Επιστολή παράιτησης μέλους Δ.Σ. του ΕΛΓΟ

10 Ιουν 2019

ΚΑΤΑΣΤΟΦΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΟ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ!!!

ΔΕΙΤΕ την επιστολή παράιτησης μέλους Δ.Σ. του ΕΛΓΟ AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΑΝΤΗ

Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη