει ένα αίτημα στη ...δημοτική αστυνομία, που καταργήθηκε από το Σεπτέμβριο

Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη