5 Μαΐ 2014

Ψηφοφορία για το νέο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Μετά την έγκριση των 11 συνδυασμών από το Πρωτοδικείο ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας. Σημειώστε ότι δεν πρόκειται για δημοσκόπηση, ούτε καταγραφή πρόθεσης ψήφου, αλλά για απλή διαδικτυακή ψηφοφορία. Τα ονόματα παρατίθενται με τη σειρά έγκρισης από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. H ψηφοφορία γίνεται σε τρίτο ανεξάρτητο server (addpoll) με κλείδωμα ip, ώστε να αποτρέπονται διπλοψηφίες.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη