5 Οκτ 2022

Pfizer: Βάζει τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο χάρτη της ψηφιακής καινοτομίας στην υγεία


Μια ψηφιακή εφαρμογή για το κινητό μετατρέπει τη φωνή του ασθενούς σε διαγνωστικό εργαλείο, αξιοποιώντας τεχνολογία Internet of Things. Το application κάνει εξ αποστάσεως διάγνωση και παρακολούθηση ασθενειών, που συνδέονται με το αναπνευστικό ή και το νευρολογικό σύστημα, με ακριβή τρόπο, μη παρεμβατικό, και προφανώς με χαμηλό κόστος.

Ένας ψηφιακός βοηθός -digital assistant- μεσολαβεί ανάμεσα σε ασθενείς και τους επαγγελματίες της υγείας, ώστε με τη χρήση τεχνολογιών μηχανικής μάθησης και big data analytics να παρέχει ακριβείς συμβουλές πάνω στη φαρμακευτική τους αγωγή.

Πρόκειται για δύο από τα 200 καινοτόμα projects για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων και καινοτόμων εφαρμογών, που “τρέχει” το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Centre of Digital Innovation-CDI) της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια, βάζοντας την πόλη στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας, αλλά και στα ραντάρ των επενδυτών.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη