4 Δεκ 2023

Τα επιδόματα που θα χάσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες λόγω του νέου φορολογικού νομοσχεδίου


Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες θα παραμείνουν εκτός επιδοματικών ενισχύσεων λόγω του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που εισάγεται στην φορολόγηση τους.

Το ελάχιστο τεκμαρτό καθορίζεται στις 10.920 ευρώ και έτσι πλειάδα..

ελεύθερων επαγγελματιών που βρίσκονταν κάτω από αυτή τη ζώνη και λάμβαναν επιδόματα, με το νέο φορολογικό τα χάνουν.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αποτελούν το κλειδί πολλών κοινωνικών και έκτακτων επιδομάτων όπως το Market Pass, ακόμα και στην προτεραιότητα εγγραφής στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, στην υπαγωγή στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κ.λπ.

Πόσα επιδόματα λαμβάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των επιδομάτων που λαμβάνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες αρκεί να αναφερθεί πως από το συνολικό ύψος του ετήσιου επιδόματος παιδιών περίπου 1 δισ. ευρώ, τα 240 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνονται στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Έτσι πολλοί είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που λαμβάνουν σήμερα μάλιστα την ανώτερη κλάση του επιδόματος τέκνων.

Επίσης, σχεδόν 200 εκατ. ευρώ άλλων επιδομάτων έχουν ως δικαιούχους ελεύθερους επαγγελματίες.

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το 47% των ελεύθερων επαγγελματιών πληρώνει φόρο έως και 1.000 ευρώ που πολύ απλά σημαίνει πως περίπου 340.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα έως 9.870 ευρώ με αποτέλεσμα η πλειονότητα αυτών να είναι δικαιούχοι επιδομάτων ακόμη του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Έτσι πολλοί από τους σημερινούς δικαιούχους θα δουν τα επιδόματά τους είτε να κόβονται είτε να λαμβάνουν λιγότερα χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο από το επίδομα τέκνων υπολογίζεται πως το κονδύλι για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι μειωμένο κατά 110 εκατ. ευρώ.

Το ισχύον πλαίσιο για επιδόματα

Με το ισχύον καθεστώς δεκάδες είναι τα επιδόματα και ενισχύσεις που χορηγούνται με κριτήριο το ύψος του εισοδήματος.

Αυτά είναι:

1. Επίδομα στέγασης. Με βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί, το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Το μέγιστο ύψος του ετήσιου συνολικού εισοδήματος ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού. Το ποσό του επιδόματος στέγασης ορίζεται για τον δικαιούχο στα 70 ευρώ το μήνα το οποίο προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

2. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για ένα ζευγάρι με 2 ανήλικα τέκνα το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2400 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως εάν σε αυτή τη περίπτωση είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και δήλωνε ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ, προφανώς και λαμβάνει το επίδομα. Με το νέο φορολογικό αυτόματα τίθεται εκτός των κριτηρίων του επιδόματος. Με τα σημερινά δεδομένα, το επίδομα ξεκινά από τα 200 ευρώ και φτάνει ακόμα και τα 400 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Μετά την αύξηση 8%, το ύψος του επιδόματος θα κυμαίνεται από 216 έως 432 ευρώ.

3. Επίδομα τέκνων. Το ύψος του ανέρχεται μηνιαίως: α) για την πρώτη κατηγορία οικογενειακού εισοδήματος σε 70 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 70 ευρώ για το δεύτερο και 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, β) για την δεύτερη κατηγορία σε 42 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 42 ευρώ για το δεύτερο και 84 ευρώ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου και γ) για την τρίτη κατηγορία σε 28 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, 28 ευρώ για το δεύτερο και 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε τέκνο πέραν του τρίτου.

Οικογένεια ελεύθερου επαγγελματία με ένα παιδί που δήλωνε έως 10.500 ευρώ λαμβάνει σήμερα μηνιαίως 70 ευρώ, με το νέο σύστημα θα κατέβει κλάση και θα λαμβάνει 42 ευρώ το μήνα.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη