26 Σεπ 2022

ΜΑΧΗ ΠΕΤΑ 1943: Ο ΕΔΕΣ νικά τους ενισχυμένους με πυροβολικό Γερμανούς


Το χωριό Πέτα της Αρτας έχει μείνει περισσότερο γνωστό από την καταστροφή των ελληνικών και φιλελληνικών δυνάμεων στην ομώνυμη μάχη κατά την Επανάσταση του 1821. Ωστόσο και κατά τη διάρκεια της τριπλής ναζιστικής-φασιστικής κατοχής υπήρξε πεδίο συγκρούσεων. Την 1η Οκτωβρίου 1943 δύναμη του ΕΔΕΣ υπό τον ήρωα του 1940 ίλαρχο Δημήτριο Γεωργιάδη, έδωσε μάχη στο χωριό με γερμανική δύναμη που υποστηρίζονταν και από πυροβολαρχία.


ΠΗΓΗ: HISTORY POINT

Ιδού η περιγραφή της μάχης από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή της ίλαρχο Γεωργιάδη, ο οποίος το 1940 έγραψε ιστορία στην Πίνδο επικεφαλής της 1ης Ίλης της Β’ Ομάδας Αναγνωρίσεως. “Την 12ην ώραν της 1/10/1943 ελήφθη θετική πληροφορία ότι εις το Χωρίον Πέτα ανήλθον τέσσαρα (4) αυτοκίνητα πλήρη Γερμανών στρατιωτών με επί κεφαλής τον φρούραρχον Άρτης, όστις συνωδεύετο υπό του Έλληνος αξιωματικού εφέδρου Λαντζίδου, όστις χρησιμοποιήται υπό του Φρουράρχου ως διερμηνεύς.

“Το αρχηγείον με διέταξεν όπως αχθώ πάραυτα εκ Πλατανορέματος ένθα η Στρατιωτική Διοίκησις εις Πουρνάρι ίνα παραλαβών υπό τας διαταγάς μου τα εκεί ευρισκόμενα τμήματα ήτοι τάγμα Τετρακώμου Υπ/γός Πετροπουλάκης και 2ος Λόχος Λειψούς (Υπρ/χης Σαλούρος Κ.) κινηθώ ταχέως προς Πέτα και εκδιώξω εκείθεν την Γερμανικήν δύναμιν…ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη