25 Φεβ 2024

ΓΑΛΛΟΙ διαδηλωτές χτίζουν "τείχη" γύρω από σπίτια πολιτικών!


 Celesta MS

Οι Γάλλοι δεν αστιεύονται..
 "Οι Γάλλοι διαδηλωτές έχουν χτίσει τείχη γύρω από σπίτια διεφθαρμένων πολιτικών για να τους κρατήσουν μέσα! Αυτό έγινε αφού οι αγρότες ψέκασαν κοπριά πάνω από τα σπίτια τους! Δεν θα το δείτε στα Mainstream Media."

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη