29 Νοε 2023

Γιατί ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης είναι ο καλύτερος Δήμαρχος - Η περίπτωση του flyover

 Η έναρξη κατασκευής της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (flyover) της Θεσσαλονίκης, την 11/11/2023, αναστάτωσε την ....πόλη και δημιούργησε αντιδράσεις σε μερίδα πολιτών, κυρίως κατοίκων της περιοχής "Κωνσταντινοπουλίτικα", οι οποίοι εκφράζουν φόβους για περιβαλλοντικές και άλλες αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής τους, όπως ηχορύπαnση, κοπή δέντρων κ.λπ. 


Όπως αναφέρουν τα ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Πανοράματος, δεν έμεινε στη γενική ενημέρωση περί του έργου, που γίνεται από δημοσιεύματα, αλλά έφερε στο τραπέζι του διαλόγου, δημότες του που αντιδρούν και τους υπεύθυνους του έργου και της απάλυνσης των συνεπειών της κατασκευής του. Και μάλιστα, για μια ουσιαστική, διεξοδική συζήτηση, που κράτησε, όχι μία, όχι δύο, αλλά τρεις ώρες

Δεν μπορεί λοιπόν να έχουν παράπονο, οι ανησυχούντες, ο κ.Καϊτεζίδης, έκανε τα πάντα, για να ενημερωθούν για όλες τις πτυχές του έργου, λειτουργώντας ως αυτό που πρέπει: εκπρόσωπος ΟΛΩΝ των δημοτών και διαμεσολαβητής των δημοτών με την κεντρική εξουσία.

Γι αυτό εκλέγεται επί 4 συνεχόμενες φορές, από την πρώτη Κυριακή. Επειδή "τα παράπονα στον Δήμαρχο", πιάνουν τόπο.
Οπως αναφέρει ο ίδιος.

𝚫𝛊𝛑𝛌ή 𝛑𝛒𝛚𝛕𝛐𝛃𝛐𝛖𝛌ί𝛂 και συναντήσεις με τον Υφυπουργό Υποδομών 𝚴ί𝛋𝛐 𝚻𝛂𝛘𝛊ά𝛐 και την Διευθύντρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 𝚷𝛂𝛒𝛂𝛔𝛋𝛆𝛖ή 𝚷𝛂𝛑𝛂𝛄𝛆𝛚𝛒𝛄𝛐𝛑𝛐ύ𝛌𝛐𝛖.

𝐅𝐥𝐲𝐨𝐯𝐞𝐫 : 𝚨𝛑𝛆𝛖𝛉𝛆ί𝛂ς 𝛅𝛊ά𝛌𝛐𝛄𝛐ς 𝛔𝛕𝛐 𝛖𝛙𝛈𝛌ό𝛕𝛆𝛒𝛐 𝛆𝛑ί𝛑𝛆𝛅𝛐 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐𝛎 𝛅ή𝛍𝛐 𝛍𝛂ς

« Πάντοτε πίστευα και προτιμούσα τον ουσιαστικό διάλογο από τις κραυγές και τις αδιέξοδες αντιπαραθέσεις.

𝚻𝛐 𝐟𝐥𝐲𝐨𝐯𝐞𝐫 𝛆ί𝛎𝛂𝛊 έ𝛒𝛄𝛐 𝛔𝛈𝛍𝛂𝛎𝛕𝛊𝛋ό 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛑ό𝛌𝛈 𝛍𝛂ς , 𝛅ύ𝛔𝛋𝛐𝛌𝛐 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛋𝛕έ𝛌𝛆𝛔𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝛂𝛌𝛌ά 𝛂𝛎𝛂𝛄𝛋𝛂ί𝛐. 𝚮 𝛑𝛒𝛚𝛕𝛐𝛃𝛐𝛖𝛌ί𝛂 𝛅𝛊𝛂𝛌ό𝛄𝛐𝛖 έ𝛘𝛆𝛊 𝛔𝛕ό𝛘𝛐 𝛅𝛊𝛑𝛌ό:

𝚻𝛊ς 𝛌𝛊𝛄ό𝛕𝛆𝛒𝛆ς 𝛅𝛖𝛎𝛂𝛕ές 𝛆𝛑𝛊𝛑𝛕ώ𝛔𝛆𝛊ς ό𝛔𝛐 𝛅𝛊𝛂𝛒𝛋𝛐ύ𝛎 𝛐𝛊 𝛆𝛒𝛄𝛂𝛔ί𝛆ς 𝛋𝛂𝛕𝛂𝛔𝛋𝛆𝛖ής 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛂 𝛍𝛆𝛄𝛂𝛌ύ𝛕𝛆𝛒𝛂 𝛅𝛖𝛎𝛂𝛕ά 𝛐𝛗έ𝛌𝛈 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐𝛎 𝛅ή𝛍𝛐 𝛍𝛂ς ό𝛕𝛂𝛎 𝛐𝛌𝛐𝛋𝛌𝛈𝛒𝛚𝛉𝛆ί 𝛕𝛐 έ𝛒𝛄𝛐.

Στην κατεύθυνση αυτή πήρα την πρωτοβουλία να προσκαλέσω εδώ στα Κωνσταντινουπολίτικα τον Υφυπουργό Υποδομών κ. 𝚴ί𝛋𝛐 𝚻𝛂𝛘𝛊ά𝛐, ο οποίος άμεσα και με συνέπεια ανταποκρίθηκε.

Μαζί με τους συνεργάτες του, παρουσία ομάδας του Δήμου μας, ενημέρωσε τους συντοπίτες μας εκπροσώπους του οικισμού σε μία συζήτηση που διήρκεσε για παραπάνω από τρείς ώρες. Και μόνον η απευθείας επαφή ανάμεσά μας και η αμοιβαία υπόσχεση για συνέχιση του, συνιστά ένα γεγονός θετικό ώστε να χτιστούν γέφυρες επικοινωνίας που θα αποβούν προς όφελος όλων μας.

Είμαι αισιόδοξος ότι με πνεύμα συναντίληψης μπορεί να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις να βρεθεί κοινός τόπος σε μία σειρά από ζητήματα προς όφελος της περιοχής μας.

Το ίδιο διεξοδική και ουσιαστική ήταν η συνάντησή που είχα με την

Διευθύντρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης κ.𝚷𝛂𝛒𝛂𝛔𝛋𝛆𝛖ή 𝚷𝛂𝛑𝛂𝛄𝛆𝛚𝛒𝛄𝛐𝛑𝛐ύ𝛌𝛐𝛖.

𝜮𝝊𝝂𝝉𝝄𝝂𝜾𝜻ό𝝁𝜶𝝈𝝉𝜺 𝜸𝜾𝜶 𝝅𝜶𝝆𝝄𝝊𝝈ί𝜶 𝝉𝜼ς 𝝉𝝆𝝄𝝌𝜶ί𝜶ς 𝝉𝜾ς ώ𝝆𝜺ς 𝜶𝜾𝝌𝝁ής 𝜿𝜶𝜾 𝜹𝜾𝜺𝝊𝜿ό𝝀𝝊𝝂𝝈𝜼 𝝉𝜼ς 𝜿𝝊𝜿𝝀𝝄𝝋𝝄𝝆ί𝜶ς 𝝉𝝎𝝂 𝝄𝝌𝜼𝝁ά𝝉𝝎𝝂 ό𝝈𝝄 𝜹𝜾𝜶𝝆𝜿𝝄ύ𝝂 𝝄𝜾 𝜺𝝆𝜸𝜶𝝈ί𝜺ς 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄 𝒇𝒍𝒚 𝒐𝒗𝒆𝒓. 𝜮𝝉𝜺𝜿ό𝝁𝜶𝝈𝝉𝜺 𝜿𝝄𝝂𝝉ά 𝝈𝝉𝝄𝝊ς 𝝈𝝊𝝁𝝅𝝄𝝀ί𝝉𝜺ς 𝝁𝜶ς 𝝈𝜺 𝜶𝝂𝝄𝜾𝝌𝝉ή 𝜸𝝆𝜶𝝁𝝁ή 𝝁𝜺 ό𝝀𝝄𝝊ς 𝝉𝝄𝝊ς 𝜺𝝁𝝅𝝀𝜺𝜿ό𝝁𝜺𝝂𝝄𝝊ς 𝝋𝝄𝝆𝜺ίς .

𝜫𝜶𝝆𝜶𝝁έ𝝂𝝎 𝝅𝝆𝝄𝝈𝝎𝝅𝜾𝜿ά 𝜶𝝂𝝄𝜾𝜿𝝉ός 𝝈𝜺 𝜿ά𝜽𝜺 𝜹𝜼𝝁𝜾𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ή 𝝅𝝆ό𝝉𝜶𝝈𝜼 𝝅𝝄𝝊 𝜽𝜶 𝜷𝝄𝜼𝜽ά 𝝂𝜶 𝝄𝝀𝝄𝜿𝝀𝜼𝝆𝝎𝜽𝜺ί έ𝝂𝜶 𝝈𝜼𝝁𝜶𝝂𝝉𝜾𝜿ό έ𝝆𝜸𝝄 𝜶𝝂ά𝝅𝝉𝝊𝝃𝜼ς 𝜸𝜾𝜶 𝝉𝝄 𝝅𝝄𝝀𝜺𝝄𝜹𝝄𝝁𝜾𝜿ό 𝝈𝝊𝜸𝜿𝝆ό𝝉𝜼𝝁𝜶 𝝉𝜼ς 𝜣𝜺𝝈𝝈𝜶𝝀𝝄𝝂ί𝜿𝜼ς». 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη