2 Απρ 2012

Απλοποιείται και επιταχύνεται η έκδοση συναινετικών διαζυγίων

του δικηγόρου Δημήτρη Χρ. Καραγιάννη

          Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4055/2012, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, απλοποιείται και επιταχύνεται η έκδοση των συναινετικών διαζυγίων.
Προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου αποτελούν:

1.     Έγγραφη συμφωνία των συζύγων, με την οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν να λυθεί ο γάμος τους. Η «έγγραφη συμφωνία» πρέπει να υπογράφεται από τους συζύγους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους δικηγόρους εφόσον διαθέτουν ειδικό πληρεξούσιο προς τούτο.
2.     Η εν λόγω «έγγραφη συμφωνία» των συζύγων επικυρώνεται στη συνέχεια από το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο εκδίδει δικαστική απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάμου.
3.     Ο γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον 6 μήνες (έως τώρα απαιτούνταν διάρκεια 1 έτους).
4.     Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα θα πρέπει η ανωτέρω «έγγραφη συμφωνία» να συνοδεύεται και με νέα έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, η οποία θα ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά.
          Με τα μέχρι πρότινος ισχύοντα για την έκδοση ενός συναινετικού διαζυγίου απαιτούνταν πολύ περισσότερος χρόνος (περίπου 1,5 έτος), δεδομένου ότι έπρεπε να προηγηθούν δύο συζητήσεις της αίτησης των συζύγων ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου, οι οποίες θα έπρεπε να απέχουν μεταξύ τους χρονικά τουλάχιστον 6 μήνες. Επιπλέον, οι απαιτούμενες δύο συζητήσεις της αίτησης των συζύγων ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πρωτοδικείου ανάγκαζε τους ενδιαφερόμενους να καταβάλουν περισσότερα χρήματα σε δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων, σε αντίθεση με τώρα που ουσιαστικά πραγματοποιείται μία μόνο συζήτηση.
          Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι, η εν λόγω ρύθμιση για την απλούστευση και επιτάχυνση έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων έχει και φανατικούς πολέμιους, οι οποίοι τονίζουν ότι το παλαιό νομικό πλαίσιο μέσω της χρονοβόρας διαδικασίας που προέβλεπε έδινε τη δυνατότητα στο ζευγάρι να αναθεωρήσει τη στάση του σώζοντας μερικές φορές το γάμο του.
Δημήτριος Χρ. Καραγιάνης, δικηγόρος
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη