30 Ιουν 2010

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Τα μειονοτικά σχολεία είναι σχολεία μειονεκτικά, σχολεία που καταδικάζουν τους μαθητές τους στην αμάθεια, σχολεία που γκετοποιούν, που καταστρατηγούν την έννοια της ισονομίας, εφόσον δεν παρέχουν ισότιμη εκπαίδευση σε όλους τους Ελληνες πολίτες. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να εξασφαλίσει ισότιμη εκπαίδευση για όλους τους πολίτες της Θράκης, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Για τη διδασκαλία των μητρικών γλωσσών της μειονότητας (τουρκική, πομακική, ρομά) πρέπει να ιδρυθούν σχολεία που θα λειτουργούν

πέραν του ενιαίου αναλυτικού σχολικού προγράμματος. Έτσι μόνο θα συνδυάζεται η προστασία της μητρικής γλώσσας με τη σωστή και ισότιμη εκμάθηση όλων των γνωστικών αντικειμένων.

Τα μειονοτικά σχολεία παλιότερα ονομάζονταν "μουσουλμανικά" και κατόπιν μετονομάστηκαν σε "τουρκικά", διδάσκοντας στους μουσουλμάνους Έληνες πολίτες τα μισά μαθήματα στην ελληνική και τα άλλα μισά στην τουρκική. Σήμερα τα μειονεκτικά αυτά σχολεία της αμάθειας (δημιουργήματα του ψυχροπολεμικού μίσους) δεν έχουν θέση σε μία ευρωπαϊκή χώρα.
Ο καλύτερος σεβασμός της ετερότητας σε μία χώρα είναι η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης προς όλους τους πολίτες της.
Τα προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης να ενσωματωθούν σε όλα τα σχολεία χωρίς να υπάρχουν τα μειονοτικά σχολεία, που στιγματίζουν και διαχωρίζουν τους μαθητές ανάλογα με το θρήσκευμα, τη γλώσσα ή την καταγωγή τους.
Είμαστε όλοι Έλληνες.

http://www.facebook.com/group.php?gid=129817127051160

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη