Δήμος Θεσσαλονίκης: απέρριψε την ονοματοδοσία Ιωάννη Καποδίστρια και τον ανδριάντα του Κάσσανδρου

19 Ιουλ 2011

Δεν θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη, κεντρικό δρόμο με την ονομασία Ιωάννη Καποδίστρια, ούτε άγαλμα του ιδρυτή της Κάσσανδρου, όπως πρότεινε ο Στέλιος Παπαθεμελής.
Η απόφαση του Δ.Σ. που αιτιολογεί τις απορρίψεις, έχει ως εξής:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης (αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010)

Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα με αριθμό 43 της Ημερήσιας Διάταξης.
Α) Μετονομασία κεντρικής οδού της πόλης σε Ιωάννη Καποδίστρια. Β) Φιλοτέχνηση ανδριάντα του ιδρυτή της πόλης Κάσσανδρου εν όψει της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το από 8/6/11 Πρακτικό Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών, το από 28/3/11 έγγραφο του .Σ. κ. Στ. Παπαθεμελή και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει.

Το δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση με βάση τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010
Αποφάσισε ομόφωνα
Απορρίπτεται α) η μετονομασία κεντρικής οδού της πόλης σε Ιωάννη Καποδίστρια, για να μη δημιουργηθεί αναστάτωση στη ζωή των κατοίκων από τη μετονομασία της οδού, β) η φιλοτέχνηση ανδριάντα του ιδρυτή της πόλης Κάσσανδρου εν όψει της εκατονταετηρίδας από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, επειδή δεν είναι αρμοδιότητα της επιτροπής ονοματοθεσίας να προτείνει την φιλοτέχνηση ανδριάντων.

Αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ.κ. Β. Γάκης, Θ. Πατέλης, Κ. Γκιουλέκας, Χρ. Μάτης, . Αγκαθίδου, Αν. Ευθυμίου
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη