Προσλήψεις για τους παιδικούς σταθμούς

12 Ιουλ 2017

Την πρόσληψη 61 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών, ανακοίνωσε ο Δημοτικός
Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ.6 (www.asep.gr), συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, στην οδό Μάρκου Παπαδοπούλου 4 από 08.30 έως 13.30.
Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Ιουλίου.
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη