22 Οκτ 2010

Μέχρι πότε θα πληρώνουν οι μικρομεσαίοι;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΑΠΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ‘ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ’ ΤΟΥ Κ. ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ

Αλήθεια κύριε Υπουργέ,

Μέχρι πότε θα πληρώνει ο μικρομεσαίος;

α) Με το άρθρο 63 «Κατάργηση τμηματικής καταβολής ΦΠΑ» του Νόμου 3842/2010 , καταργήθηκε το άρθρο 1 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181 Α'), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010 (ΦΕΚ 3 Α',12.1.2010) και με έναρξη εφαρμογής των πράξεων που πραγματοποιούνται από 1ης Ιουλίου 2010, και η οποία πράξη νομοθετικού περιεχομένου παρείχε την δυνατότητα στους φορολογούμενους να μπορούν να καταβάλουν τμηματικά Φ.Π.Α. που δεν είχαν την δυνατότητα να καταβάλουν εφάπαξ.

Κύριε Υπουργέ,

με δεδομένη την οικονομική κρίση και την αναμφισβήτητη αδυναμία ύπαρξης ταμιακής ρευστότητας των επιχειρήσεων, μήπως θα ήταν σκόπιμο να επαναξετάσετε την κατάργηση της ανωτέρω διαδικασίας και να επαναφέρετε τις διατάξεις προκειμένου να διευκολυνθούν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως προς την καταβολή του ΦΠΑ;

β) Κύριε Υπουργέ, με πρόσφατο νόμο θεσμοθετήσατε περαίωση των εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων.

Γιατί κύριε Υπουργέ σε αυτή την ισοπεδωτική και αποτρεπτική περαίωση απουσιάζουν παντελώς και τα δηλωθέντα κέρδη και οι καταβληθέντες φόροι;

Είναι δίκαιο και ηθικό φορολογούμενοι με τα ίδια έσοδα και εκ των οποίων ο ένας να δηλώνει 100 χιλιάδες κέρδη και ο άλλος 100 χιλιάδες ζημιά να πληρώσουν τον ίδιο φόρο;

Είναι δίκαιο και ηθικό, αν για κάποια από τις ανεξέλεγκτες χρήσεις δεν έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, το ποσό του φόρου που προκύπτει να προσαυξάνεται κατά 10%, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στις ΔΟΥ να ελέγχουν την αιτία για την μη υποβολή της δήλωσης;

Ο ανθρώπινος παράγοντας εκμηδενίστηκε; Σε ποια ευνομούμενη κοινωνία πολιτών δε λαμβάνεται υπόψη ο άνθρωπος και οι συνθήκες που δρά: Έπαψε να υπάρχει η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ειδικά σε αυτό το ευαίσθητο θέμα της φορολογίας;

Γιατί κύριε Υπουργέ εξαιρούνται από την περαίωση τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία, χωρίς μάλιστα να απασχολεί το Υπουργείο ο τρόπος απόκτησης, οι δωρεές, οι κληρονομιές και οι γονικές παροχές;
Μήπως η εξαίρεση είναι άδικη και καταστρατηγεί την αρχή της ισότητας;

γ) Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας η οποία έχει γονατίσει την αγορά, πεποίθησή μου αποτελεί κύριε υπουργέ πως είναι απόλυτα εφικτό:

να μην υπάρξει επιπλέον φορολογική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις σε μια τόσο δύσκολη κρίση.

Τα αδιανέμητα κέρδη να φορολογούνται με συντελεστή 10% εφόσον επενδύονται παραγωγικά.

Τα αποθεματικά ειδικού σκοπού να φορολογούνται με 5%.

Οι συντελεστές μοναδικού κέρδους να μειωθούν κατά 50% λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η αμοιβή του επιχειρηματία να λογίζεται σαν έξοδο της επιχείρησης.

Να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Να μειωθεί η προκαταβολή φόρου κερδών από 80%, που είναι σήμερα, σε 50% για τη δημιουργία ρευστότητας στις επιχειρήσεις.

Λόγω της κρίσης και για την συντόμευση του χρόνου ελέγχου, να εκδίδονται εντολές προσωρινού ελέγχου, και μόνο εφόσον ο προσωρινός έλεγχος διαπιστώσει σοβαρές παραβάσεις να μετατρέπεται σε τακτικό έλεγχο.

Να ολοκληρωθεί και να μπει σε άμεση λειτουργία το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών» («Elenxis»), μέσω του οποίου θα εντοπίζονται ευκολότερα όσοι χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους πλαστά και εικονικά τιμολόγια ή εμπλέκονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Σε μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 300 ή 500 χιλιάδες € να υπάρχει υπεύθυνος λογιστής που να μπορεί να υποβάλει την δήλωση φόρου εισοδήματος, να προσδιορίζει το φόρο και τα στοιχεία αυτά να φυλάσσονται από τον υπεύθυνο λογιστή. Υιοθετώντας αυτό το μέτρο θα ελευθερωθούν χιλιάδες εφοριακοί που θα χρησιμοποιηθούν σε ελεγκτικές διαδικασίες, αφού ο λογιστής με το δικό του κωδικό θα συναλλάσσεται με τις εφορίες για λογαριασμό των επιχειρήσεων – πελατών του.

Να μειωθούν οι προσαυξήσεις των εκπρόθεσμων πληρωμών ώστε και σε περιπτώσεις καθυστέρησης να μπορούν να πληρώνονται από τον φορολογούμενο.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΠΤΗΣ
ΤΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη