29 Μαΐ 2024

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Θεσσαλονίκης – ΑΡΣΙΣ για τη δημιουργία δομών υποστήριξης νέων

 


Μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη νέων δομών υποστήριξης των νέων υπέγραψαν σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και το ιδρυτικό μέλος και νόμιμος εκπρόσωπος της ΑΡΣΙΣ - Κοινωνικής Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων, Νίκος Γαβαλάς, παρουσία του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, Ευθύμη Χατζηθεόκλητου.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνήθηκε η επιστημονική και τεχνική συνεργασία για την δημιουργία Παρατηρητήριου για την Νεανική Παραβατικότητα και Βία και Συμβουλευτικού Σταθμού Εφήβων και Νέων, με στόχο την πρόληψη και παιδαγωγική αντιμετώπιση φαινομένων νεανικής περιθωριοποίησης, σχολικής αποτυχίας και παραβατικότητας.
«Τα τελευταία χρόνια περιστατικά παραβατικότητας και βίας καταγράφονται με αυξανόμενο ρυθμό στο ηλικιακό φάσμα των ανηλίκων και των νέων, τόσο εντός της σχολικής κοινότητας, όσο και εξωσχολικά, καθώς επίσης και στον χώρο του διαδικτύου. Μας προβληματίζουν ιδιαίτερα τα περιστατικά οπαδικής βίας, που είχαν ως αποτέλεσμα να θρηνήσουμε θύματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχω τονίσει επανειλημμένα ότι η βία δεν έχει καμία θέση στην πόλη μας και στην κοινωνία μας.  Είμαι λοιπόν ιδιαίτερα χαρούμενος και ικανοποιημένος που σήμερα υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας για τον σχεδιασμό και την ίδρυση του Παρατηρητήριου για την Νεανική Παραβατικότητα και Βία και άλλων δομών που σχετίζονται με την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής για τους νέους, βάζοντας τα θεμέλια για την υλοποίηση μίας δέσμευσής μας, την οποία είχαμε θέσει σε προτεραιότητα. Η χαρά μου είναι διπλή γιατί ο Δήμος προχωρά και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρει τις σχετικές εισηγήσεις στην υλοποίηση όλων αυτών με έναν φορέα, την ΑΡΣΙΣ, η οποία τις τελευταίες δεκαετίες έχει αφήσει  έντονο αποτύπωμα στις κοινωνικές παρεμβάσεις στην πόλη μας. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο το ιδρυτικό μέλος της ΑΡΣΙΣ, Νίκο Γαβαλά και τους συνεργάτες του, όσο και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, τον κ. Χατζηθεόκλητο, που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσαν όλο το πλαίσιο του σχεδιασμού για την υλοποίηση του νέου αυτού φορέα», δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.
«Η συνυπογραφή  του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΑΡΣΙΣ και του Δήμου Θεσσαλονίκης  είναι για μας πολύ σημαντική και αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακροχρόνιας, πρότυπης συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών», δήλωσε το ιδρυτικό μέλος της ΑΡΣΙΣ, Νίκος Γαβαλάς, και πρόσθεσε: «Ο κοινός σχεδιασμός και η υλοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης αστέγων, προγραμμάτων φιλοξενίας προσφύγων, η καθημερινή παραγωγική και άψογη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών των δύο φορέων για την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευάλωτων κοινωνικά συμπολιτών μας, η συνδιοργάνωση πολλών  εκδηλώσεων  ευαισθητοποίησης  του  κοινού της πόλης, καθώς και πολλές άλλες πρωτοβουλίες, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας ουσιαστικής συνεργατικής πορείας με κοινό όραμα, αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη.
Σήμερα, με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, εκφράζεται καθαρά η βούληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, με τη συνδρομή της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, για την  ανάπτυξη νέων δράσεων και υπηρεσιών για την προστασία του παιδιού, καθώς και  για την πρόληψη της νεανικής περιθωριοποίησης και παραβατικότητας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αγγελούδη για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του να αναπτύξει το έργο αυτό, που πιστεύουμε ότι θα δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη ένα νέο κεφάλαιο στην κοινωνική πολιτική για την νεότητα. Για τον σκοπό αυτό η ΑΡΣΙΣ θα διαθέσει όλες τις δυνάμεις, καθώς και την σχετική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει μέσα από την τριαντάχρονη πορεία της».

Στις βασικές δράσεις του Παρατηρητηρίου περιλαμβάνονται:
•Η συστηματική καταγραφή των εκφράσεων και της τυπολογίας της νεανικής παραβατικότητας και βίας (ενδοσχολικής, εξωσχολικής, οπαδικής, διαδικτυακής)
•Η δημιουργία βάσης δεδομένων ποσοτικά και ποιοτικά, για  την κοινωνική προέλευση και τη χωρική κατανομή των περιστατικών
•Η επιστημονική τεκμηρίωση και η ερμηνεία των φαινομένων με τον εντοπισμό των βαθύτερων αιτιών στο κοινωνικό ή και το οικογενειακό περιβάλλον
•Η θεσμοθέτηση ενός μόνιμου και ανοιχτού forum διαλόγου με τις οργανώσεις και τις ομάδες έκφρασης των νέων (τυπικές ή και άτυπες)
•Η δικτύωση με όλες τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές που άμεσα ή έμμεσα ασκούν πολιτική στο αντικείμενο (πχ Κοινωνικές Υπηρεσίες, Εκπαιδευτική και Σχολική Κοινότητα, Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα κλπ)
•Η θεσμική και κοινωνική διαβούλευση με φορείς σχεδιασμού πολιτικής και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό ή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
•Η παραγωγή μεθοδολογικών εργαλείων και προτύπων δράσεων κοινωνικής παρέμβασης

Αντίστοιχα, στις βασικές δράσεις της Συμβουλευτικής Δομής περιλαμβάνονται:
•Υπηρεσίες συμβουλευτικής βοήθειας για γονείς,  μαθητές και εκπαιδευτικούς
•Κοινωνική έρευνα και εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για παιδιά σε κίνδυνο
•Ομαδικά εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
•Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε κοινωνικά μειονεκτούντα οικογενειακά περιβάλλοντα με στόχο την παιδική προστασία
•Γραφείο υποστηρικτικής διασύνδεσης εκπαιδευτικών
•Επιμορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών
•Οργάνωση εθελοντικών υπηρεσιών
•Οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων
•Δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού  
•Δημόσιες επιστημονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις

Οι δύο φορείς θα προχωρήσουν άμεσα και κατά προτεραιότητα, με τα μέσα που διαθέτουν στις ήδη υφιστάμενες δομές και χωρίς οικονομική επιβάρυνσή τους, στην προετοιμασία και πιλοτική λειτουργία του  Παρατηρητήριου με άμεσους στόχους:
1.Τη συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων και δεδομένων με βάση τις πληροφορίες κάθε είδους πηγών (αρχές, κοινωνικές οργανώσεις, MME κλπ), καθώς και τις εμπειρίες τόσο των νέων όσο και των επαγγελματιών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την διαχείριση σχετικών περιστατικών.
2.Την αρχική διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς και ομάδες και την διαμόρφωση προτάσεων συντονισμού, πρόληψης – αντιμετώπισης
3.Την πιλοτική εφαρμογή παρεμβάσεων και τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό οργανωμένων σταθερών δράσεων
4.Τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
5.Την επεξεργασία και αποστολή στην κεντρική διοίκηση προτάσεις πολιτικής και δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η συγκεκριμένη δράση θα λειτουργήσει ως «υποδομή» για την ανάπτυξη της Συμβουλευτικής Δομής, η οποία θα λειτουργήσει αμέσως μετά πιλοτικά με δράσεις,  έπειτα από ειδικά σχεδιασμένο πλάνο ενεργειών που θα καταρτιστεί.
Η χρηματοδότηση της πλήρους λειτουργίας του Παρατηρητηρίου και του Συμβουλευτικού Σταθμού αναμένεται να καλυφθεί καταρχάς από τα προγράμματα ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα και με αναλυτικό σχέδιο δράσεων και προϋπολογισμό που θα καταρτιστεί από τους δύο συνεργαζόμενους φορείς, με υπολογιζόμενο χρόνο έναρξης τον Ιανουάριο του 2025.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα αναζητήσουν παράλληλα και άλλες χρηματοδοτήσεις από εθνικούς η ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δομών για τουλάχιστον πέντε έτη.
Με το μνημόνιο, εξάλλου, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η ΑΡΣΙΣ συμφώνησαν να συνεχίσουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε πεδία κοινωνικής πολιτικής κοινού ενδιαφέροντος, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό, συντονισμό δράσεων και συνυποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη