Πρέπει να έχουν τα ποδήλατα πινακίδες κυκλοφορίας;

30 Σεπ 2014

Η ερώτηση είναι συνηθισμένη. Η απάντηση είναι:


ΟΧΙ ! Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. πινακίδες κυκλοφορίας πρέπει να έχουν μόνο τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Κ.Ο.Κ. / ΑΡΘΡΟ 90
Δεν επιτρέπεται σε κανένα μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν φέρει τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν νόμιμα. Οι χορηγούμενες πινακίδες πρέπει να είναι αντανακλαστικές.

Ο Κ.Ο.Κ.όπως ισχύει σήμερα
Η διάταξη για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό και των ποδηλάτων με πινακίδες, που κωδικοποιήθηκε στο Ν. 2696/1999 καταργήθηκε με το Ν.3542/2007 

το άρθρο 88 του νόμου του 1999 προέβλεπε ρητώς ότι "δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί..."
με το νόμο του 2007, διαγράφηκε η λέξη "ποδήλατο" και συνεπώς από τις 2/3/2007, επιτρέπεται η κυκλοφορία ποδηλάτων χωρίς άδεια κυκλοφορίας (και συνεπώς χωρίς πινακίδες)

Τα ποδήλατα λοιπόν, από τις 2 Μαρτίου 2007 και μετά δεν έχουν πινακίδες
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη