1 Δεκ 2021

Ο μεγαλύτερος Έλληνας στόκος

 


Δεν υπάρχει συναγωνισμός: Με διαφορά στα κόκκινα το στροφόμετρο: 

Πετράκος οέο…..( ο Βελόπουλος είναι μια κατηγορία μόνος του και εξαιρείται από τον συναγωνισμό) 

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη