19 Απρ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ της Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (ΠΕ15)

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την τροποποίηση με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως: • Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής). Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.


Η παρούσα επιστολή αντιπροσωπεύει τη φωνή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ως διαμαρτυρία και αγανάκτηση για τη συνεχή απαξίωση και υποβιβασμό που δέχεται η ειδικότητά μας, η οποία φαίνεται να γίνεται χωρίς καμία μελέτη και αναγνώριση της αξίας του αντικειμένου και φυσικά των σπουδών και προσόντων των εκπαιδευτικών που την υπερασπίζουν.
Για άλλη μια φορά ο Σύλλογος αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας αναγκάζεται να αποδείξει ότι ‘δεν είναι ελέφαντας’. Δυστυχώς, μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου ορίζεται το μάθημα ως Β΄ Ανάθεση και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονομολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) με την Οικιακή Οικονομία να παραχωρείται απερίσκεπτα σε όσους κλάδους δεν συμπληρώνουν ωράριο, ενώ παράλληλα οι Απόφοιτοι του Τμήματός μας να μένουν άνεργοι. Πολλές φορές ο Σύλλογος προσπάθησε να αποδείξει (με τα αναλυτικά προγράμματα, τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου) ότι η Οικιακή Οικονομία δεν είναι ένα μάθημα το οποίο μπορεί να το διδάξει η κάθε ειδικότητα.
Η Οικιακή Οικονομία, παρά το διεπιστημονικό και διαθεματικό της χαρακτήρα, είναι συγκεκριμένη ως προς τους στόχους που προσπαθεί να επιτύχει. Είναι η μοναδική Επιστήμη που προσπαθεί να βρει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ διαφορετικών πεδίων που εμπίπτουν σε φαινομενικά διαφορετικές επιστήμες. Ανακαλύπτει τις σχέσεις που συνδέουν τη Διατροφή του ανθρώπου με το Περιβάλλον, το Περιβάλλον με την Οικονομία, την Οικονομία με τη Διατροφή, τη Διατροφή με την Υγεία, το Περιβάλλον με τον Πολιτισμό, τον Πολιτισμό με την Οικονομία, τον Πολιτισμό με τη Διατροφή και όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα της μικρότερης οικονομικής - κοινωνικής μονάδας που είναι η Οικογένεια. Μέσω της έννοιας της Οικογένειας, που αποτελεί την πιο προσιτή και οικεία σε όλους τους ανθρώπους μιας κοινωνίας έννοια, δίδεται το ερέθισμα να μελετηθούν και να κατανοηθούν έννοιες όπως Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία, Υγεία, Διατροφή, Πολιτισμός με βασικό σκοπό την επίτευξη της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μιας κοινωνίας.
Ως Σύλλογος Αποφοίτων Οικιακής Οικονομίας μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για τις αναθέσεις του μαθήματός μας οδηγούμαστε στο να εκδηλώσουμε την οργισμένη διαμαρτυρία μας απέναντι στις ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ-ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας και συγκεκριμένα:
Παραβλέποντας το αντικείμενο των σπουδών μας και την επί χρόνια εμπειρία στη διδασκαλία κάποιων επιμέρους αντικειμένων του μαθήματός μας, προχωρά στη β’ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας σε ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν την επαγγελματική κατάρτιση να διδάξουν το συγκεκριμένο μάθημα. Με αυτό τον τρόπο προχωρά στην υποβάθμιση του αντικειμένου της Οικιακής Οικονομίας από τη μία και από την άλλη καθιστά πλέον ανέφικτο να επιτευχθούν οι στόχοι του μαθήματος που σχετίζονται άμεσα με το επίκεντρο της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον ίδιο το μαθητή.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να επαναπροσδιορίσει τις θέσεις του σχετικά με τη Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας.
Τελικά χρειάζεται να επανευφεύρουμε τον τροχό για να καταλάβουμε τα αυτονόητα………….;
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γαλάνης Νικόλαος Καρακολίδου Μαρία


 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη