31 Ιαν 2013

Ανοιχτό πανεπιστήμιο Δήμου Θεσσαλονίκης: εγγραφές από τις 4/2

Συνεχίζεται η λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη...
συμμετοχή περισσοτέρων από 100 ακαδημαϊκών του Α.Π.Θ και του Πανεπιστημίου Μακεδονία, ειδικών ερευνητών και επαγγελματιών.
Οι εγγραφές για το εαρινό εξάμηνο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου ξεκινούν τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013.
Για το εαρινό εξάμηνο έχουν προγραμματιστεί οι εξής τέσσερις θεματικοί κύκλοι:
«Ψυχολογία σήμερα: περί ψυχικής ανθεκτικότητας σε καταστάσεις κρίσης», «Κινηματογράφος: μία εσωτερική ματιά…», «Σχολεία και εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης» και «Φιλοσοφία τον καιρό της κρίσης».
Στο μεταξύ ο πρώτος κύκλος μαθημάτων «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μουσεία της», που πραγματοποιείται σε αίθουσα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, ολοκληρώνεται στις 2 Μαρτίου 2013.

Πληροφορίες: 2310 840295, 2310 841962
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη