28 Σεπ 2023

ΠΕ Σερρών: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος πιάνει αδιάβαστο τον Γιάννη Μυλόπουλο για τα αντιπλημμυρικά έργα του Ν. Σερρών


ΔΕΝ ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ   κ. Μυλόπουλε...δεν ρώταγες κανένα καθηγητή!!!
Γράφει ο apolitic

Σχετικά με την πρόσφατη ανάρτηση του κ. Γιάννη Μυλόπουλου:

΄΄Κίνδυνος πλημμυρικών καταστροφών στην ΠΕ Σερρών΄΄.

Για να καλυφθεί το έλλειμμα ενημέρωσης του αξιότιμου κ. καθηγητή και υποψηφίου Περιφερειάρχη, επι του προκειμένου ζητήματος...Περιορίζοντας ταυτόχρονα, τους, εκ μέρους του, προβληματισμούς και τις προκύπτουσες αγωνίες, για την παντελή, όπως υποστηρίζει έλλειψη
αντιπλημμυρικής θωράκισης του νομού…

...΄΄Αλιεύουμε΄΄ εκ της ιστοσελίδος της ΠΕ Σερρών, ελάχιστο μέρος δράσεων και παρεμβάσεων της τελευταίας αυτοδιοικητικής περιόδου, αποτέλεσμα απολύτου αγαστής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Υπουργείου Υποδομών.
(21-1-2020)


Μετά από διαβουλεύσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου και του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών της ΠΚΜ κ. Πάρι Μπίλια, αποφασίστηκε η ένταξη έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση του Νομού, έργα βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου και εγγειοβελτιωτικά έργα, ύψους περίπου 15.000.000 ευρώ στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

(27-1-2020)

Κατόπιν αιτήματος της ΠΕ Σερρών εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή πίστωση 1.000.000,00 ευρώ, για την ενίσχυση των αναχωμάτων της τάφρου Μπέλιτσας στους οικισμούς Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης.


(20-2-2020)

Εξασφαλίσθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 3.600.000 ευρώ για ουσιαστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό με αποφάσεις που υπεγράφησαν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

α) 1.100.000,00 ευρώ για έργα στην περιοχή του Δ.Δ. Χειμάρρου και του Δ.Δ. Βαρικού του Δήμου Ηράκλειας.

Το έργο αποσκοπεί στις αναγκαίες εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των φερτών υλικών και αποκατάσταση της διατομής της βαθιάς κοίτης του ποταμού Στρυμόνα κατάντη της λίμνης Κερκίνης.


β) 1.200.000,00 ευρώ για έργα απομάκρυνσης νησίδων στην περιοχή των Δήμων Εμ. Παπά και κυρίως της Βισαλτίας επί του ποταμού Στρυμόνα.

(26/4/2021)

Εργασίες εκβάθυνσης και ενίσχυσης των αναχωμάτων του Κρουσοβίτη,προκύπτουσες στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση παροχετευτικότητας χειμάρρου Κρουσοβίτη», συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.


(15-6-2021)

Υπεγράφη σύμβαση προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Άρση κινδύνου πρόκλησης πλημμυρών με αποκατάσταση φθορών σε αναχώματα του ποταμού Στρυμόνα και εργασιών άρσης εμποδίων από υδατορέματα της ΠΕ Σερρών» ,

στην περιοχή του αγροκτήματος Παλαιοκώμης, στην εκβολή του χείμαρρου Καστρόλακκα, της συλλεκτήριας Τάφρου του αντλιοστασίου Β2, της τάφρου Μαυροθάλασσας, του χειμάρρου Κερκινίτη, και στο τμήμα εκατέρωθεν της γέφυρας του Δ.Δ. Σιδηροχωρίου.

(28-6-2021) Εκτέλεση του έργου:

«ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ

ΚΕΡΚΙΝΗΣ - Γ΄ ΦΑΣΗ» προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Με την εργολαβία αυτή προβλέφθηκε και η κατασκευή του διαφραγματικού τοίχους μήκους 1.420 μ.

(6/6/22)

Υπεγράφη Σύμβαση με τίτλο «Επεμβάσεις καθαρισμού και ενίσχυσης αναχωμάτων των χειμάρρω 
του Δήμου Σερρών εντός κατοικημένων περιοχών», προϋπολογισμού 512.500,00 ευρώ.


ΥΓ: Η πρόσφατη βέβαια πρωτοφανής εφιαλτική εμπειρία του Θεσσαλικού κάμπου, είναι αυτονόητο ότι επιβάλλει την συνεχή ΄΄επαγρύπνηση΄΄ των συναρμόδιων φορέων, και την αναγκαιότητα

έτι περαιτέρω θωράκισης του νομού με συμπληρωματικά έργα υποδομών, έναντι ενδεχόμενου

κινδύνου, από μελλοντικά απολύτως ακραία πλημμυρικά φαινόμενα…
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη