21 Ιουλ 2010

23% ΦΠΑ στο Ελληνικό, 11% στο εισαγόμενο ίδιο !!!

Ο βουλευτής Φλώρινας κ. Κωνσταντινίδης κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή για τον υψηλό ΦΠΑ στην ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΠΕ pellets βιομάζας, (σε αντίθεση με χαμηλό ΦΠΑ στο ορυκτό ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ανταγωνιστικό Φυσικό αέριο)
Ο υπουργός απάντησε:

ΘΕΜΑ: Μείωση Φ.Π.Α. βιομάζας
Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 10714/27.5.10 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Κωνσταντινίδη ς, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ, όπως ισχύει, καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο πίνακας αγαθών και υπηρεσιών για τα οποία τα κράτη - μέλη δύνανται να εφαρμόσουν μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., είναι καθορισμένος από τις διατάξεις της παραπάνω Οδηγίας και έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο της χώρας μας, στο Παράρτημα III του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), όπως ισχύει.
Η «βιομάζα pellets» ως μη αναφερόμενη στο Παράρτημα αυτό, υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 21% (ο οποίο διαμορφώνεται σε 23% από την 1η Ιουλίου 2010).
Επισημαίνουμε δε, ότι η υπαγωγή της στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 10% (ο οποίος διαμορφώνεται σε 11% από την 1η Ιουλίου 2010) δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί, με δεδομένο ότι οι διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. αποτελούν ενσωμάτωση των διατάξεων της παραπάνω κοινοτικής Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
--------------------------------------------------------------------------
-Ουδέν αναληθέστερον. Καμία παρέκκλιση κύριε ψευδόμενε.
Για τις ΑΠΕ οι χώρες έχουν δικαίωμα να έχουν χαμηλό ΦΠΑ.
Ενδεικτικά επίπεδα ΦΠΑ στα πέλλετς χωρών της ΕΕ:
Ιταλία 10%
Γαλλία 5,5%
Αυστρία 10%
Γερμανία 7%
Αγγλία 5%
Ιδού και η απάντηση από Ευρωπαίο αξιωματούχο. Τα πέλλετς ανήκουν στα «προϊόντα» που παράγονται από βιομάζα και υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4401 και ΣΟ 4402 της οδηγίας 2003/96/ΕC - http://www.ebb-eu.org/legis/OJ%20taxation%20EL.pdf

Η ανάπτυξη των πέλλετς στην Ευρώπη είναι πρωτοφανής. Στην Ελλάδα, προκειμένου να μην πληγούν συμφέροντα ορυκτών καυσίμων έχουν θεσπιστεί από τα 2 κόμματα με την σιωπή και των άλλων, ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ:
- Απαγόρευση λέβητα pellets σε Αττική, Σαλαμίνα και Ν. Θεσ/νίκης (τα μοναδικά σημεία στον κόσμο με ολική απαγόρευση ΑΠΕ!!!).

- Υψηλό ΦΠΑ 23% στα Εγχώρια pellets, ενώ για το ανταγωνιστικό εισαγόμενο Φυσικό Αέριο ΦΠΑ 11%!!! (κατά τα άλλα... υποστηρίζουμε τις ΑΠΕ!!!).

- Ανυπαρξία κινήτρων αγοράς λέβητα – σόμπας βιομάζας, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ-27 (ακόμα και στην Κύπρο που στερείται εργοστασίων παραγωγής pellets και εργοστασίων λεβήτων βιομάζας. Σχετικά κονδύλια ΕΣΠΑ προοριζόμενα για ΑΠΕ & ΕΞΕ στην χώρα μας, εδόθησαν σε αγορά πανάκριβων εισαγόμενων κλιματιστικών !!!).

- Ανυπαρξία ενημέρωσης κοινού και Υπηρεσιών για τους λέβητες βιομάζας. Αποτέλεσμα τούτου είναι να έχουμε συχνά φαινόμενα διώξεων και μη αδειοδοτήσεων Νομαρχιών σε εργοστάσια και οικίες που έχουν εγκαταστήσει λέβητες pellets.

- Ανυπαρξία ελέγχων στην αλόγιστη καύση χιλιάδων τόνων αγροτικών υπολειμμάτων. (κλαδοδέματα, στελέχη καλαμποκιού- βαμβακιού κλπ.).

Έτσι σήμερα σταμάτησαν την λειτουργία 2 εργοστάσια παραγωγής πέλλετς και (υπο)λειτουργούν 3 στην χώρα, με κύριο ενδιαφέρον την εξαγωγή προς Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Ιταλία. Το συνεχόμενα αυξανόμενο όμως μεταφορικό κόστος και η δυναμική είσοδος πρώην Γιουγκοσλαβικών και Σοβιετικών Δημοκρατιών στον χώρο, δεν δίνουν περιθώρια και ελπίδες για βιωσιμότητα στο μέλλον.

Παράλληλα βρίσκονται σε στάδια ανέγερσης και αποπεράτωσης άλλα 3 εργοστάσια, ενώ υπήρξε ενδιαφέρον από πολλούς υποψήφιους επενδυτές για αξιοποίηση των ξυλουργικών υπολειμμάτων στην περιοχή τους

Όμως και ο κλάδος των λεβητοποιών βιομάζας ευρίσκεται εν αναμονή άρσης των αντικινήτρων. Η Ελλάδα, με παράδοση στην καύση ελαιοπυρήνα, ήταν από τις πρώτες χώρες που ανέπτυξε σοβαρή λεβητοποιία στερεών καυσίμων. Ήδη έχουν προσαρμόσει την εστία καύσης και την φιλοσοφία των λεβήτων ελαιοπυρήνα, σε λέβητα pellets. Την περίοδο που εδόθησαν κίνητρα στην Κύπρο ανέπτυξαν σημαντική δραστηριότητα. Ενδεχόμενη ύπαρξη κινήτρων και στην χώρα μας θα επιφέρει ιδιαίτερη ανάπτυξη και στον κλάδο αυτό.

Και έτσι, με την πολιτική βρωμιά, χάνονται τουλάχιστον 1.000 θέσεις εργασίας στην χώρα, δεν αξιοποιείται ορθολογικά η βιομάζα, δεν συναθροίζουμε κάποιες ποσότητες στους στόχους Κιότο, 2010, 2020 για περιορισμό ρύπων.
Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία.
Χαιρετίσματα στους ψεύτες και τα υποχείρια συμφερόντων πολιτικάντια όντα.

Κώστας Νασίκας
Οικονομολόγος
Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρείας Βιομάζας
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη