Πρόστιμο για τις Βουλευτικές θα πληρώσουν τα κόμματα

4 Ιουλ 2017

Άρχισαν τα πρόστιμα στα κόμματα για τις βουλευτικές εκλογές
του 2016, με το πρώτο να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ σε όλα τα κόμματα τα οποία δεν υπέβαλαν έκθεση οικονομικών στον Έφορο Κομμάτων καταστάσεων εντός του χρονοδιαγράμματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Γενικό Ελεγκτή προκειμένου το ενδεικτικό πρόστιμο να καταχωρηθεί.

Επί της ουσίας, πρόκειται για τρία κοινοβουλευτικά κόμματα και δύο μη κοινοβουλευτικά, καθώς σύμφωνα με τον βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογών Δημήτρη Δημητρίου, έκθεση για τα οικονομικά τους δεδομένα δεν έχουν υποβάλει ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, καθώς και η Πνοή Λαού και το Κόμμα για τα Ζώα, τα οποία ωστόσο δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Τα συγκεκριμένα κόμματα με επιστολή τους προς τον Έφορο Εκλογών, ζήτησαν να τους δοθεί νέα παράταση για ετοιμασία των οικονομικών τους εκθέσεων, με το αίτημα ωστόσο που δεν φαίνεται ότι θα ικανοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 30 Απριλίου, ωστόσο παράταση μέχρι τις 19 Ιουνίου, με την επιστολή υπενθύμισης που στάλθηκε στα εν λόγω κόμματα.

Το ΑΚΕΛ υπέβαλε την οικονομική του έκθεση στις 19 Ιουνίου, δηλαδή στην εκπνοή της νέας διορίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στη νομοθεσία δεν υπάρχει ειδική πρόνοια για το τι συμβαίνει σε περίπτωση μη υποβολής, με τον κ. Δημητρίου να αναφέρει ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απάντηση στα κόμματα που ζητούν νέα προθεσμία, καθώς αναμένει εξέλιξη σε σχέση με τη θέση του Γενικού Ελεγκτή για την υποβολή προστίμου.

«Είμαστε εν αναμονή της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Ελεγκτή, για να προχωρήσουμε με την υποβολή του όποιου προστίμου. Κατά πόσο συμφωνεί δηλαδή με το ύψος του ποσού που έχουμε ζητήσει ή όχι» είπε ο κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θεωρεί πως δεδομένου ότι έχει ξεπεραστεί η παράταση που τους δόθηκε μέχρι τις 19 Ιουνίου, το όποιο πρόστιμο πρέπει να επιβληθεί.

Όσον αφορά στον ΔΗΣΥ,  ο εκπρόσωπος Τύπου Πρόδρομος Προδρόμου σημείωσε ότι υπήρχε μια δυσκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα λόγω του ότι έπρεπε να υποβληθούν τα στοιχεία από όλους τους συνδεδεμένους οργανισμούς και οργανώσεις νεολαίας και ταυτόχρονα υπήρξε και αλλαγή ελεγκτή για το κόμμα. «Ένας να καθυστερήσει, καθυστερεί η υποβολή ολόκληρης της έκθεσης, συν του ότι υπήρξε και η αλλαγή ελεγκτή, τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Εργαζόμαστε όμως πυρετωδώς για υποβολή το συντομότερο δυνατόν» σημείωσε.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Άθως Αντωνιάδης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δήλωσε ότι το κόμμα έχει αιτηθεί παράταση μέχρι τις 30 Ιουλίου, ενώ σχετικά με το λόγο που δεν ετοιμάστηκε έγκαιρα η έκθεση των οικονομικών στοιχείων ήταν η καθυστέρηση υποβολή των πεπραγμένων από πλευράς ΝΕΔΗΚ.

Αναφορικά με περαιτέρω πρόστιμα που ενδέχεται να επιδοθούν, ο κ. Δημητρίου σημειώνει ότι ο νόμος μιλά για επιβολή χρηματικού προστίμου μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ για παράβαση των προνοιών της νομοθεσίας, ενώ η συγκεκριμένη (σ.σ. η μη έγκαιρη υποβολή έκθεσης οικονομικών δεδομένων) αποτελεί μία παράβαση της νομοθεσίας.

Από την πλευρά του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών υπέδειξε ότι η επιβολή προστίμου θα γίνει με σκοπό να στείλει το μήνυμα ότι τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τηρούνται.

«Δώσαμε την πίστωση χρόνου που εθεωρείτο αναγκαία για να υπάρξει η εμπέδωση των προνοιών του νόμου και η συμμόρφωση με τις πρόνοιες» δήλωσε ο κ. Δημητρίου προσθέτοντας ότι τώρα η διαδικασία προχωράει σε ένα τυπικό πρόστιμο, ώστε να σταλεί το μήνυμα πως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι πρόνοιες της νομοθεσίας που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2015 τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015, ενώ σύμφωνα με τον νόμο, η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Για τον σκοπό αυτό τα κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, «σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, οι οποίες, αφού τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν», καταλήγει.sigmalive.com
Άρχισαν τα πρόστιμα στα κόμματα για τις βουλευτικές εκλογές του 2016, με το πρώτο να διαμορφώνεται στα 500 ευρώ σε όλα τα κόμματα τα οποία δεν υπέβαλαν έκθεση οικονομικών στον Έφορο Κομμάτων καταστάσεων εντός του χρονοδιαγράμματος.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Γενικό Ελεγκτή προκειμένου το ενδεικτικό πρόστιμο να καταχωρηθεί.
Επί της ουσίας, πρόκειται για τρία κοινοβουλευτικά κόμματα και δύο μη κοινοβουλευτικά, καθώς σύμφωνα με τον βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογών Δημήτρη Δημητρίου, έκθεση για τα οικονομικά τους δεδομένα δεν έχουν υποβάλει ο ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ, το ΕΛΑΜ, καθώς και η Πνοή Λαού και το Κόμμα για τα Ζώα, τα οποία ωστόσο δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Τα συγκεκριμένα κόμματα με επιστολή τους προς τον Έφορο Εκλογών, ζήτησαν να τους δοθεί νέα παράταση για ετοιμασία των οικονομικών τους εκθέσεων, με το αίτημα ωστόσο που δεν φαίνεται ότι θα ικανοποιηθεί.
Σημειώνεται ότι η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 30 Απριλίου, ωστόσο παράταση μέχρι τις 19 Ιουνίου, με την επιστολή υπενθύμισης που στάλθηκε στα εν λόγω κόμματα.
Το ΑΚΕΛ υπέβαλε την οικονομική του έκθεση στις 19 Ιουνίου, δηλαδή στην εκπνοή της νέας διορίας.
Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι στη νομοθεσία δεν υπάρχει ειδική πρόνοια για το τι συμβαίνει σε περίπτωση μη υποβολής, με τον κ. Δημητρίου να αναφέρει ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει απάντηση στα κόμματα που ζητούν νέα προθεσμία, καθώς αναμένει εξέλιξη σε σχέση με τη θέση του Γενικού Ελεγκτή για την υποβολή προστίμου.
«Είμαστε εν αναμονή της σύμφωνης γνώμης του Γενικού Ελεγκτή, για να προχωρήσουμε με την υποβολή του όποιου προστίμου. Κατά πόσο συμφωνεί δηλαδή με το ύψος του ποσού που έχουμε ζητήσει ή όχι» είπε ο κ. Δημητρίου, προσθέτοντας ότι ο ίδιος θεωρεί πως δεδομένου ότι έχει ξεπεραστεί η παράταση που τους δόθηκε μέχρι τις 19 Ιουνίου, το όποιο πρόστιμο πρέπει να επιβληθεί.
Όσον αφορά στον ΔΗΣΥ,  ο εκπρόσωπος Τύπου Πρόδρομος Προδρόμου σημείωσε ότι υπήρχε μια δυσκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα λόγω του ότι έπρεπε να υποβληθούν τα στοιχεία από όλους τους συνδεδεμένους οργανισμούς και οργανώσεις νεολαίας και ταυτόχρονα υπήρξε και αλλαγή ελεγκτή για το κόμμα. «Ένας να καθυστερήσει, καθυστερεί η υποβολή ολόκληρης της έκθεσης, συν του ότι υπήρξε και η αλλαγή ελεγκτή, τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα. Εργαζόμαστε όμως πυρετωδώς για υποβολή το συντομότερο δυνατόν» σημείωσε.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Άθως Αντωνιάδης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δήλωσε ότι το κόμμα έχει αιτηθεί παράταση μέχρι τις 30 Ιουλίου, ενώ σχετικά με το λόγο που δεν ετοιμάστηκε έγκαιρα η έκθεση των οικονομικών στοιχείων ήταν η καθυστέρηση υποβολή των πεπραγμένων από πλευράς ΝΕΔΗΚ.
Αναφορικά με περαιτέρω πρόστιμα που ενδέχεται να επιδοθούν, ο κ. Δημητρίου σημειώνει ότι ο νόμος μιλά για επιβολή χρηματικού προστίμου μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ για παράβαση των προνοιών της νομοθεσίας, ενώ η συγκεκριμένη (σ.σ. η μη έγκαιρη υποβολή έκθεσης οικονομικών δεδομένων) αποτελεί μία παράβαση της νομοθεσίας.
Από την πλευρά του, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών υπέδειξε ότι η επιβολή προστίμου θα γίνει με σκοπό να στείλει το μήνυμα ότι τα χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να τηρούνται.
«Δώσαμε την πίστωση χρόνου που εθεωρείτο αναγκαία για να υπάρξει η εμπέδωση των προνοιών του νόμου και η συμμόρφωση με τις πρόνοιες» δήλωσε ο κ. Δημητρίου προσθέτοντας ότι τώρα η διαδικασία προχωράει σε ένα τυπικό πρόστιμο, ώστε να σταλεί το μήνυμα πως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα υποβολής των οικονομικών τους καταστάσεων.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι πρόνοιες της νομοθεσίας που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2015 τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2015, ενώ σύμφωνα με τον νόμο, η οικονομική διαχείριση των πολιτικών κομμάτων ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.
Για τον σκοπό αυτό τα κόμματα οφείλουν να τηρούν πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζουν για κάθε ημερολογιακό έτος ξεχωριστές, καθώς και ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς οικονομικές καταστάσεις, «σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, οι οποίες, αφού τύχουν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου, υποβάλλονται στον Έφορο το αργότερο τέσσερις μήνες μετά τη λήξη του έτους στο οποίο αφορούν», καταλήγει.
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη