18 Μαρ 2023

ΣτΕ: Παράνομη η απόφαση ΑΑΔΕ για τη φορολόγηση Ελλήνων ευρωβουλευτών – Να τους επιστραφούν τα χρήματα ζητάνε


Να επιστρέψει τους φόρους που παρακράτησε σε Έλληνες ευρωβουλευτές με βάση απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καλείται το Ελληνικό Δημόσιο μετά από απόφαση «βόμβα» του ΣτΕ.
Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη απόφασή του το ΣτΕ έκανε δεκτή προσφυγή του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά και έκρινε πως για να φορολογηθούν από το ελληνικό δημόσιο οι αποδοχές των Ελλήνων ευρωβουλευτών από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή ειδική νομοθετική ρύθμιση, όπως ορίζει το Σύνταγμα και το ίδιο ισχύει και για εισφορά αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, η απόφαση της ΑΑΔΕ, η οποία στηρίχθηκε σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (70/2021)- με την οποία φορολογήθηκαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, παραβιάζει το Σύνταγμα, είναι παράνομη και ακυρωτέα. Αυτό σημαίνει πως τα οποία ποσά με τα οποία φορολογήθηκαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές έως τώρα πρέπει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές ή να τα επιστρέψουν ή να τα συμψηφίσουν κατά τις επόμενες φορολογικές χρήσεις.

Την απόφαση εξέδωσε το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ (431/2023) τα μέλη του οποίου ερμηνεύοντας το νομοθετικό πλαίσιο (Σύνταγμα, τον κανονισμό του Ευρωκοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία), έκριναν ότι για να υπάρξει φορολόγηση των αποδοχών των ευρωβουλευτών θα πρέπει να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση.

Μεταξύ άλλων στην απόφασή του το ΣτΕ επισημαίνει: «Προκειμένου, ο Έλληνας νομοθέτης να υπαγάγει την αποζημίωση αυτή σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με βάση την εθνική νομοθεσία, ασκώντας την κατ’ άρθρο 12 παρ. 3 της απόφασης 2005/684/ΕΚ ευχέρεια που του παρέχεται, πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και βεβαιότητας του φόρου, αλλά και της σαφήνειας και προβλέψιμης εφαρμογής των εκάστοτε θεσπιζόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, όπως ιδίως εκείνων με τις οποίες επιβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές κ.λπ., τηρώντας, παράλληλα, την επιταγή του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος να θεσπίσει νέα, σαφή, ειδική διάταξη τυπικού νόμου, εντασσόμενη στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με την οποία είτε θα υπαγάγει την εν λόγω αποζημίωση (και τη μεταβατική) ευθέως στις διατάξεις περί φορολόγησης μισθωτών υπηρεσιών είτε εμμέσως θεωρώντας αυτήν κατά πλάσμα δικαίου ως εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία». Τέλος, το ΣτΕ επισημαίνει ότι η αποζημίωση του Έλληνα ευρωβουλευτή δεν υπόκειται ούτε στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης των φυσικών προσώπων.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη