Λαθρομετανάστες οι Μικρασιάτες; Πόσο δίκιο ή άδικο έχει ο Κουρουμπλής;

13 Φεβ 2020

«Απαγορεύεται η εν Ελλάδι αποβίβασις προσώπων ομαδόν αφικνουμένων εξ αλλοδαπής, εφ’ όσον ούτοι δεν είναι εφοδιασμένοι διά τακτικών διαβατηρίων νομίμως τεθεωρημένων ή διά των εγγράφων των εκάστοτε οριζομένων διά Β. Δ.(βασιλικών διαταγμάτων)....».

Πολύ ενδιαφέρον άρθρο εδώ
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη