7 Νοε 2014

Mια από τα ίδια

Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε κανείς να περιγράψει περιφραστικά τη «νέα σχέση» της Ελλάδας με τους δανειστές της, εάν και εφόσον, η ελληνική κυβέρνηση απευθύνει αίτημα στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) για τη χορήγηση πιστωτικής γραμμής ενισχυμένων όρων (Enhanced Conditions Credit Line – ΕCCL).

Το χρηματοδοτικό εργαλείο που ακούει στο όνομα ΕCCL φαίνεται , αλλά δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Πρόκειται απλά για ένα δάνειο, με Μνημόνιο, αυστηρά καθορισμένα προαπαιτούμενα και αυξημένη εποπτεία. Μάλιστα, αν και στην αρχική του παραλλαγή το ΕCCL δεν προβλέπει παρά την προαιρετική παρουσία του ΔΝΤ , στην ελληνική περίπτωση το Eurogroup επιθυμεί να εντάξει σε τακτική βάση το Ταμείο στις αξιολογήσεις.

Το ελληνικό ΕCCL

Σχηματικά η χρήση μιας επαυξημένης γραμμής πίστωσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης από την Ελλάδα για μια ενδιάμεση περίοδο έως 12 μηνών θα έχει ως εξής:Η πιστωτική γραμμή θα «προικοδοτηθεί» με:
1) Τα αδιάθετα κεφάλαια 11 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα επιστραφούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
2) Εν συνεχεία η Ελλάδα θα υποβάλει αίτημα προς τον ESM για μια νέα πιστωτική γραμμή ECCL. Αυτή ως μέγεθος θα μπορεί να ξεπερνά τα 11 δισ. ευρώ.
3) Μαζί με την αίτηση υπαγωγής στον ECCL η Αθήνα θα υπογράψει και ένα νέο Μνημόνιο που σύμφωνα με το καταστατικό του ESM θα δίνει βάρος στην επίτευξη εύρωστων δημοσιονομικών και οικονομικών επιδόσεων.
4) Η επαυξημένη γραμμή πίστωσης θα συνοδεύεται από την εποπτεία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ΔΝΤ για όλη την περίοδο διαθεσιμότητας της πιστωτικής γραμμής (12 μήνες).
5) Από την 1η Ιανουαρίου 2015 η Ελλάδα θα κοινοποιεί μηνιαίες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική της κατάσταση στον ESM.
6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, θα διενεργούν τριμηνιαίες τακτικές αποστολές επιθεώρησης και στη βάση αυτή θα ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM για το εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα πολιτικής.
7) Εάν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις η προληπτική πιστωτική γραμμή ECCL θα ακυρωθεί και αυτόματα θα πρέπει να αιτηθεί ένα νέο πακέτο διάσωσης από τον ESM ή το ΔΝΤ.Η προληπτική πιστωτική γραμμή είναι αυτό που λέει το όνομά της : «προληπτική». Η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων θα υποχωρήσουν στα επίπεδα που ήταν στις αρχές Αυγούστου και ότι η χώρα θα δανεισθεί κανονικά από τις αγορές.

Έτσι, η Enhanced Conditions Credit Line θα μείνει αχρησιμοποίητη. Ωστόσο, ακόμη και στο σενάριο αυτό τα μέτρα που θα συνοδεύουν το νέο Μνημόνιο του ESM θα πρέπει να εφαρμοσθούν στο ακέραιο.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη