28 Μαΐ 2023

Ο μύθος των ξένων επενδύσεων

 


Του Βασίλη Βιλιαρδου

ΤτΕ: «Η άνοδος των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) τα έτη 2021/2022, οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων –

όπως της πώλησης του ΔΕΔΔΗΕ (με σταθερή ετήσια απόδοση 8%, σαν να είναι ομόλογο, ενώ έχει ήδη οδηγήσει στην αύξηση των λογαριασμών του!), της ΔΕΠΑ και της πρώτης δόσης που εισπράχθηκε για το Ελληνικό.

IMG 2410

Οι ΑΞΕ κατευθύνονται κυρίως σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και εξαγορές – δευτερευόντως σε επενδύσεις σε ακίνητα, μεταξύ των οποίων σε μεγάλο βαθμό σε αυτά που συνδέονται με το πρόγραμμα Golden Visa.

Οι επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία νέων άμεσων παραγωγικών επιχειρήσεων ή νέων εγκαταστάσεων, παραμένουν ακόμη σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν παρουσιάζουν αξιόλογη ανοδική τάση…. Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε το 2022 στα 547,7 δις € ή στο 262,8% του ΑΕΠ».

Όσον αφορά το πού έχει καταντήσει η Ελλάδα από την πλευρά του ΑΕΠ, φαίνεται από τη σύγκριση της με ορισμένες πρώην κομμουνιστικές χώρες – επίσης όμως σε σχέση με το Ισραήλ που έχει περί το 1/6 της δικής μας έκτασης και λιγότερο πληθυσμό, με το μισό να είναι έρημος.

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη