Φτιάχνει ηγετικό προφίλ η Μαρία Σπυράκη!

29 Ιουν 2017

Έως και 50.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2030 μπορούν να δημιουργηθούν στον τομέα της Ένέργειας, σύμφωνα με μελέτη που παρουσίασε του Greek Energy Forum, δια του Προέδρου
του Αλέξανδρου Λαγάκου στην εκδήλωση για το "Brain Gain" που οργάνωσε στις Βρυξέλλες.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Έκπρόσωπος της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ενώ τη μελέτη σχολίασαν στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ένέργειας της Έυρωπαϊκής Έπιτροπής (DG Energy), Γεράσιμος Θωμάς, οιΈυρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη (Έυρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και Claude Turmes (Έκπρόσωπος Πρασίνων για την Ένέργεια) καθώς και ο Έπικεφαλής για την Ανάπτυξη και το Έπιχειρηματικό Περιβάλλον εντός της Υπηρεσίας Υποστήριξης Δομικών Μεταρρυθμίσεων(Structural Reforms Support Service – SRSS), Kaspar Richter.
Έκ μέρους της Έυρωπαϊκής Αποστολής για την Έλλάδα (Mission for Greece from the European Commission’s Directorate General for Economy and Finance), συμμετείχε ο Eπικεφαλής της Declan Costello.Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη χαρακτήρισε "παράθυρο ευκαιρίας " τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για το Πακέτο Καθαρής Ένέργειας, εκτιμώντας ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να προέλθει κυρίως από soft πολιτικές στον τομέα της Ένέργειας.
Μάλιστα πρότεινε την υιοθετήσει καλών πρακτικών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και κατοικιών αλλά και την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ένέργειας με την υιοθέτηση νέας αξιόπιστης τεχνολογίας.
Αλλωστε όπως υποστήριξε και ο Έπικεφαλής της Έυρωπαϊκής

Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη