20 Δεκ 2023

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ μονο για την παρτη τους.....ΠΡΟΚΛΗΣΗ! Αυξήσεις 46% στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς με μεταμεσονύκτια τροπολογία!


Την ίδια ώρα που τα χρήματα στη μέση ελληνική οικογένεια τελειώνουν πολύ πριν το τέλος του μήνα και η κυβέρνηση απαντά ότι «πήραμε την επενδυτική βαθμίδα», φέρνουν μέσα στη νύχτα τροπολογία με την οποία δίνουν αυξήσεις 45% στους... εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς!!! Φαίνεται ότι το 41% έχει παρερμηνευθεί τελείως από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Το θέμα αποκαλύπτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πάρις Κουκουλοπουλος.Με τη μεταμεσονύκτια τροπολογία που παρατίθεται, οι αποδοχές των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών αυξάνονται κατά 46%.

Άρθρο 10
Αποδοχές Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υψυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική
ιδιότητα

1. Οι μικτές μηνιαίες αποδσχές Υπουργών και Αναπληρωτών Υπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική
ιδιότητα καθορίζονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και
επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολσγικό
νόμο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών.

2. Οι μικτές μηνιαίες αποδοχές Υψυπουργών που δεν έχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθορίζονται σε
ποσοστό σγδόντα τοις εκατό (80%) των μικτών μηνιαίων αποδοχών και επιδομάτων του Προέδρου
του Αρείου Πάγου, όπως αυτές ορίζονται με τον εκάστοτε μισθολογικό νόμο για τις αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών.

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται.

4. Το παρόν ισχύει από την Ιη Ιανουαρίου


https://fonaklas.blogspot.com/2023/12/46.html
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη