Ύμνος στην Παναγία από το «Θεοτοκάριον» του Αγίου Νεκταρίου (από Ωδή δ’)

26 Σεπ 2021


Χαίρε το άσμα Χερουβείμ

χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ

χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Χαίρε ειρήνη και χαρά

λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Παστάς του Λόγου ιερά

άνθος της αφθαρσίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε Παράδεισε τρυφής

ζωής τε αιωνίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε

Χαίρε το ξύλον της ζωής

Πηγή αθανασίας

Χαίρε Νυμφή Ανύμφευτε.
paraklisi
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη