19 Ιουν 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ : Το 86% ανήκει στο ελληνικό δημόσιο

Ολες οι ελληνικές τράπεζες είναι πλέον κρατικές (κάτι που αγνοεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού), μετά τις χρηματοδοτικές στηρίξεις από τον προϋπολογισμό, δηλαδή από εσάς. Αυτό δεν τις εμποδίζει να δίνουν θαλασσοδάνεια και να μην δίνουν ούτε ένα ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις . Η Εθνική Τράπεζα και...
η μετοχική της σύνθεση φαίνονται στο γράφημα, σύμφωνα με το οποίο Ξένοι θεσμικοί κατέχουν το 9,1, επενδυτές στο εσωτερικό το 4,7 και θεσμικοί στο εσωτερικό 0,2, συνολικά 14%,. Το υπόλοιπο 86% ανήκει κυρίως στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε δημόσιους φορείς, ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π.
Το γράφημα είναι από το ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας.

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη