18 Απρ 2024

ΥφΑΑΤ, Διον. Σταμενίτης «74,9 εκ. ευρώ δημοσία δαπάνη για το Φράγμα Αλμωπαίου στην Πέλλα»

 

Ο Υπουργός, Λ. Αυγενάκης, ο Υφυπουργός, Δ. Σταμενίτης και ο Γεν. Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Δ. Παπαγιαννίδης ανακοίνωσαν την έκδοση του προσωρινού πίνακα των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2022.

 

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022 (Π.Α.Α. 2014 – 2022, προέκυψε ο προσωρινός πίνακας των παραδεκτών αιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται το έργο κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου, με επιλέξιμη δαπάνη 74.983.000 εκ. €

Βάσει της πρόσκλησης ακολουθεί διάστημα υποβολής προσφυγών σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά την εξέταση των οποίων θα προκύψει και ο οριστικός πίνακας.

Αναφορικά με την εξέλιξη, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης σημείωσε: «Στις 8 Φεβρουαρίου 2024 η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων 7 Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ υπέβαλε την αίτηση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το ΠΑΑ, η οποία αξιολογήθηκε θετικά και συμπεριλήφθηκε στους προσωρινούς πίνακες ως επιλέξιμο προς ένταξη.

Όπως έχουμε δεσμευθεί προχωράμε στις απαραίτητες ενέργειες που θα μας οδηγήσουν στη χρηματοδότηση του, υψηλής σημασίας, για τον Νομό Πέλλας έργου, αυτό της κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου.

Παράλληλα με τις διαδικασίες που αφορούν το αρδευτικό τμήμα του έργου, προχωρούν, όπως αποδεικνύεται, και αυτές της χρηματοδότησης από το ΠΑΑ του κυρίως μέρους, δηλαδή του ταμιευτήρα του Φράγματος.

"Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον είναι αυτό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και της εξασφάλισης τους για τις ανάγκες και της πρωτογενούς παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση μας υλοποιεί πολιτικές που θα θωρακίσουν τη χώρα μας. Το έργο του Φράγματος του Αλμωπαίου αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στον εμπλουτισμό των υδάτων αλλά και στην αντιπλημμυρική προστασία, με ιδιαίτερο αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή μας."

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη